centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 23-24.09.2010 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Janusz Diemko

Janusz Diemko

Od 2006 roku pracuje na stanowisku Prezesa Zarządu FDP. Ukończył geografię na Uniwersytecie Londyńskim (University Collage), posiada kwalifikację Biegłego Rewidenta Wielkiej Brytanii oraz Członka Zrzeszenia Skarbników Wielkiej Brytanii. Ma wieloletnie doświadczenie w branży technologicznej oraz branży przetwarzania transakcji i płatności. W latach 1998 - 2006 związany był z firmą Euronet, zajmując przez ostatnie 2 lata stanowisko Dyrektora ds. Rozwoju Rynków (Rosja, Ukraina oraz Kraje Nadbałtyckie). Wcześniej pełnił w spółce funkcję Dyrektora ds. Rozwoju i Przejęć na region EMEA zajmując się fuzjami i przejęciami, wycenami oraz analizą konkurencji oraz Dyrektora Generalnego i Dyrektora Finansowego na Polskę. Janusz Diemko pracował również w California Computer na stanowisku Dyrektora Finansowego, w Commercial Union oraz w firmie Moore Stephens jako audytor w Polsce i Wielkiej Brytanii.
Urodzony w Anglii, w wolnym czasie aktywnie uprawia sport. Lubi grać w tenisa, squash'a oraz jeździć na nartach. Ma żonę i ponad 2-letnią córkę.


Krzysztof Drzyzga

Krzysztof Drzyzga

Odpowiada za wdrożenie i rozwój technologii zbliżeniowej MasterCard® PayPassTM na polskim rynku.
Prowadzi innowacyjne projekty związane z nowymi technologiami płatniczymi obejmującymi m.in. płatności mobilne, karty miejskie, płatności na imprezach masowych.
Doświadczenie zdobywał w Banku Millennium i Banku Zachodnim WBK. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej.


Dominika Duziak

Dominika Duziak

W Związku Banków Polskich od 2006. Pełni funkcje Z-cy Koordynatora Krajowego SEPA oraz Sekretarza Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności. Uczestniczyła w tworzeniu struktury koordynującej wdrażanie SEPA w Polsce i od początku koordynuje jej prace. Bierze udział w pracach European Payments Council, m.in. w Programme Management Forum. Jest przedstawicielem Polski w EU Forum of SEPA National Coordination Committees.
Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka Centrum Prawa Amerykańskiego (WPIA UW i Wydział Prawa Stanowego Uniwersytetu Floryda).


Dag-Inge Flatraaker

Dag-Inge Flatraaker

Mr. Dag-Inge Flatraaker is General Manager and Head of Group Interbank Infrastructure and Payment system Strategy at DnB NOR. Academical background includes; Master Degree in Economics (University of Oslo) 1986 and a mid-career Program at Harvard University (Boston) in Public and Business Administration 1993/94. He holds key positions both in the Norwegian and European payments landscape, including the European Payments Council (EPC). Among his duties he is an Executive Board Member of EPC, chairman of the EPC Mobile-Channel Working Group and has also formerly chaired both the EPC Nomination & Governance Committee and the EPC Standards Support Group. His professional background also includes a former career in the Central Bank of Norway.


Ernest Frankowski

Ernest Frankowski

W latach 1998 - 2002 pracował jako projektant stron internetowych, dziennikarz branży informatycznej oraz administrator sieci. Od 2002 pracuje w spółkach doradczych. Opracował wiele rozwiązań optymalizujących rozliczenia podatkowe CIT, podatku u źródła, podatku odroczonego, środków trwałych w takich systemach jak SAP, Axapta, Navision, Safo. Specjalizuje się ponadto w zagadnieniach związanych z podatkowymi aspektami obrotu dobrami intelektualnymi, funkcjonowania gospodarki magazynowej.
Ernest Frankowski jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Jest także ekspertem w zakresie e-faktur, e-deklaracji, e-podpisu, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych aspektów obrotu wartościami intelektualnymi.


Grzegorz Jaglarski

Grzegorz Jaglarski

Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i wdrażaniu systemów opartych o terminale płatnicze EFTPOS. Z powodzeniem realizował kompleksowe projekty implementacji aplikacji płatniczych, lojalnościowych i doładowań telefonów komórkowych.
Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania projektami. Posiada certyfikat z zarządzania projektami PRINCE2.
Prof. dr hab. Remigiusz Witold Kaszubski

