centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 09.11.2010 Koordynator: Iwona Nowosielska

Prowadzenie obrad: Ewa Szczepankiewicz

PROGRAM

9 listopada 2010 r.
10:00 Wykład: Co księgowy musi wiedzieć o prawno-informatycznych aspektach elektronicznych dokumentów finansowych?
 • znaczenie podpisu elektronicznego i jego rodzaje
 • elektroniczna dokumentacja księgowo-podatkowa i kwestia jej wiarygodności
 • deklaracje elektroniczne - korzyści i zagrożenia
 • elektroniczne wnioski o zwrot VAT w przypadku poniesienia wydatków z VAT w innym państwie członkowskim
Władysław Varga
(doradca podatkowy kancelaria Taxpoint)
10:50 Prezentacja sponsorska: Tieto B2B E-invoicing Service - Practical experiences
 • Tieto's credentials in e-invoicing
 • Big picture, financial value chain
 • Why e-invoicing - Business case for buyers and suppliers
 • The functionality covering all sizes of business partners
 • Standardization and cross border invoicing
 • Delivery models
Jyrki Poteri
(TIETO)
11:40 Prezentacja: Informatyzacja i automatyzacja rozliczeń podatkowych - prezentacja systemu taxCube
 • Możliwości automatyzacji rozliczeń podatkowych
 • Porównanie różnych sposobów automatyzacji rozliczeń podatkowych
 • Uwarunkowania wynikające z stosowanych systemów finansowych i ERP
 • Zachęty prawne wspierające informatyzację rozliczeń podatkowych
 • Studium przypadku - rozliczenie VAT w środowisku taxCube
 • Możliwości rozbudowy systemu taxCube
Ernest Frankowski
(menedżer w zespole Tax Management Consulting Deloitte, doradca podatkowy)
12:10 Przerwa, poczęstunek
12:40 Wykład: Zagrożenia w systemach informatycznych księgowości i sposoby przeciwdziałania
 • Ważne dane przedsiębiorstwa w działach finansowo - księgowych organizacji jako zachęta do ataków
 • Przykłady udanych ataków na dane przetwarzane w księgowości i finansach
 • Przechwytywanie lub podmiana witryn internetowych - zagrożenia dla danych finansowych i księgowych
 • Ataki na bezpieczeństwo informacji wykorzystujące słabości ludzi
 • Udział pracowników działów finansowych i księgowych w zapewnieniu bezpieczeństwa informacji
 • Koszty bezpieczeństwa informacji
Andrzej Niemiec
(biegły sądowy)
13:20 Wykład: Kwestie prawno-podatkowe wystawiania faktur w formie elektronicznej
 • moment wystawienia faktury a powstanie obowiązku podatkowego
 • zmiany treści e-faktury po jej wystawieniu
 • przesyłanie i przechowywanie e-faktur
 • korygowanie oraz wystawianie duplikatów e-faktur
 • zasady przechowywania e-faktur
 • udostępnianie e-faktur podczas kontroli
 • nowe przepisy unijne - Dyrektywa 2010/45/UE upraszczająca zasady fakturowania elektronicznego
Władysław Varga
(doradca podatkowy kancelaria Taxpoint)
14:00 Przerwa na kawę
14:20 Wykład: Faktury elektroniczne i faktury przesyłane elektronicznie - aktualne przepisy, istotne orzeczenia i planowane zmiany przepisów
 • przesyłanie faktur "papierowych" drogą elektroniczną
 • przechowywanie faktur "papierowych" w formie elektronicznej
 • sposoby gwarantowania autentyczności faktur elektronicznych z uwzględnieniem planowanych zmiana prawa krajowego i wspólnotowego
 • faktury korygujące i duplikaty faktur papierowych i elektronicznych
Andrzej Nikończyk
(doradca podatkowy, Kancelaria Kolibski Nikończyk Dec & Partnerzy)
15:00 Wykład: Zasady archiwizacji elektronicznych dokumentów księgowych
 • Jakie dokumenty, zgodnie z ustawą o rachunkowości, można archiwizować w postaci elektronicznej
 • Czy można dokonać archiwizowania z użyciem skanera, zapisując pliki w formacie PDF i przechowując na dyskach optycznych
 • Interpretacje w sprawie archiwizowania e-faktur
 • Zasady archiwizacji e-dokumentów księgowych
Ewa Szczepankiewicz
(ekspert)
16:00 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów

Firmy zainteresowane udziałem w programie - proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78