centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 14.10.2010 Koordynator:

PRELEGENCI

Katarzyna Dzwonkowska

Współwłaścicielka firmy 24GIS s.c. zajmującej się wdrażaniem i zastosowaniem Systemów Informacji Przestrzennej (GIS) w jednostkach administracji publicznej.
Koordynator projektów GIS w samorządzie m.in.:
- "Analiza warunków życia w mieście Kielce", w którym z wykorzystaniem GIS pokazano stan miasta m.in. w aspekcie środowiskowym, przestrzennym, gospodarczym, społecznym (2009),
- "Koncepcja miejskiego systemu informacji przestrzennej (GIS) w Urzędzie Gminy Polkowice" (2010)
- "Opracowanie interaktywnej mapy miejscowym planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Klembów" (2010)
Uczestniczyła w projektach z zakresu planowania wdrożeń GIS m.in.: Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Urzędzie Miasta Kielce, Systemu Informacji Przestrzennej Toruń 3D oraz zastosowań GIS w realizacji zadań samorządu i administracji publicznej: m.in.: "Standard GIS MPZP wraz z budową miejskiej bazy danych GIS MPZP (2008)", "Analiza usytuowania nadzorowanych obiektów Inspekcji Sanitarnej MSWiA i nadzorujących je pracowników (2008)". Prowadziła szkolenia z zakresu zastosowań GIS w planowaniu przestrzennym m.in. w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Biurze Planowania Przestrzennego UM Kielce.
Absolwentka Międzywydziałowego Studium Gospodarki Przestrzennej oraz Studiów Podyplomowych SGH "Zarządzanie Projektami".


Leszek Litwin

Doktor Nauk o Ziemi, absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu, Politechniki Śląskiej oraz IKR Uniwersytetu Warszawskiego. Bral udział w ramach ITS w międzywydziałowym projekcie edukacji w zakresie Systemów Informacji Geograficznej.
d wielu lat związany z Instytutem Systemów Przestrzennych i Katastralnych w Gliwicach, gdzie specjalizuje się w zagadnieniach danych przestrzennych, metadanych, standardów w geoinformatyce oraz WebGIS i geoportalach. Z Dyrektywą (wtedy jeszcze inicjatywą) INSPIRE i metadanymi zetknął się w 2002 roku. Prowadził i prowadzi projekty budowy pierwszego polskiego edytora metadanych MEDARD (FOSS, na licencji AGPL) oraz pierwszego polskiego katalogu metadanych AQUARIUS.
W 2007 roku zarządzeniem Głównego Geodety Kraju został powołany w skład zespołu ds. tworzenia krajowego profilu metadanych w zakresie geoinformacji (tzw. profil GUGiK).
Prezentacje na temat zagadnień związanych europejską infrastrukturą informacji przestrzennej (INSPIRE) prezentował na warsztatach EC GI-GIS (2004) oraz europejskich konferencjach INSPIRE (2007, 2008 i 2010 oraz na wielu innych konferencjach, warsztatach i w licznych publikacjach (również z "Listy Filadelfijskiej").
Prowadził wykłady zaproszone nt. WebGIS m. in. na Uniwersytecie w Ljubljanie i Uniwesytecie Technicznym w Chemnitz. Wykłada przedmioty specjalistyczne na Studium Podyplomowym "Systemy Informacji Geograficznej, INSPIRE i SDI" w Instytucie Informatyki Politechniki Śląskiej, na potrzeby którego ułożył i koordynuje program nauczania oraz przedmiot WebGIS na kierunku Informatyka.
Koordynator w Polsce certyfikatu ECDL GIS.
Członek Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej (PTIP) i Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI).
Współautor książek: "Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS", Wydawnictwo Helion, 2005 oraz "Metadane geoinformacyjne w INSPIRE i SDI. Zrozumieć, edytować, publikować." Wydawnictwo ApropoGEO, 2010.


