centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 17.03.2010 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Christian R. Drescher

Christian R. Drescher

Christian R. Drescher has experiences in financial industry starting in 1987 and been specialised for preventing financial crime (AML, CTF, Fraud Detection, Market Misuse) since 2004. Prior to that specialisation, Mr. Drescher worked at the stock exchange and has got its state approved certification for being an investment advisor in 1996. Mr. Drescher represents Top Market leading companies as TONBELLER AG and WORLDCOMPLIANCE as a referee at international and national congresses, seminars and organizations in A, I, CEE, CIS, SEE and ASIA region.Michał Oleszko

Michał Oleszko

Wieloletni pracownik działu zarządzania ryzykiem w Raiffeisen Bank Polska S.A. Odpowiedzialny za wdrażanie nowych metod zarządzania ryzykiem.
Nadzorujący pracę zespołów ryzyka rynkowego, operacyjnego oraz portfela kredytowego. Kierownik projektów wdrożeniowych związanych z systemami informatycznymi związanymi z zarządzaniem ryzykiem. Obecnie konsultant specjalizujący się w doradztwie związanym z zarządzaniem ryzykiem oraz wdrażaniem systemów informatycznych.Krzysztof Opolski

Prof. dr hab ekonomii, kierownik Katedry Strategii i Polityki Gospodarczej Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, specjalista w dziedzinie budowania strategii, w tym strategii marketingowych i strategii jakości. Autor wielu publikacji książkowych z tego obszaru. Członek Rady Nadzorczej Citi Handlowy, doradca strategiczny zarządu Grupy Axa w Polsce, członek międzynarodowej grupy eksperckiej CHER (Consortium for Higher Education).


Piotr Bodył Szymala

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych z bankowości i zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Aktualnie radca prawny - koordynator obsługi prawnej pionu bankowości inwestycyjnej i operacji dewizowych w BZ WBK S.A. w Poznaniu. Od 1998 roku wykładowca w Katedrze Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Od 2006 roku pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. w Poznaniu oraz Stomil-Poznań S.A. Autor książek: "Klient w banku czyli prawo bankowe z perspektywy odbiorcy usług banków" oraz "Aktualne problemy prawne w działalności banków". Jest również autorem ok. 30 publikacji/artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa bankowego.


Piotr Zapadka

Piotr Zapadka

P.o. Kierownika Katedry Prawa Finansowego i Ekonomii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz wykładowca publicznych szkół wyższych w zakresie prawa finansów publicznych, prawa rynku kapitałowego, prawa bankowego oraz prawnych aspektów zarządzania ryzykiem operacyjnym. Autor cenionych publikacji naukowych (m.in. "Polskie prawo bankowe. Wybrane zagadnienia" wyd. Wolters Kluwer 2009 r.). Pracował m.in. dla kancelarii prawniczych (obsługa prawna banków i innych instytucji finansowych), consultingu (Ernst&Young), nadzoru bankowego (prawnik w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego), banku centralnego (Doradca Prezesa NBP, odpowiedzialny m.in. za obszar zarządzania ryzykiem operacyjnym, obszar compliance i audytu wewnętrznego), a także dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (prawnik w Biurze Prawnym GPW). Aktualnie pracuje dla renomowanej polskiej kancelarii prawniczej.


ITD Polska

Integruje systemy teleinformatyczne od 1994 r.; poza oprogramowaniem AML, Help-Desk, systemami wysokiej dostępności i rzeczywistej integracji danych, specjalizuje się ona w systemach Call/Contact Center oraz rozwiązaniach dla systemów płatniczych. Firma obsługuje klientów z wielu sektorów gospodarki: bankowość, ubezpieczenia, telekomunikacja, przemysł, sprzedaż.


