centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 08.02.2010 Koordynator: Teresa Olszak

Kto powinien wziąć udział w konferencji?

 • Dyrektorzy zarządzający (naczelny, artystyczny, techniczny, organizacyjny)
 • Kierownicy działów komunikacji/rozwoju
 • Kierownicy marketingu i promocji
 • Kierownicy działów literackich (zajmujących sie Internetem, Archiwum, Biblioteką)
 • Specjaliści PR (kontakt z mediami)
 • Specjaliści IT (również graficy, redaktorzy strony internetowej)
 • Animatorzy/promotorzy
 • Technicy/oświetleniowcy

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji?
Uczestnicy seminarium zdobędą praktyczną wiedzę jak promować i zarządzać swoją instytucją kultury w Internecie, robiąc to zgodnie z prawem, przy wykorzystaniu wszystkich innowacyjnych, dostępnych środków.
Konferencja będzie poświęcona problematyce szeroko pojętego funkcjonowania instytucji kultury i możliwości jakie w tym kontekście stwarza Internet.
Uczestnicy seminarium otrzymają wiedzę w pigułce dotyczącą teorii i praktyki powstawania vortali, również e-teatrów, oraz zarządzanie stronami internetowymi.
Prelegentami będą specjaliści w dziedzinie teatru/ innych instytucji kultury, ale również w zakresie wiedzy prawnej dotyczącej informatyzacji w sferze kultury (np. Jarosław Czuba - Narodowy Instytut Audiowizualny).
Będą również podejmowane tematy z zakresu digitalizacji - Pani Dorota Buchwald opowie o swoim dorobku w Pracowni Dokumentacji Teatru w Instytucie Zbigniewa Raszewskiego, podejmie temat międzynarodowych projektów sieciowych min. Europena, którego celem jest swobodny dostęp każdego do zbiorów europejskich teatrów, muzeów, bibliotek i archiwów instytucji kultury. Rozszerzeniem będzie prelekcja prowadzona przez Pana Marcina Werlę z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowe - którzy poprowadzą wykład dot. idei projektu EuropenaLocal. Przedstawiciel z Teatru Dramatycznego Pani Anna Kasińska opowie o Promocji instytucji kultury poprzez wykorzystanie serwisów społecznościowych, blogi, fotoblogi.
Reżyser teatralny Paweł Passini opowie o swoim nowatorskim na skale światową przedsięwzięciu Interaktywnego Teatru w Sieci - pierwszego rewolucyjnego rozwiązania pt. neTTheatre.

