centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 13.05.2010 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Andrzej Jaromin

Andrzej Jaromin

Od 14 lat zajmuje się informatyką w służbie zdrowia. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu iMed24 S.A. Najistotniejsze projekty, w których brał udział to: wdrożenie Rejestru Usług Medycznych II Generacji w Wielkopolsce, Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia OSOZ oraz międzynarodowa recepta elektroniczna ePrescript.


Paweł Kowalczyk

Paweł Kowalczyk

Jest absolwentem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej. Ukończył również studia Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Od 12 lat związany jest zawodowo z branżą aparatury medycznej, w firmie Agfa Sp. z o.o. pełni aktualnie funkcję Kierownika Systemów Informatycznych i Obrazowania Cyfrowego. Interesuje się nowoczesnymi technologiami. Aktywnie uprawia tenis stołowy i narciarstwo.

Lek. med. Wojciech Lorens

Jest lekarzem chorób wewnętrznych z wieloletnią praktyką szpitalną i ambulatoryjną, informatykiem i kierownikiem projektów - posiadaczem certyfikatu Prince2 Practitioner. Obecnie pełni funkcję kierownika ds. rozwoju informatycznych systemów medycznych w firmie Medicover, gdzie prowadzi, integruje i wspiera przedsięwzięcia medyczno-informatyczne. Zrealizował m.in. projekt wdrożenia EMR (Electronic Medical Record) w zintegrowanej sieci placówek ambulatoryjnych Medicover oraz wdrożenia szpitalnego systemu informatycznego (HIS/RIS/PACS) w Szpitalu Medicover. Współtworzy i rozwija elektroniczną platformę usług on-line dla pacjentów - Medicover On-line.


Dr inż. Robert Mołdach

Robert Mołdach

Przewodniczący rady nadzorczej szpitala Med Polonia, ekspert ds. zdrowia Konfederacji Pracodawców Polskich, członek MGMA Amerykańskiego Stowarzyszenia Menedżerów Służby Zdrowia.
Robert Mołdach ma ponad 25 lat doświadczenia w rozwoju przedsięwzięć, zarządzaniu i konsultingu. Jego głównym obszarem zainteresowania jest podnoszenie jakości i efektywności poprzez wprowadzanie zasad ładu korporacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień odpowiedzialności, struktur organizacyjnych i systemów przetwarzania informacji w strategicznych sektorach gospodarki - opieki zdrowotnej, bankowym i finansowym.
Robert Mołdach posiada tytuł magistra inżyniera Politechniki Warszawskiej, doktora nauk technicznych Polskiej Akademii Nauk oraz nominację American College of Medical Practice Executives. Prywatnie mąż i ojciec, pilot samolotowy.


Agnieszka Pioruńska

Agnieszka Pioruńska

Zajmuje się w Alcatel-Lucent Polska rozwojem rynku i architekturą rozwiązań w zakresie systemów wspomagania działań operacyjnych i biznesowych dla segmentu telekomunikacyjnego, publicznego i enterprise (dużych przedsiębiorstw).
Absolwentka Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Informatyka i Zarządzanie, kierunku Inżynieria Oprogramowania. W 1996r. zaczęła pracę w Lucent Technologies, w Polskim oddziale Laboratoriów Bella, dziale rozwoju oprogramowania dla central 5ESS. Od 1998r do 2000r kierowała zespołem inżynierów systemowych i inżynierów oprogramowania w Laboratoriach Bella. W 2000r. zaczęła pracę w zespole sprzedaży Lucent Technologies jako starszy konsultant techniczny w zakresie systemów oprogramowania do zarządzania siecią telekomunikacyjną, oferowanych przez Lucent Technologies. W kolejnych latach zajmowała się rozwijaniem rynku dla rozwiązań OSS/BSS (Operations Support Systems/Business Support Systems) na terenie Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Od 2007r., po połączeniu firm Alcatel i Lucent Technologies, zakres oferowanych rozwiązań OSS/BSS poszerzył się o rozwiązania partnerów Alcatel-Lucent, a także o nowe obszary funkcjonalne rozwijane przez firmę, takie jak aplikacje dla segmentu e-zdrowia, e-administracji itp.


