centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 12.01.2010 Koordynator: Iwona Brokowska

Redakcja programu i prowadzenie obrad: dr Henryk Hollender

PROGRAM

12 stycznia 2010 r.
10:00 Wykład inauguracyjny: Źródło historyczne jako przedmiot digitalizacji
prof. dr hab. Daria Nałęcz
(rektor Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego)
10:30 Wykład: Postępy cyfryzacji dokumentów - z punktu widzenia użytkownika
 • Typologia potrzeb użytkownika
 • Ergonomia tekstu i obrazu komputerowego
 • Praca z tekstem
 • Biblioteki cyfrowe jako biblioteki
 • W poszukiwaniu wartości dodanej: pełny tekst, wyszukiwarka i co dalej
dr Henryk Hollender
(dyrektor biblioteki uczelnianej Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego oraz wykładowca Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku)
11:15 Prezentacja sponsora seminarium: Zachowanie zbiorów cyfrowych: wizja i misja przyszłości. Case study: Ochrona zbiorów cyfrowych w Bibliotece Narodowej Nowej Zelandii
 • Gro światowego dziedzictwa kulturowego jest obecnie tworzone i przechowywane w formie cyfrowej
 • Wyzwanie zachowania i umożliwienia dostępu do tych zasobów w przyszłości
 • Projekt National Digital Heritage Archive (NDHA) Biblioteki Narodowej Nowej Zelandii jako techniczna i biznesowa odpowiedź na to wyzwanie
 • Budowa systemu Rosetta w kooperacji firmy Ex Libris Ltd. i Biblioteki Narodowej Nowej Zelandii
Yaniv Levi
(Rosetta (Digital Preservation System) Product Manager, Ex Libris Ltd.)
12:00 Przerwa na lunch
12:30 Wykład: Prawa autorskie a udostępnianie dzieł piśmiennictwa (literatura, prace naukowe, dokumenty, źródła historyczne) w Internecie
 • Monopol korzystania z chronionych utworów, jego zakres, podmioty uprawnione
 • Internet jako "obszar wolności komunikowania", co na to prawo autorskie
 • Dozwolony użytek chronionych utworów, czyli kiedy można legalnie "ściągać" utwory chronione prawem autorskim
 • Prasa w Internecie, przywileje, ograniczenia
 • Prawo cytatu, zakres ustawowego dozwolenia
prof. dr hab. Ewa Nowińska
(Kierownik Zakładu Prawa Środków Masowego Komunikowania, kierownik podyplomowego studium prawa autorskiego, wydawniczego i konkurencji w Instytucie Prawa Własnoąci Intelektualnej)
13:15 Wykład i dyskusja: Polska strategia digitalizacji a Google Book Search
 • Założenia programu digitalizacji dóbr kultury 2009-2020
 • Centra kompetencji w zakresie digitalizacji
 • Zalety i wady projektu Google Book Search w perspektywie krótkiej i długiej
 • Czy obawy bibliotekarzy są uzasadnione?
dr Tomasz Makowski
(Dyrektor Biblioteki Narodowej)
14:00 Wykład: Materiał cyfrowy na Jednolitą Platformę Krajową - wizja i realizacja (po konkursie NCBiR)
Aleksander Tarkowski
(ICM Uniwersytet Warszawski)
14:30 Przerwa
14:45 Dyskusja panelowa: Bilans kosztów i korzyści digitalizacji polskich zbiorów
 • Punkty przecięcia: otwarte - płatne, stare - nowe, naukowe - popularne, źródła - opracowania
 • Wizerunek polskiego użytkownika Internetu i wytworzonych w Polsce zasobów cyfrowych
 • Jak być mocarstwem digitalizacyjnym?
 • Europejski ład cyfrowy i jego cena
 • Wychowanie do "cyfrowości"
Moderowanie dyskusji: Henryk Hollender, Tomasz Makowski, Aleksander Tarkowski
16:00 Zakończenie seminarium

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji - proszę o kontakt - Iwona Brokowska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78