centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 04.11.2010 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Andrzej Jaromin

Andrzej Jaromin

Absolwent fizyki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i informatyki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Karierę zawodową rozpoczął w 1995r, zajmując się systemami informatycznymi dla farmacji i medycyny. Pracę w firmie Comarch rozpoczął w 2007 roku, pełniąc funkcję Dyrektora. Od kwietnia 2008 roku Wiceprezes Zarządu iMed24 SA - spółki Grupy Kapitałowej Comarch, powołanej w wyniku wyodrębnienia się z Comarch SA projektu poświęconego rozwiązaniom informatycznym dla medycyny. Brał udział we wdrożeniu Rejestru Usług Medycznych II Generacji w Wielkopolsce, w projekcie Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia OSOZ oraz międzynarodowej recepty elektronicznej ePrescript. Obecnie kieruje rozwojem systemu iMed24 do zarządzania gabinetami lekarskimi, przychodniami oraz sieciami medycznymi. Prowadzi prace nad systemem obiegu elektronicznych recept i skierowań o nazwie RX24.


Lek. med. Wojciech Lorens

Wojciech Lorens

Jest lekarzem chorób wewnętrznych z wieloletnią praktyką szpitalną i ambulatoryjną, informatykiem i kierownikiem projektów - posiadaczem certyfikatu Prince2 Practitioner. Obecnie pełni funkcję kierownika ds. rozwoju informatycznych systemów medycznych w firmie Medicover, gdzie prowadzi, integruje i wspiera przedsięwzięcia medyczno-informatyczne.
Zrealizował m.in. projekt wdrożenia EMR (Electronic Medical Record) w zintegrowanej sieci placówek ambulatoryjnych Medicover oraz wdrożenia szpitalnego systemu informatycznego (HIS/RIS/PACS) w Szpitalu Medicover. Współtworzy i rozwija elektroniczną platformę usług on-line dla pacjentów - Medicover On-line.


Dr inż. Robert Mołdach

Robert Mołdach

Założyciel eFabrica Strategie Ochrony Zdrowia, dostarcza strategicznego wsparcia sektorowi opieki zdrowotnej w zakresie oceny rynku, rozwoju biznesu i efektywności operacyjnej.
Silne podstawy akademickie i doświadczenie jako zarządzający przedsiębiorstwami lub jednostkami biznesowymi na poziomie krajowym i europejskim takich firm jak IBM Lotus, Sun Microsystems, GTECH, Citibank, Hays, Carolina Medical Center, nadaje wiarygodności jego rekomendacjom i ocenom.
W ochronie zdrowia dr Mołdach wspiera wiodące prywatne przedsięwzięcia medyczne a także startapy. Promuje dialog społeczny pomiędzy świadczeniodawcami a regulatorami, bierze aktywny udział w posiedzeniach Sejmowej Komisji Zdrowia, Komisji Trójstronnej, publikuje artykuły i prowadzi wykłady poruszając kluczowe problemy sektora.
Robert Mołdach posiada tytuł magistra inżyniera Politechniki Warszawskiej w zakresie podstawowych problemów techniki oraz doktora nauk technicznych Polskiej Akademii Nauk w dziedzinie modelowania matematycznego. Uzyskał również nominację Certified Medical Practice Executive w American College of Medical Practice Executives. Życie prywatne poświęca rodzinie i lotnictwu jako pilot.


Krzysztof Nyczaj

Krzysztof Nyczaj

Związany z systemem ochrony zdrowia od 1998 roku. Brał aktywny udział w tworzeniu polskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych, w tym w organizowaniu Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych. Od 2001 do 2008 związany z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Kierował kilkoma ważnymi dla polskiego systemu opieki zdrowotnej projektami informatycznymi: "Rejestr Zakładów Opieki Zdrowotnej", "Platforma udostępniania on-line usług rejestru zakładów opieki zdrowotnej - e-RZOZ" oraz "System Rejestracji Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej". Współautor wielu aktów prawnych dotyczących zarządzania informacją w ochronie zdrowia oraz dokumentów strategicznych, w tym Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia. Obecnie pracuje w Głównym Urzędzie Statystycznym jako konsultant w Gabinecie Prezesa. Ekspert Polskiego Towarzystwa Szpitalnictwa oraz Rady Ekspertów Instytutu Polityki Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Publikuje m.in. Służbie Zdrowia, Menedżerze Zdrowia, Rynku Zdrowia, IT w Administracji.
Hobby: Historia II wojny światowej, snowboard.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78