Remigiusz Witold Kaszubski

Ekspert z zakresu prawa bankowego, nadzoru bankowego, bankowości elektronicznej, bezpieczeństwa transakcji elektronicznych, systemów płatniczych i gospodarki elektronicznej.
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, profesor UW, doktor habilitowany nauk prawnych, absolwent studiów podyplomowych The George Washington University, autor ponad 100 publikacji /książek, broszur, artykułów i felietonów/ z zakresu prawa bankowego, podatkowego, gospodarczego, nowoczesnych technologii, kierownik Pracowni Centrum Prawa Nowych Technologii WPiA UW, członek kolegium redakcyjnego Przeglądu Prawa Gospodarczego "Glosa", Dyrektor ZBP, Koordynator Krajowy i Członek Prezydiów: Rady Wydawców Kart Bankowych, Rady Bankowości Elektronicznej, Forum Technologii Bankowych, Forum Bezpieczeństwa Transakcji Elektronicznych, Komitetu Agentów Rozliczeniowych, Programu SEPA.PL (SEPA - Single Payments Euro Area - Jednolity Obszar Płatności w Euro).
Członek Rady Nadzorczej First Data Poland SA (dawniej POLCARD SA).
Stały uczestnik posiedzeń Rady ds. Systemu Płatniczego działającej przy Zarządzie NBP.
Członek Komitetu Prawniczego i Komitetu Płatniczego Europejskiej Federacji Bankowej.
Wieloletni pracownik Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego NBP. Pełnił funkcje doradcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego Zastępującego Dyrektora Biura Polityki Nadzorczej w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego NBP.
Pełnił funkcję członka zarządu i członka rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Pełnił funkcję Członka Grupy Wsparcia Prawnego i Grupy Kart Płatniczych Europejskiej Rady ds. Płatności w okresie tworzenia założeń SEPA (Jednolitego Obszaru Płatności w Euro).
Pełnił funkcję Członka Komisji Doradczej Ministra Finansów do spraw organizacji nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi.
Prowadził wykłady w Szkole Głównej Handlowej, Polskiej Akademii Nauk, Warszawskim Instytucie Bankowości, Wydziału Ekonomii UW.
Współtwórca leasingu tenencyjnego - srebrny medal na Targach Instrumentów Finansowych.
Uczestniczył w pracach legislacyjnych nad ustawami regulującymi rynek usług finansowych, m.in. ustawy Prawo bankowe, ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych, ustawy o podpisie elektronicznym.


Małgorzata Lachiewicz-Kowalska

Małgorzata Lachiewicz-Kowalska

Absolwentka Wydziału Zarządzania UW, Kierownik Projektu w ING Banku Śląskim S.A., Przewodnicząca Zespołu ds. implementacji PSD przy ZBP.

Konrad Łuczak

Konrad Łuczak

Ukończył studia z zakresu elektroniki i telekomunikacji na Politechnice Łódzkiej. Od 2008 roku pełni funkcję Prezesa zarządu mPay S.A. Wcześniej, przez 5 lat, pracował w ATM S.A. na stanowisku dyrektora Biura Zarządzania Projektami i Zapewnienia Jakości, a od 2006 roku był członkiem Komitetu Sterującego ds. mPay w ramach grupy kapitałowej ATM S.A.
W latach poprzednich pracował w Polsce i za granicą na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych w obszarach analizy biznesowej, planowania i rozwoju dla takich firm jak PTK Centertel, Polska Telefonia Cyfrowa i Lucent Technologies.


Maciej Maciejewski

Maciej Maciejewski

Urodzony w Gdańsku, absolwent cybernetyki WAT.
Od sześciu lat związany z rynkiem kart płatniczych, najpierw z perspektywy jednego z acquirerów - eService S.A. Ponad połowę tego okresu pracował jako dyrektor departamentu technologii i nowych wdrożeń, kierując zarówno rozwojem produktów, jak i wsparciem technologicznym działalności spółki. Realizował różnorodne projekty modernizujące procesy wewnętrzne i otwierające nowe gałęzie biznesowe. Jeszcze wcześniej zajmował się projektowaniem i wdrażaniem nowych usług związanych z sieciami komórkowymi, np. pierwszą w Europie usługę lokalizacji opartą o technologię GSM.
W organizacji Visa Europe zajmuje się innowacjami: płatnościami mobilnymi oraz zbliżeniowymi w Polsce, Czechach i na Słowacji.


Wojciech Ożdżeński

Wojciech Ożdżeński

Dnia 31 marca 1998 uzyskał stopień Doktora nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej, gdzie od 1994 roku pełnił obowiązki Adiunkta. Członek ACCA, Association of Chartered Certified Accountants, uczestnik i prelegent wielu konferencji i seminariów poświęconych branży telekomunikacyjnej.
W sektorze telekomunikacyjnym pracuje od 1999 roku. Pracę w firmie rozpoczął na stanowisku Analityka Sprzedaży Pośredniej, a już rok później powierzono mu rolę Specjalisty Planowania Biznesowego. W 2009 roku otrzymał nominację na stanowisko Dyrektora Zarządzającego, Dyrektora Departamentu Rozwoju Produktów i Usług gdzie prowadzi nadzór nad spójnością działań realizowanych w obszarach budowania ofert i rozwoju produktów. Jednym z podstawowych obowiązków jest również koordynacja procesów zgodności realizowanych działań z przyjętą przez Przedsiębiorstwo strategią marketingową.