Passus

Grupa Passus jest polskim dostawcą wysokospecjalizowanych rozwiązań obejmujących:
- planowanie, monitoring i poprawę wydajności sieci teleinformatycznych,
- bezpieczeństwo sieci IT,
- projektowanie i budowę sieci radiokomunikacyjnych,
- własne urządzenia sieciowe i specjalistyczne aplikacje.
Do grona klientów spółki należą m.in.: PKO BP, Bank Pekao SA, Ericsson, EuroBank, Gaz System, Nokia, Orange, TP SA, PTC, P4, Polkomtel, T-Mobile, ZUS. Dynamicznie rozwija się także eksport rozwiązań - m.in. do Austrii, Arabii Saudyjskiej, Chorwacji, Czech, Niemiec, Słowacji oraz RPA.
Oferta firmy przygotowywana jest w oparciu o produkty wiodących światowych producentów, m.in. Cisco, Draka, Fluke Networks, Opnet, Powerwave, Radiall, Spinner, Symbiotic Technologies. Spółka posiada także własny zespół programistów i inżynierów, którzy tworzą kompletne rozwiązania na indywidualne zamówienia klientów.
Grupa Passus działa na rynku IT od 1992 roku. Zatrudnia ponad 100 wysokokwalifikowanych pracowników - inżynierów, programistów i specjalistów.
Potwierdzeniem kompetencji zespołu są m.in.: status Cisco Premium Partner, tytuł Dystrybutora Roku Powerwave, Fluke Networks Premier Advantage Partner oraz Spinner Distributor Award. Firma jest pięciokrotnym laureatem nagrody "Gazele Biznesu", finalistą konkursu na najlepszą strategię personalną "Inwestycja w kadry" i uczestnikiem programu "Biała Lista". W 2008 roku została uhonorowana tytułem "Przedsiębiorstwo Fair Play". Oferowane przez spółkę produkty były też wielokrotnie nagradzane na targach informatycznych i telekomunikacyjnych.


SIA-SSB

SIA-SSB to europejski lider w branży technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Grupa świadczy usługi i rozwiązania dla międzynarodowych instytucji finansowych w dziedzinie obsługi kart debetowych i kredytowych, systemów płatniczych, rynków kapitałowych oraz usług sieciowych w dziedzinie łączności i przesyłania danych.
Grupa powstała w drodze połączenia SIA (Societa Interbancaria per l'Automazione) i SSB (Societa per i Servizi Bancari). Obecnie Grupa SIA-SSB działa w 30 krajach i posiada oddziały w Belgii, na Węgrzech i w Republice Południowej Afryki.
Na rynkach finansowych Grupa realizuje 7,2 miliarda transakcji rocznie w obszarze kart, pobierania i dokonywania płatności; zarządza ponad 61 milionami kart, którymi dokonuje się 2,5 miliarda operacji. SIA-SSB odpowiada za ponad 9,9 tysięcy miliardów bajtów danych przesyłanych w sieci.
Grupa SIA-SSB składa się z siedmiu spółek: spółki dominującej SIA-SSB, włoskich spółek zależnych: Kedrios (back-office oraz usługi raportowania), RA Computer (rozwiązania i aplikacje dla banków, firm i PA) oraz TSP (systemy i usługi dla firm i PA), a także spółki SiNSYS (obsługa kart) w Belgii, spółki Perago (infrastruktura dla banków centralnych) w Szwajcarii i Republice Południowej Afryki, oraz spółki GBC (obsługa kart i terminali ATM/POS) na Węgrzech.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy przejść na stronę: www.siassb.eu

SIA-SSB, European leader in Information & Communication Technology, provides services and solutions to the international financial community in the areas of credit and debit card processing, payment systems, capital markets and network services for connectivity and messaging.
Created from the merger between SIA (Societa Interbancaria per l'Automazione) and SSB (Societa per i Servizi Bancari), SIA-SSB Group currently operates in 30 countries and has subsidiaries in Belgium, Hungary and South Africa.
With 7.2 billion transactions annually - relating to cards, collections and payments - over 61 million cards managed and 2.5 billion deals processed on financial markets, SIA-SSB carries more than 9.9 thousand billion bytes of data on the network.
SIA-SSB Group is made up of seven companies: the parent company SIA-SSB, the Italian subsidiaries Kedrios (back-office and reporting services), RA Computer (solutions and applications for banks, businesses and P.A.) and TSP (systems and services for companies and P.A.), SiNSYS (card processing) in Belgium, Perago (infrastructures for central banks) in Switzerland and South Africa, and GBC (card processing and ATM/POS terminal management) in Hungary.
For more information, go to: www.siassb.eu


Tonbeller

Od 35 lat zaliczana jest do wiodących światowych dostawców rozwiązań biznesowych typu Business Intelligence. Oferowane rozwiązania "Risk Management" do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie oraz "Compliance" pozwalające na kontrolę przestrzegania reguł i przepisów ustawowych przez firmę, stosowane są przez ponad 700 banków, firm ubezpieczeniowych oraz przedsiębiorstw oferujących usługi finansowe na międzynarodową skalę.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78