centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 08.02.2010 Koordynator: Teresa Olszak

Sprawozdanie

Opracowanie: Magdalena Brewczyńska, Agata Safian, Biblioteka Pedagogiczna KPCEN we Włocławku, Opublikowano 16.02.2010

Seminarium z cyklu Informatyzacja Instytucji Kultury zatytułowane Instytucje kultury w Internecie (teatry, filharmonie, centra kultury) odbyło się ósmego lutego 2010 r. w Warszawie. Organizatorem spotkania było Centrum Promocji Informatyki. Spotkanie poświęcone było problematyce szeroko pojętego funkcjonowania instytucji kultury i możliwości, jakie w tym kontekście stwarza sieć Internet.

Koordynację merytoryczną programu i prowadzenie obrad sprawowała pani Dorota Buchwald z Pracowni Dokumentacji Teatru w Instytucie Zbigniewa Raszewskiego.
Jako pierwszy prelegent wystąpił pan Jarosław Czuba, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Audiowizualnego, który niezwykle profesjonalnie i kompetentnie przedstawił temat "Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych w sferze kultury - jako zadanie objęte mecenatem państwa". W swoim wystąpieniu wspomniał o kulturze cyfrowej i zarządzaniu cyfrowym w kulturze. Przedstawił także uczestnikom, w jaki sposób należy prezentować treści w środowisku Media 2.0 i omówił przykładowe systemy zarządzania zbiorami bibliotecznymi oraz systemy zarządzania zbiorami zabytkowymi i muzealnymi krajowymi i zagranicznymi dostępnymi na polskim rynku.

Kolejny wykład "Systemy informatyczne wspierające działania w obszarze kultury. Wirtualna dokumentacja teatru" wygłosiła prowadząca spotkanie pani Dorota Buchwald z Pracowni Dokumentacji Teatru w Instytucie Zbigniewa Raszewskiego. Na wstępie przypomniała zebranym ideę dedykowanych portali - wortali tematycznych na przykładzie polskiego wortalu teatralnego (e-teatr). Wspomniała o możliwościach Internetu w zakresie prezentowania zbiorów archiwalnych. Omówiła także funkcjonowanie teatralnych międzynarodowych projektów sieciowych.

Następna prezentacja, autorstwa pana Marcina Werli, lidera Zespołu Bibliotek Cyfrowych Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, nosiła tytuł "Europeana - prezentacja i promocja zasobów lokalnych i regionalnych instytucji kultury w skali europejskiej". Prelegent podczas wystąpienia zaprezentował zebranym europejską multimedialną bibliotekę cyfrową Europeanę, obejmującą dokumenty cyfrowe z różnego rodzaju instytucji kultury. Wspomniał o genezie i ewolucji projektu. Omówił cele Europeany, jej funkcjonowanie i zasady współpracy z nią. Wspomniał również o polskich bibliotekach cyfrowych jako o przykładzie współpracy instytucji kultury na skalę krajową. Na zakończenie swojego wystąpienia przedstawił zebranym polskie zasoby zgromadzone w Europeanie.
Po pierwszej przerwie pan Krzysztof Lisiak z Teatru Śląskiego w Katowicach wygłosił wykład "Specyfika strony internetowej instytucji kultury", w którym przedstawił swój pogląd na temat oczekiwań internautów i możliwości Internetu. Prelegent wspomniał o tworzeniu witryn o charakterze "portalowym", dających szansę na spełnienie oczekiwań współczesnego internauty oraz o archiwizowaniu repertuaru, wydarzeń teatralnych, opisów przedstawień przy zachowaniu i uwzględnieniu odpowiedniej organizacji archiwum.
Kolejny prelegent, pan Paweł Passini, reżyser teatralny, twórca neTTheatre przedstawił temat "neTTheatre - teatr w sieci, sieć w teatrze". W swoim wystąpieniu opowiedział o własnym nowatorskim na skalę światową przedsięwzięciu Interaktywnego Teatru w Sieci - neTTheatre jako nowej przestrzeni prawdziwie interaktywnej sztuki w sieci. Omówił szanse i zagrożenia teatru interaktywnego. Wspomniał również o formach zachowań teatralnych obecnych w sieci oraz wskazał możliwości dotarcia do najbardziej kreatywnych twórców i animatorów społeczności internautów.

Gościem specjalnym seminarium był pan Emilian Kamiński, dyrektor Teatru Kamienica, który opowiedział o swoich doświadczeniach związanych z założeniem prywatnej sceny teatralnej. Omówił także przepisy unijne dotyczące pozyskiwania funduszy unijnych. Wyraził także swoją opinię na temat utrudnień i nieprzystawalności prawa polskiego do norm UE w kontekście realizacji projektu budowy teatru. W dalszej części uczestnicy wysłuchali wykładu "Blogi i fotoblogi - prezentacja kulis teatru, relacje z wydarzeń" pana Artura Szczęsnego, redaktora naczelnego Teatralnej Telewizji Internetowej, który na początku swojego wystąpienia omówił cechy mediów elektronicznych oraz możliwości dziennikarstwa internetowego. Zaprezentował początki jedynej w Polsce telewizji o teatrze E-teatr.tv Katowice. Przedstawił także jej strukturę działania, organizację pracy oraz cele i cechy teatralnej telewizji internetowej - "Teatr w sieci przez całą dobę". Finałowy wykład: "Prawne aspekty Internetu w działalności instytucji kultury" pana Rafała Golata z Departamentu Prawnego MKiDN dotyczył dóbr prawnych funkcjonujących w Internecie, składania oświadczeń woli i zawierania umów przez Internet oraz odpowiedzialności prawnej, w tym stosowania sankcji karnych związanych z Internetem. Wykładowca wspomniał również o polubownym rozstrzyganiu sporów, dotyczących domen oraz o aspektach telekomunikacyjnych i podatkowych związanych z Internetem.

Podczas całego seminarium trwały ożywione dyskusje po każdym zakończonym wykładzie, co wskazuje na duże zainteresowanie uczestników seminarium prezentowaną problematyką.

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu.
Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

fot. 1. fot. 2. fot. 3.
fot. 4. fot. 5. fot. 6.
fot. 7. fot. 8. fot. 9.
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78