centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 10.02.2010 Koordynator: Iwona Brokowska

Kolejna, już V edycja seminarium z cyklu TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI jest poświęcona Elektronicznym Czynnościom Procesowym. Będą poruszone aspekty prawne, proceduralne i technologiczne.
Duże zainteresowanie i ogromne nadzieje budzi zastosowanie środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu cywilnym prawo. Uruchomione od stycznia 2010 e-sądy prowadzące elektroniczne postępowanie upominawcze jest zwiastunem nowego na drodze sąd - obywatel.
Zapraszamy serdecznie do udziału w seminarium.

PROGRAM

10 lutego 2010 r.
10:00 Wykład: Cyfrowy zapis rozpraw
 • Znaczenie zapisu z przebiegu rozprawy dla rozstrzygnięcia sprawy
 • Zapis (protokół) tradycyjny a elektroniczny
 • Korzyści jakie dla oceny przebiegu rozprawy stwarza cyfrowy jej zapis
 • Problem sprostowania czy uzupełnienia protokołu "tradycyjnego" w porównaniu z zapisem elektronicznym
 • Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego w kierunku wprowadzenia elektronicznego zapisu rozpraw
Maria Teresa Romer
(sędzia Sądu Najwyższego)
10:50 Wykład: Dowód z dokumentu elektronicznego
 • Pojęcie dokumentu elektronicznego
  1. podpis elektroniczny a wartość dowodowa dokumentu
  2. forma dokumentu elektronicznego
  3. dokument urzędowy i prywatny
 • Dowód z dokumentu elektronicznego
  1. w postępowaniu administracyjnoprawnym
  2. w postępowaniu przed sądem powszechnym
  3. w arbitrażu
dr Marek Świerczyński
(Kancelaria Prawna Backer&McKenzie)
11:30 Prezentacja sponsorska: Skuteczny prawnie dokument elektroniczny - pełna metafora dokumentów tradycyjnych
 • zalety i korzyści z wdrożenia dokumentów elektronicznych
 • elementy składowe rozwiązania
 • podpis elektroniczny w e-dokumentach i e-formularzach
 • zapytanie komornicze - wymiana e-dokumentów pomiędzy Urzędem Skarbowym a komornikami - przykład wdrożenia
 • udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych - przykład wdrożenia zapytania z Sądu do Urzędu Miejskiego we Wrocławiu
Gerard Wawrzyniak
(Kierownik Produktu, Doradca Zarządu MCX Systems)
12:00 Przerwa na lunch
12:30 Wykład: Elektroniczne pisma procesowe
 • Elektroniczne akta procesowe
 • Problem pojęcia dokumentu elektronicznego
 • Hybrydowość akt elektronicznych. Problem digitalizacji dokumentów papierowych
dr Dariusz Szostek
(Kierownik Zakładu Prawa Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach)
13:00 Wykład: Arbitraż i mediacje z użyciem środków komunikacji elektronicznej
 • Arbitraż w postaci elektronicznej
 • Pojęcie arbitrażu
 • Umowa o arbitraż w postaci elektronicznej
 • Postępowanie prowadzone na odległość
 • Wykorzystanie w arbitrażu elektronicznym narzędzi teleinformatycznych
dr Dariusz Szostek
(Kierownik Zakładu Prawa Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach)
13:40 Wykład: Problem identyfikacji podmiotów w czynnościach procesowych, dokonywanych elektronicznie. Publiczne systemy elektronicznej identyfikacji
 • Pojęcie identyfikacji, identyfikacja w obrocie elektronicznym
 • Problem identyfikacji w elektronicznym postępowaniu upominawczym
 • Identyfikacja w innych postępowaniach, gdzie dopuszczone jest dokonywanie czynności w postaci elektronicznej
 • Identyfikacja dokumentów w archiwach elektronicznych
dr Dariusz Szostek
(Kierownik Zakładu Prawa Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach)
14:20 Przerwa na kawę
14:40 Wykład i dyskusja: Elektroniczne postępowanie upominawcze - zwiastun automatyzacji postępowań sądowych?
 • prawnie skuteczny kontakt drogą elektroniczną (wnoszenie pism procesowych w postaci elektronicznej, elektroniczne doręczenia) z sądem prowadzącym EPU
 • możliwość prawnie skutecznego kontaktu drogą tradycyjną z sądem prowadzącym EPU
 • podpis elektroniczny w EPU
 • elektroniczny nakaz zapłaty jako tytuł wykonawczy
 • dostęp w postaci elektronicznej i papierowej do elektronicznych akt sądowych
 • uzyskiwanie papierowych dokumentów z elektronicznych akt sądowych
 • elektroniczny wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
dr Sylwia Kotecka
(Uniwersytet Wrocławski)
15:20 Wykład: Apelacja w formie elektronicznej - implikacje prawne postanowienia SN z 26/03/2009 (I KZP 39/OS)
 • stosunek ustawy o podpisie elektronicznym oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne do ustaw procesowych
 • elektroniczne pismo procesowe jako zawierające brak formalny wg SN
dr Sylwia Kotecka
(Uniwersytet Wrocławski)
16:00 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów

Firmy zainteresowane udziałem w programie seminarium
- proszę o kontakt - Iwona Brokowska tel. 509 014 789

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78