centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 14.10.2010 Koordynator:

Każdy uczestnik konferencji otrzyma książkę
"Metadane geoinformacyjne w INSPIRE i SDI. Zrozumieć. Edytować. Publikować".
Książka zawiera aplikację na CD. Autorzy: Leszek Litwin, Maciej Rossa.

PROGRAM

14 października 2010 r.
10:00 Wykład inauguracyjny: Środowisko a INSPIRE w aspekcie polskiej prezydencji w UE
Maciej Rossa
(Dyrektor Departamentu, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska)
10:40 Wykład: Dane geodezyjne - dane referencyjne dla opracowań geośrodowiskowych
 • Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny - źródłem pozyskiwania danych
 • Aktualność i wiarygodność danych geodezyjnych
 • Nowe technologie pozyskiwania danych i informacji geoprzestrzennych
 • Uwarunkowania i bariery wykorzystywania danych geodezyjnych
 • INSPIRE - motorem napędowym polityki przestrzennej i rozwoju gospodarczego
Wojciech Matela
(prezes Geodezyjnej Izby Gospodarczej)
11:20 Wykład: Praktyczne wykorzystanie "GIS w środowisku" (na przykładzie projektów OneGeology i OneGeology Europe)
 • Główne założenia międzynarodowej inicjatywy służb geologicznych OneGeology
 • Projekt europejski OneGeology-Europe jako sieć dobrych praktyk
 • OneGeology a rozwój standardów zapisu danych geologicznych
 • OneGeology czyli GIS w praktyce
Dr Urszula Stępień
(Państwowy Instytut Geologiczny)
12:00 Prezentacja sponsorska: Zastosowanie aplikacji GIS w środowisku - przykłady
12:40 Przerwa, poczęstunek
13:10 Wykład: Geoportale środowiskowe - standardy w prezentacji i udostępnianiu danych o środowisku
 • Wprowadzenie - Co to jest Geoportal?
 • Geoportale jako element Infrastruktury Informacji Przestrzennej w świetle dyrektywy INSPIRE oraz Ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej
 • Przepis na geoportal - architektura rozwiązań web-gis
 • Standardy prezentacji i udostępniania danych przestrzennych w portalach mapowych
 • Przegląd wybranych geoportali środowiskowych
 • Prezentacja - "na żywo" możliwości dostępu do danych o środowisku na przykładzie dwóch wybranych serwisów
Łukasz Łukasiewicz
(ISPiK S.A.)
13:50 Prezentacja: GIS narzędziem integracji polityki środowiskowej i przestrzennej w samorządzie
Środowisko przyrodnicze oraz jakość przestrzeni miejskiej są nierozerwalnie ze sobą związane. Podczas budowy polityki przestrzennej miasta nie można nie brać pod uwagę uwarunkowań środowiskowych (i odwrotnie). Niestety, jak pokazuje praktyka, realizacja wspólnej polityki miejskiej w zakresie zagospodarowania przestrzennego i środowiska przyrodniczego jest trudna. Największe przeszkody to brak przepływu informacji, niewystarczający dostęp do danych oraz brak zaangażowania społeczności lokalnej.
Autorka podczas wykładu zaprezentuje jak miejskie systemy informacji przestrzennej mogą stać się narzędziami integrującymi polityki miejskie - zwłaszcza w zakresie przestrzeni i środowiska. Zostanie również poruszone zagadnienie zastosowania miejskich geoportali w partycypacji społecznej.
Katarzyna Dzwonkowska
(24GIS s.c.)
14:30 Wykład: ECDL GIS - gisowe "prawo jazdy" dla przyrodników
 • kształcenie w zakresie podstaw GIS - konieczność czy dobrowolny wybór
 • pozauczelniane formy zdobycia podstaw wiedzy z GIS (geoinformacji ?)
 • GIS-owe prawo jazdy - ECDL GIS - w Polsce
Dr Leszek Litwin
(Koordynator ECDL GIS, Polskie Towarzystwo Informatyczne, ISPiK S.A.)
15:10 Dyskusja podsumowująca - moderator Maciej Rossa
15:30 Zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78