Piotr Piłat

Piotr Piłat

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. W latach 2000-2002 pracował w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. W latach 1999-2007 pracownik naukowy Katedry Rynków Kapitałowych SGH. Od 2002 r. związany z Ministerstwem Finansów. W okresie wrzesień 2007-listopad 2008 Członek Komisji Nadzoru Bankowego, a następnie Komisji Nadzoru Finansowego. Członek Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Reprezentuje lub reprezentował stronę polską w pracach m.in. Financial Services Committee oraz komitetów II-go poziomu (European Banking Committee, European Securities Committee, European Financial Conglomerates Committee, European Payments Committee).


Dr. Colin Smith

Colin Smith

Działa w Omikronie od piętnastu lat. W tym czasie stworzył i zbudował międzynarodowy department Omikron-u. Dzięki temu produkty Omikronu zaimplementowane są w ponad 20 państwach i w 17 różnych językach. W dodatku Colin jest odpowiedzialny za stworzenie i zarządanie kluczowymi znajomościami z bankami w międzynarodowym zakresie. Zanim dołączył do Omikron-u, Colin zarzą-dzał departamentem bankowości elektronicznej w NatWest w Niemczech. Pozycję tą zajmował przez 10 lat. Następnie stał się odpowiedzialny za stworzenie strategicznego przedsiębiorstwa w cash ma-nagement dla banku National Westminster w Londynie.


Dr. Martin Suray

Martin Suray

Prior to joining Equens SE Martin studied Business Administration, with a focus on Banking and Finance, at universities in Germany and Sweden. During this time he completed various internships in the areas of International Development at Metro Group and Bertelsmann Group.
Martin started his professional career as an Investment Banking Analyst at Sal. Oppenheim, in Cologne, before commencing his doctoral thesis 'The Role of Western banks in developing the Polish financial system'. He completed his thesis while working as a Senior Consultant for zeb/rolfes.schierenbeck.associates, a consulting company specialising on clients in the financial service sector. In his role he successfully contributed to the development of the Polish zeb/ office and he participated in strategy and restructuring projects in Austria, Germany and other Central and Eastern European countries.
Currently Martin is working for Equens SE. As a Market Manager he is responsible for developing Equens's services in Central and Eastern Europe.


Michał Szymański

Michał Szymański

Wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. odpowiadający za Obszar Sprzedaży i Zarządzania Produktami. Przed objęciem stanowiska Wiceprezesa Zarządu odpowiadał za opracowywanie strategii spółki oraz nadzór nad jej realizacją. Przez wiele lat był odpowiedzialny za rozwój usług rozliczeniowych KIR S.A. Jest m.in. autorem koncepcji oraz szczegółowych założeń systemu EuroELIXIR. W przeszłości pełnił także rolę eksperta ds. systemów płatniczych w ramach sponsorowanego przez USAID, a realizowanego przez firmę doradczą PricewaterhouseCoopers projektu, wspomagającego politykę ekonomiczną i reformy instytucjonalne w Czarnogórze. Z ramienia Związku Banków Polskich uczestniczył w pracach szeregu międzynarodowych grup roboczych, w tym OITS (Operations, Infrastructure, and Technology Standards) - grupy działającej w ramach Europejskiej Rady Płatności (European Payments Council).
Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.


Adam Tochmański

Adam Tochmański

Ekonomista. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 1987 r. rozpoczął pracę w Narodowym Banku Polskim. W latach 1987-92 był specjalistą i kierownikiem zespołu w Departamencie Analiz i Prognoz Ekonomicznych, a następnie w Departamencie Analiz i Badań. W latach 1992- 1998 był dyrektorem Departamentu Rachunków Banków, zaś od 1998 r. jest dyrektorem Departamentu Systemu Płatniczego i sekretarzem Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie NBP. Od 1998 r. koordynuje współpracę NBP ze Związkiem Banków Polskich w zakresie prac standaryzacyjno-normalizacyjnych i innych przedsięwzięć międzybankowych. Od 1994 r. członek Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Od 2004 r. przedstawiciel NBP w Komitecie ds. Systemów Płatności i Rozrachunku Europejskiego Systemu Banków Centralnych. W 2006 r. był przedstawicielem Prezesa NBP w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z głosem doradczym. Od 2006 r. członek SEPA Forum Polska w charakterze obserwatora. Od marca 2008 r. przewodniczący Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności.


Joao Trindade

Joao Trindade

Joao Trindade holds a degree in Electronic and Computer Engineering. After a short period at Digital Equipment Corporation, he joined SIBS in 1990 where he worked in the Development and Operations departments until 2007. He is now a senior member of SIBS International where he has been appointed Manager of Poland & Romania, working closely with domestic banks to develop efficient solutions in the payments business. Two years ago he gained a Masters in Management of Information Systems, writing a thesis on the "Benefits of Business Continuity".Paweł Widawski

Specjalizuje się w regulacjach prawnych rynku usług płatniczych. Koordynuje proces wdrażania dyrektywy o usługach płatniczych w polskim sektorze bankowym.
Członek Payment Systems Market Expert Group w Komisji Europejskiej oraz Payment Systems Committee w Federacji Banków Europejskich.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78