centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 17.03.2010 Koordynator: Iwona Brokowska

Istnieje teoria, że każde ryzyko ma zarazem skutki naprawcze i motywujące do zmian na lepsze. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w XXI wieku sprawia niemałe problemy wszystkim instytucjom finansowym i firmom zobowiązanym na które dodatkowo Ustawa nakłada szereg obowiązków. Istotnym jest, jaką rolę w zarządzaniu ryzykiem odegrają systemy IT i czy zostaną one zaprojektowane, aby lepiej przeciwdziałać powstawaniu zagrożenia.
Tej tematyce poświęciliśmy XXII edycję Forum Bankowości Elektronicznej a przedstawicieli instytucji finansowych zapraszamy do udziału w niej.

PROGRAM

17 marca 2010 r.
10:00 Wykład: Bariery i możliwości przeciwdziałania ryzyku operacyjnemu z wykorzystaniem systemów informatycznych banków i instytucji finansowych
 • Miejsca powstawania ryzyka operacyjnego
 • Główne przyczyny i środki zaradcze
 • Obszary zastosowania i wykorzystania systemów informatycznych w procesie ograniczania ryzyka operacyjnego
  1. obszar analityczno-identyfikacyjny (systemy i procesy)
  2. obszar prawny
  3. obszar kadrowo-szkoleniowy
  4. obszar zarządczy
  5. obszar kontrolno-ewidencyjny
  6. obszar informacyjny
 • Cele i ograniczenia wdrożenia systemów informatycznych w procesie przeciwdziałania ryzyku operacyjnego
  1. cele ekonomiczne
  2. cele ewidencyjno-obliczeniowe
  3. cele edukacyjne
  4. cele psychologiczno-motywacyjne
prof. dr hab. Krzysztof Opolski
11:30 Wykład: Mechanizm oszustw i metody ich wykrywania w sektorze finansowym
 • aktualne wyzwania regulacyjne związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy;
 • środki bezpieczeństwa finansowego a fraudy transakcyjne,
 • blokowanie rachunku lub wstrzymanie transakcji z perspektywy instytucji finansowych;
 • odpowiedzialność funkcjonariuszy instytucji finansowych związana z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.
Mecenas Piotr Bodył-Szymala
(Wyższa Szkoła Bankowa, BZ WBK SA)
12:30 Przerwa, poczęstunek
13:00 Prezentacja: Optimized techniques for integrating your Risk Assessment into the enterprise-wide Financial Crime Research
 • Legal Requirements for an enterprise wide risk assessment
 • Tailored Risk Assessment with Siron® RAS
 • Integration of Risk Assessment to AML research (Siron® AML)
 • Risk & Compliance Cockpit
Christian Drescher
(przedstawiciel producenta, firmy Tonbeller AG, partnera ITD Polska)
13:30 Prezentacja: Ochrona przed atakami w środowisku WWW
Prezentacja przybliży rozwiązania stosowane w celu przeciwdziałania atakom w środowisku WWW:
 • rodzaje cyberataków: phising, pharming, konie trojańskie, Man In the Middle,
 • Stosowane narzędzia do przeciwdziałania atakom,
 • Oracle Adaptive Access Manager jako narzędzie pozwalające silnie uwierzytelnić użytkownika oraz śledzić jego poczynania.
Marek Sokołowski
(Fussion Middleware Sales Consultant, Oracle Polska)
14:00 Prezentacja: Business opportunities of the new execution process for retail banking and brokers: the key role of Compliance and Technology
 • The new European Directive scenario driven by FSAP and PSD
 • The key role of Compliance and Technology to protect customer care in the capital markets and payment areas
 • The new compliance approach from "duty driven compliance" to a "business driven compliance"
Gianfranco Guidolin
(SIA-SSB Business Development Manager)
14:20 Prezentacja: Skuteczne narzędzia do zmniejszenia strat związanych z liczbą fraudów
 • Fraudy - problem nie tylko finansowy
 • Klient - wrażliwe ogniwo bankowości elektronicznej - jak go chronić
 • Trust Defender jako narzędzie do audytu stanu bezpieczeństwa komputerów klientów i szacowania ryzyka transakcji online
 • Korzyści dla instytucji finansowych
Marcin Biernot
(Marketing Manager, Passus sp. z o.o.)
14:40 Przerwa na kawę
15:00 Wykład: Funkcje compliance w bankach (możliwe synergie pomiędzy audytem, ryzykiem operacyjnym a compliance)
 • Znaczenie pojęcia compliance
 • Relacje pomiędzy funkcjami compliance a audytem wewnętrznym i zarządzaniem ryzykiem operacyjnym
 • Ryzyko prawne jako element towarzyszący działalności banków
 • Rodzaje ryzyka prawnego i sposoby jego pomiaru (metody jakościowe - control self assessment)
 • Wybrane sposoby ograniczania ryzyka prawnego
 • Compliance jako jeden ze sposób zarządzania ryzykiem prawnym
 • Analiza regulacji prawa bankowego w odniesieniu do funkcji compliance
 • Compliance jako wymóg regulacji MIFID - analiza norm adresowanych do banków
 • Rola compliance officer'a w bankach notowanych na rynku giełdowym (wybrane aspekty corporate governance)
 • Compliance w świetle regulacji dotyczących outsourcingu usług bankowych
dr Piotr Zapadka
(Kierownik Katedry Prawa Finansowego i Ekonomii UKSW)
15:30 Wykład: Kluczowe problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym - w świetle doświadczeń z własnej praktyki
 • organizacja procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym
 • kultura organizacyjna
 • wspólne cele jednostek organizacyjnych
 • narzędzia informatyczne
 • dane i modele
 • zarządzanie wymogiem kapitałowym
Michał Oleszko
(Niezależny Konsultant)
16:00 Zakończenie programu

Firmy zainteresowane udziałem w programie forum
- proszę o kontakt - Iwona Brokowska tel. 509 014 789

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78