Łukasz Przebindowski

Łukasz Przebindowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, były pracownik Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Sądu Okręgowego w Katowicach. Aktualnie prowadzi kancelarię adwokacką w Katowicach. W swojej działalności zawodowej zajmuje się między innymi obsługą prawną przedsiębiorców produkujących systemy informatyczne wspomagające pracę placówek medycznych. Wykładowca na szkoleniach z zakresu prawa medycznego oraz prawa ochrony danych osobowych. Specjalizuje się w prawie zobowiązań, prawie medycznym oraz farmaceutycznym, a także w prawie autorskim oraz w prawie ochrony danych osobowych.


Leszek Sikorski

Leszek Sikorski

Dyplom lekarza medycyny uzyskał w 1980 r., w 1986 r. zaś tytuł doktora nauk medycznych. W latach 1994-2000 był dyrektorem Szpitala Klinicznego nr 1 AM w Poznaniu, zaś w latach 2000-2003 dyrektorem Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Od 2002-2003 pełnił funkcję członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego w 2 kolejnych kadencjach. W 2003 był sekretarzem stanu i ministrem zdrowia RP. Pełnił funkcje członka Komitetu Badań Naukowych i Komisji Wspólnej Episkopatu i Rządu RP. Od 2003 roku był radnym Sejmiku Wielkopolskiego pełniąc funkcje członka Komisji Budżetowej i Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Sejmiku. Od lipca 2004 r do października 2006 r. był przewodniczącym Komisji Zdrowia Związku Województw. Obecnie jest Dyrektorem Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia - jednostki odpowiedzialnej za realizację polityki Ministerstwa Zdrowia w zakresie informatyzacji systemu ochrony zdrowia. Specjalizuje się m.in. w zakresie problemów związanych z kodowaniem, zapisywaniem, przechowywaniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych medycznych. W ramach resortu Zdrowia odpowiada za szeroką pojętą współpracę w ramach Unii Europejskiej w zakresie eZdrowia. Przewodniczy Zespołowi powołanemu przez Ministra Zdrowia do opracowania projektu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Wdrożenie ustawy będzie miało decydujący wpływ na rozwój informatyzacji w ochronie zdrowia w Polsce.


Marcin Zawisza

Marcin Zawisza

Pracuje na stanowisku p.o. Naczelnika Wydziału ds. eZdrowia Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, kierunku Informatyka i Ekonometria (2002).
Współautor "Programu Wojewódzkiego - Strategii polityki zdrowotnej województwa łódzkiego na lata 2006-2013". Koordynator opracowania pierwszej w kraju regionalnej "Strategii eZdrowia Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013". Koordynator budowy pierwszej w kraju regionalnej hurtowni danych medycznych - "Regionalnego Systemu Informacji Medycznej (RSIM)". Odpowiedzialny za opracowanie jednej z pierwszych w kraju publicznych usług self monitoringu zdrowia ("Dziennik ciśnieniowy on-line (DCoL)").
Aktywny uczestnik kilku ważnych projektów dla województwa łódzkiego m.in.: LORIS Plus (Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego), LORIS Wizja (Regionalny Foresight Technologiczny), "Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013". Współautor "Strategii Polityki Zdrowotnej Województwa Łódzkiego na lata 2006-2013". Uczestnik panelu tematycznego "ICT a Społeczeństwo" w ramach krajowego projektu "Narodowy Program Foresight Polska 2020". Uczestnik wielu regionalnych, centralnych i europejskich konferencji i warsztatów dotyczących tematyki eZdrowia i telemedycyny.
Zainteresowania zawodowe: zastosowanie rozwiązań teleinformatycznych i internetowych w ochronie zdrowia (eZdrowie) oraz administracji publicznej (eAdministracja), hurtownie danych i systemy business intelligence, zarządzanie projektami w administracji publicznej, funkcjonalność serwisów internetowych, społeczeństwo informacyjne, innowacyjność regionalna, rozwój regionalny oraz współpraca międzyregionalna.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78