centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 12.01.2010 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Henryk Hollender

Absolwent warszawskiego bibliotekoznawstwa (1974) i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Stanowym w Kent, Ohio (1986), doktor nauk humanistycznych (UW, 1985), jest dyrektorem biblioteki uczelnianej Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego oraz wykładowcą Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.


Yaniv Levi

Jest od wielu lat związany z rozwojem systemów do zarządzania zasobami cyfrowymi i ich długookresowej ochrony. Był zaangażowany w pracach nad opracowywaniem modelu referencyjnego ISO: Open Archival Information System (OAIS). Jako Product Manager w firmie Ex Libris był odpowiedzialny za współpracę przy opracowaniu i wdrożeniu systemu zachowania dziedzictwa kulturowego w oparciu o system Ochrony Zbiorów Cyfrowych Rosetta w Bibliotece Narodowej Nowej Zelandii. Jest to jedno z największych wdrożeń tego typu na świecie i jest uznawane za wdrożenie modelowe.


Dr Tomasz Makowski

Dyrektor Biblioteki Narodowej, przewodniczący Zespołu ds. Digitalizacji przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przewodniczący Krajowej Rady Biblioteczneji Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego, członek zarządu Biblioteki Europejskiej.


Dr hab. Daria Nałęcz

Historyk, specjalista w zakresie historii najnowszej i historii myśli politycznej, w latach 1996-2006 Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, od 2006 ekspert Komisji Europejskiej w sprawie Europejskiej Biblioteki Cyfrowej, członek Rady Naukowej Biblioteki Narodowej, od 2008 profesor i rektor Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego.


Dr hab. Ewa Nowińska, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Specjalista prawa konkurencji i prawa mediów.
Autorka 120 prac naukowych z tego zakresu, recenzent projektów legislacyjnych (prawo prasowe, prawo konkurencji, ustawa o radiofonii i telewizji), uczestnik szeregu badań naukowych z tego zakresu wykonywanych w ramach projektu PHARE.
Do najważniejszych publikacji należą monografie:
Prawo prasowe dla dziennikarzy prasy lokalnej, 1998, Prawo dla dziennikarzy. Poradnik kieszonkowy, Warszawa 1998, Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (Prawo Handlowe t. 5), 2000, współaut. M. du Vall, Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 2001, (wyd. popr. i uzupełn.) współaut. M. du Vall, Zwalczanie nieuczciwej reklamy. Zagadnienia cywilnoprawne, 2002.
Kierownik Zakładu Prawa Środków Masowego Komunikowania, kierownik podyplomowego studium prawa autorskiego, wydawniczego i konkurencji w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej.
Laureatka nagrody Prezesa Urzędu Patentowego za rozprawę doktorską, odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej.


Aleksander Tarkowski

Członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, socjolog. Obecnie pracuje w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM UW) na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje przy dwóch projektach: jako koordynator w projekcie Creative Commons Polska oraz w projekcie Domena Internetowych Repozytoriów Wiedzy.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78