centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 18.02.2010 Koordynator: Jakub Nawrocki

Kolejna, piąta edycja konferencji będzie okazją do przeglądu aktualnych tendencji w dziedzinie integracji systemów informatycznych oraz prezentacji bieżącej oferty rynkowej. Wystąpią zarówno teoretycy z wiodących ośrodków naukowych, jak i praktycy posiadający bogate doświadczenie projektowe. Nacisk położony zostanie na zastosowanie rozwiązań integracyjnych wspomagających zarządzanie różnorodnymi organizacjami i przedsiębiorstwami. Przedyskutowany zostanie temat wieloaspektowości integracji systemów obejmujący takie kwestie jak integracja danych, sprzętu, oprogramowania systemowego i aplikacyjnego, a także procesów biznesowych. W takie spojrzenie wpisują się zarówno integracja z wykorzystaniem narzędzi ETL oraz hurtowni danych, jak i architektura zorientowana na usługi SOA (Service Oriented Architecture), której podstawową cechą jest procesowe podejście do integracji. Szeroko omówione zostanie zagadnienie oceny efektywności projektów integracyjnych, a także audytu takich przedsięwzięć. Szczególna uwaga poświęcona zostanie także roli standardów w integracji systemów informatycznych. Zaprezentowane studia przypadku dotyczyć będą różnorodnych organizacji - od przedsiębiorstwa publicznego do komercyjnego banku.
Podczas konferencji poruszone zostaną klasyczne dylematy:

 • W jakim stopniu standardowe rozwiązania zintegrowane o kompleksowej funkcjonalności są w stanie zaspokoić potrzeby informacyjne współczesnych organizacji?
 • Kiedy potrzebne jest zastosowanie platform integrujących różne aplikacje?
 • W jakim stopniu współczesne rozwiązania integracyjne umożliwiają połączenie obu tych podejść?
 • Jaką rolę mogą pełnić hurtownie danych w integracji danych korporacyjnych?

Koordynacja merytoryczna i prowadzenie obrad: Jędrzej Wieczorkowski, Katedra Informatyki Gospodarczej, Szkoła Główna Handlow

PROGRAM

18 lutego 2010 r.
10:00 Wykład wprowadzający: Wieloaspektowość zagadnień integracji systemów informatycznych - od integracji danych do architektury SOA
 • Pojęcie integracji systemów informatycznych
 • Integracja: danych, sprzętu i oprogramowania systemowego, oprogramowania aplikacyjnego
 • Systemy zintegrowane a integracja systemów
 • Integracja danych z wykorzystaniem narzędzi ETL, rozwiązań OLAP, hurtowni danych
 • Podejście procesowe w integracji systemów, integracja procesów biznesowych
 • Koncepcja architektury zorientowanej na usługi SOA i magistrali usług ESB
 • Ogólne zalecenia doboru właściwej architektury
Jędrzej Wieczorkowski
(Katedra Informatyki Gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa)
10:50 Wykład: Różne oblicza standaryzacji w integracji systemów informatycznych w biznesie
 • Rola standardów w integracji systemów informatycznych
  1. standardy integracji między systemami wewnątrz przedsiębiorstw
  2. standardy integracji w globalnej wymianie danych
 • Zakres standaryzacji
  1. standardy ograniczone do poziomu danych
  2. standardy sięgające poziomu procesów
 • Standardy istotne w integracji systemów logistycznych i produkcji
  1. grupa standardów GS1 (Global System One)
  2. ISA 95
  3. ebXML
dr Przemysław Polak
(Katedra Informatyki Gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa)
11:40 Przerwa na lunch
12:10 Case study: Rozwiązania zintegrowane oparte na systemach klasy ERP - użyteczność, skuteczność i efektywność
 • wdrożenia rozwiązań zintegrowanych klasy ERP w sytuacji konieczności racjonalizacji nakładów/kosztów wywołanej ograniczeniami środków na IT
  1. parę faktów nt. wpływu kryzysu gospodarczego na strategie informatyzacji polskich przedsiębiorstw, jako tło do racjonalizacji wdrożeń
  2. najważniejsze wytyczne do zwiększenia użyteczności, skuteczności i efektywności wdrożeń rozwiązań zintegrowanych klasy ERP
 • krytyczne czynniki sukcesu projektów wdrożeniowych ERP
 • przykłady badania efektywności rzeczywistych projektów integracyjnych - podejście analityczne CBA (cost-benefits analysis):
  1. przykład kompleksowego wdrożenia Microsoft Dynamics NAV w firmie sektora MSP
  2. przykład platformy integracyjnej SAP-Axapta w dużym holdingu
  3. przykład integracji logistyki na bazie platformy ECOD (EDI/EWD) w łańcuchu dostaw w dużych sieciach handlowych
dr Mirosław Dyczkowski
(Instytut Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
13:10 Case study: Dlaczego lepiej integrować dane niż je prezentować? Korzyści z integracji danych na przykładzie bankowej hurtowni danych
 • Opis projektu wdrożenia hurtowni danych w jednym z polskich banków
 • Korzyści płynące z integracji danych
 • Hurtownia danych, jako jedyne źródło danych o stanie banku
 • Zapewnienie jakości danych
 • Koszty vs korzyści z integracji
 • Globalna integracja danych: faktowych, referencyjnych
 • Zwiększenie sprzedaży, poprawa efektywności, zapewnienie przychodu i inne możliwości usprawnienia biznesu
Sławomir Kaczor
(Lingaro Sp. z o.o.)
14:00 Case study: Audyt projektów integracyjnych i wdrożeniowych na przykładzie instytucji sektora publicznego
 • Rola i kompetencje audytora
 • Realizacja audytu i ocena:
  1. organizacji projektu
  2. poziomu jakości rozwiązań funkcjonalnych
  3. poprawności i kompletności dokumentacji projektowej
  4. poprawności wykorzystania zasobów projektu (budżet, czas pracy konsultantów, materialne efekty realizacji poszczególnych zadań)
 • Kontrola realizacji oraz utrzymywanie w aktualności planu i budżetu projektu w okresie jego realizacji
 • Zasady przygotowania opinii i dokumentów doradczych
Andrzej Kamiński
(Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad)
14:50 Dyskusja podsumowująca
15:00 Zakończenie programu konferencji

FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROGRAMIE KONFERENCJI
- proszę o kontakt - Agnieszka Rożko

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78