Łukasz Łukasiewicz

Wykształcenie:
Absolwent Wydziały Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego oraz Studiów Podyplomowych - Systemy Informacji Geograficznej na Politechnice Śląskiej. Od lutego 2009 roku zatrudniony w Instytucie Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. w Gliwicach.
Doświadczenie zawodowe:
Udział w wielu kompleksowych wdrożeniach wielowarstwowych, korporacyjnych systemów informacji przestrzennej i geoportali dla administracji publicznej. W tym integracja, dostosowanie i publikacja danych przestrzennych, konfiguracja usług przestrzennych np. WMS, tworzenie dokumentacji aplikacji. Udział w projekcie Ekstrema Polskie - integracja danych i konfiguracja portalu. Weryfikacja i modyfikacja danych LPIS. Liczne testy i analizy aplikacji i usług sieciowych w zakresie dostosowania i udostępniania danych przestrzennych. Przeprowadzenie wielu szkoleń z sieciowych rozwiązań geoinformatycznych. Czynny udział w konferencjach z zakresu GIS.
Zainteresowania naukowe/profesjonalne:
Aplikacje GIS Open Source, dane przestrzenne - integracja wizualizacja, analizy przestrzenne, sieciowe usługi przestrzenne w tym standardy WMS, WFS, geoportale, fotointerpretacja, GIS w naukach o ziemi i ochronie środowiska, klimatologia synoptyczna i satelitarna z wykorzystanie GIS, dynamika środowiska w tym zmiany klimatu.


Mgr inż. Wojciech Matela

Wojciech Matela

1951 r. Absolwent Wydziału Geodezji Górniczej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 1974- 1983 pracownik OPGK Kraków i OPGK Katowice, wykonawca prac geodezyjnych głównie w zakresie geodezji inżynieryjno-przemysłowej i fotogrametrii, a od 1983 do 1989 r. kierownik Zakładu Geodezji i Przygotowania Produkcji w Rejonowej Dyrekcji Inwestycji w Katowicach. Od 1989 do 1999 współwłaściciel, Prezes Przedsiębiorstwa Geodezyjnego "GEMI" Sp. z o.o. w Katowicach. W latach 1999 do 2001 Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Od 2003 r. właściciel Firmy Usługowo - Konsultingowej "INFOGIS" specjalizującej się głównie w zakresie systemów GIS, katastru i geodezji inżynieryjnej. Autor projektów z dziedziny GIS i informatyzacji urzędów administracji publicznej. Konsultant Banku Światowego w projekcie "Wsparcie procesu administrowania nieruchomościami i rejestracji prawa do nieruchomości w Polsce".
Wykładowca Studium Podyplomowego na Politechnice Śląskiej "Systemy Informacji Geograficznej, INSPIRE i SDI". Członek Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. uprawnień zawodowych w zakresie geodezji. Prezes Geodezyjnej Izby Gospodarczej, członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej. Za działalność na rzecz rozwoju gospodarki i samorządu gospodarczego odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.


Maciej Rossa

Maciej Rossa

Hydrogeolog-geomatyk, absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (1990-95 i 1995-2000) - numeryczne modelowanie hydrogeologiczne. Zainteresowania zawodowe: zarządzanie informacją przestrzenną, infrastruktury informacji przestrzennej, geostandardy, metadane geoprzestrzenne, GIS 3D i 4D, WebGIS oraz mobileGIS. Aktualnie (od 08.2009) dyrektor Departamentu Informacji o Środowisku w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Członek Zespołu ds. Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach przy GUGiK. W latach 2004-09 specjalista ds. geoinformacji w Państwowym Instytucie Geologicznym - odpowiedzialny za wdrażania standardów geoinformatycznych oraz Dyrektywy INSPIRE w Państwowej Służbie Geologicznej i Hydrogeologicznej. Doradca trzech kolejnych Głównych Geologów Kraju ds. INSPIRE. Członek Krajowej Rady ds. INSPIRE przy GUGiK oraz członek Zespołu ds. INSPIRE Ministra Środowiska. Członek zespołów ds. krajowego profilu metadanych oraz testowania specyfikacji INSPIRE. Ekspert ds. INSPIRE przy EuroGeoSurveys (organizacji zrzeszającej europejskie służby geologiczne). Członek Zespołu Technicznego projektów OneGeology i OneGeologyEurope. Popularyzator idei infrastruktur informacji przestrzennej oraz wiedzy o geostarndardach. Autor i współautor publikacji z zakresu geoinformacji, w tym książki o metadanych geoprzestrzennych. Wykładowca na Politechnice Śląskiej w Gliwicach - Studia Podyplomowe GIS. W wolnych chwilach uprawiający rodzinną turystykę off-road'ową.


Dr Urszula Stępień

Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pełni funkcję zastępcy kierownika Zakładu Kartografii Geologicznej Struktur Płytkich Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Koordynuje polską częścią międzynarodowej inicjatywy służb geologicznych OneGeology oraz projektu europejskiego "OneGeology-Europe". Współtworzyła geologiczny profil metadanych dla PIG-PIB zgodny z INSPIRE, ISO i OGC. W ramach prac dydaktycznych na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego prowadziła zajęcia kameralne i terenowe z zakresu tektoniki i kartografii geologicznej.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78