centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 07.12.2010 Koordynator: Agata Soboń

PRELEGENCI

Rafał Golat

Rafał Golat

Radca prawny w Departamencie Prawnym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, arbiter Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, autor licznych publikacji prasowych i książkowych na tematy związane z prawem kultury, własności intelektualnej i przemysłowej, prawa cywilnego, gospodarczego i podatkowego.


Ryszard W. Kluszczyński

Ryszard W. Kluszczyński

Profesor dr hab. nauk humanistycznych. Na Uniwersytecie Łódzkim kieruje Katedrą Mediów i Kultury Audiowizualnej a w niej Zakładem Mediów Elektronicznych. Profesor w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Od 2003 roku wykłada także w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. W latach 2001-2006 profesor Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Zajmuje się problematyką sztuki nowych mediów, teorią sztuki, sztuką alternatywną (awangardą), jak również zagadnieniami cyberkultury oraz społeczeństwa informacyjnego i sieciowego. Uprawia też krytykę artystyczną. W latach 1990-2001 kurator filmu, wideo i sztuk multimedialnych w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, autor wielu międzynarodowych wystaw i projektów artystycznych. Kurator Międzynarodowego Biennale Sztuki Współczesnej, Poznań 2010.
Członek Inter-Society for Electronic Art, Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA), Komitetu Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.
Opublikował m.in. książki: Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu, Warszawa 2010; Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Kraków 2001 (wydanie 2: 2002); Film - wideo - multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Warszawa 1999 (wydanie 2: Kraków 2002); Obrazy na wolności. Studia z historii sztuk medialnych w Polsce, Warszawa 1998; Awangarda. Rozważania teoretyczne, Łódź 1997; Film - sztuka Wielkiej Awangardy, Łódź-Warszawa 1990.


Agnieszka Lewandowska

Absolwentka kierunku Informatyka na Politechnice Poznańskiej, od 2007 roku pracuje w Dziale Usług Sieciowych Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego jako analityk systemów komputerowych i członek Zespołu Bibliotek Cyfrowych. Odpowiedzialna m.in. za techniczny rozwój i utrzymanie Federacji Bibliotek Cyfrowych oraz techniczne wsparcie w zakresie przyłączania zasobów polskich lokalnych i regionalnych instytucji kultury do Europeany. Zaangażowana w działania projektu EuropeanaLocal w Polsce.


Wojciech Mazur

Wojciech Mazur

Historyk i kulturoznawca, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (2002 r.). Nauczyciel w X Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie, od roku 2007 - pracownik naukowo dydaktyczny Instytutu Studiów Regionalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Katedra Teorii i Historii Badań Kulturoznawczych), obecnie zatrudniony na stanowisku adiunkta. Autor kilkudziesięciu publikacji poświęconych w większości militarnym dziejom II Rzeczypospolitej. Od kilku lat prowadzi badania nad zjawiskami związanymi z rozwojem szeroko pojętej cyberkultury. Moderator na forach internetowych o tematyce historycznej.


Dominik Pokornowski

Dominik Pokornowski

Absolwent Filozofii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, studiów podyplomowych z zakresu Public Relations oraz Zarządzania Projektami. Obecnie na stanowisku PR'owca i menadżera projektów w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Należy również do grupy ekspertów przy projekcie informatycznym "e-Kultura w Kujawsko - Pomorskim". Aktywny obserwator rozwoju Internetu od 1995 roku. Koordynator licznych projektów internetowych, w tym projektu informatyzacji i budowy dużej platformy portalowej dla Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78