PROGRAM

8 lutego 2010 r.
10:00 Wykład: Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych w sferze kultury - jako zadanie objęte mecenatem państwa
 • kultura analogowa - kultura cyfrowa, czyli w jaki sposób prezentować treści w dobie Media 2.0
 • zarządzanie cyfrowe w kulturze - przykłady wdrożonych rozwiązań informatycznych
 • programy Ministra Kultury w zakresie informatyzacji - wstępna prezentacja wyników I naboru
Jarosław Czuba
(zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Audiowizualnego)
10:40 Wykład: Systemy informatyczne wspierające działania w obszarze kultury. Wirtualna dokumentacja teatru
 • Idea dedykowanego portalu (wortalu) i e-teatr jako jej realizacja
  1. określenie profilu odbiorców (kontyngentu publiczności)
  2. stworzenie struktury danych
  3. znalezienie odpowiedniego narzędzia informatycznego
  4. budowanie społeczności
 • Wirtualne archiwum
  1. dokumenty cyfrowe
  2. digitalizacja zbiorów
  3. hyperlinki - najbliższa przyszłość
 • Teatralne międzynarodowe projekty sieciowe
  1. mobility of artists (on the move, traveloque)
  2. dancevideonavigator
  3. TACE (Theatre Architecture in Central Europe)
  4. Europeana
Dorota Buchwald
(Kierownik Pracowni Dokumentacji Teatru Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego)
11:10 Wykład: Europeana - prezentacja i promocja zasobów lokalnych i regionalnych instytucji kultury w skali europejskiej
 • Czym jest Europeana i jakie są cele jej działania?
 • Kto może współpracować z Europeaną i dlaczego warto to robić?
 • Polskie biblioteki cyfrowe jako przykład współpracy instytucji kultury na skalę krajową
 • Polskie zasoby w Europeanie
Marcin Werla
(Lider Zespołu Bibliotek Cyfrowych Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego)
11:40 Case study: Wykorzystanie serwisów społecznościowych w promocji teatru na przykładzie profilu warszawskiego Teatru Dramatycznego na Facebooku
 • Personifikacja teatru - 50-latek po kryzysie wieku średniego, czyli jak to zrobił Teatr Dramatyczny?
 • Jak w działaniach promocyjnych wykorzystać potencjał ludzkiej osobowości?
 • Drogi Teatrze... - jak zabieg personifikacji instytucji wpływa na wizerunek teatru
 • Kierunki rozwoju - Drużyna Gie i co jeszcze można wymyślić?
Anna Kasińska
(specjalista ds. PR Teatr Dramatyczny w Warszawie)
12:10 Przerwa na lunch
12:40 Case study: Specyfika strony internetowej instytucji kultury
 • Oczekiwania i możliwości
  1. internauta teatroman/meloman
  2. oglądalność
  3. mecenat
 • Jednak vortal
  1. prosta nawigacja
  2. wyeksponowanie bogatej treści
  3. codzienna aktualizacja
  4. wyszukiwarka
  5. forum dyskusyjne
  6. sprzedaż biletów online
  7. multimedia
  8. uwarunkowania
 • W kuluarach
  1. aktorzy, soliści ulubieńcami widzów
  2. work in progress
  3. prezentacja szerokiej działalności kulturalnej
 • Pamiętajmy o tym co było
  1. archiwalne perpetuum mobile
  2. ludzie, repertuar, wydarzenia
 • Podsumowanie
Krzysztof Lisiak
(Teatr Śląski w Katowicach)
13:10 Case study: neTTheatre - teatr w sieci, sieć w teatrze
 • Teatr internetowy jako nowa przestrzeń prawdziwie interaktywnej sztuki w Sieci - prosty przepis na rewolucyjne rozwiązania
 • Formy zachowań teatralnych obecne w Sieci - moment rozwojowy - szanse i zagrożenia
 • Jak dotrzeć do najbardziej kreatywnych twórców i animatorów społeczności internautów - język i forma komunikatu
Paweł Passini
(Reżyser teatralny, twórca neTTheatre)
14:10 Przerwa na kawę
14:35 Wystąpienie gościnne, Dyrektora Teatru Kamienica, Pana Emiliana Kamińskiego
 • Przepisy UE a prawo polskie i ich nieprzystawalność - w kontekście realizacji projektu budowy teatru
 • Teatr Kamienica a Warszawa Europejską Stolicą Kultury w 2016
15:10 Case study: Blogi i fotoblogi - prezentacja kulis teatru, relacje z wydarzeń
 • Cechy mediów elektronicznych oraz możliwości dziennikarstwa internetowego
 • Moda na tematyczność, czyli jedno a dobrze!
 • Teatralny You-tube, e-gazeta czy blog?
 • Cyfryzacja, digitalizacja, spacja i już
 • Laptop+dyktafon, mała kamerka, dwa metry kabli-reporter
 • E-teatr.tv Katowice
  1. Pomysł na jedyną w Polsce telewizję o teatrze
  2. Struktura działania, organizacja pracy - reporterzy, operatorzy, dziennikarze
  3. Młodzi z pasją, bez wynagrodzeń - o ludziach, którzy tworzą e-teatr.tv Katowice
  4. Cele i cechy teatralnej telewizji internetowej - "Teatr w sieci przez całą dobę"
  5. Innowacyjność, kreatywność, niebanalność
  6. To co widz lubi najbardziej - kulisy, znane twarze, infolinia, bilety prawie za darmo
  7. Materiały już zrealizowane oraz plany na przyszłość
  8. Oglądalność, reklama, patronaty, współpraca i partnerstwo
Artur Szczęsny
(redaktor naczelny Teatralnej Telewizji Internetowej)
15:40 Wykład: Prawne aspekty Internetu w działalności instytucji kultury
 • dobra prawne funkcjonujące w Internecie:
  1. utwory, w tym programy komputerowe (pola eksploatacji, dozwolony użytek)
  2. przedmioty praw pokrewnych
  3. bazy danych
  4. domeny internetowe
 • składanie oświadczeń woli poprzez Internet
 • zawieranie umów przez Internet
 • handel elektroniczny
 • umowy charakterystyczne dla adresów internetowych:
  1. umowa o stworzenie strony www
  2. umowa o korzystanie z domeny internetowej
 • polubowne rozstrzyganie sporów, dotyczących domen (szczególny sąd polubowny)
 • aspekty telekomunikacyjne - dostęp do Internetu
 • odpowiedzialność prawna, w tym sankcje karne związane z Internetem
 • aspekty podatkowe - usługi elektroniczne a podatek VAT
Rafał Golat
(Departament Prawny MKiDN)
16:10 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78