centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 18.02.2010 Koordynator: Jakub Nawrocki

PRELEGENCI

Mirosław Dyczkowski

Mirosław Dyczkowski

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik Instytutu Informatyki Ekonomicznej, Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Autor i współautor ponad 180 prac, w tym napisanej wspólnie z Heleną Dudycz monografii "Efektywność przedsięwzięć informatycznych. Podstawy metodyczne pomiaru i przykłady zastosowań". Oprócz pracy naukowo-dydaktycznej współpraca konsultingowa m.in. z CCS Ltd., REX BOS i JBA Polska. Od roku 2000 niezależny konsultant, członek Izby Rzeczoznawców PTI. Posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie zawodowe w zakresie doboru rozwiązań informatycznych dla obiektów gospodarczych, zarządzania projektami wdrożeniowymi systemów klasy MRPII/ERP, audytu i ewaluacji przedsięwzięć IT (z tej tematyki prowadzi zajęcia m.in. na studiach MBA i podyplomowych na UE Wrocław oraz na SGH i Uniwersytecie Warszawskim).


Sławomir Kaczor

Sławomir Kaczor

Od ponad 7 lat zajmuje się zaawansowanymi rozwiązaniami Business Intelligence. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W Lingaro odpowiada za pozyskiwanie i obsługę klientów sektora finansowego. Karierę zawodową rozpoczął w Procter and Gamble, gdzie jako analityk systemów odpowiedzialny był za rozwój i utrzymanie globalnych systemów raportowych. Zanim dołączył do Lingaro, pracował w Hewlett-Packard, m.in. na stanowisku Kierownika Projektów, gdzie odpowiadał za realizację globalnych projektów Business Intelligence dla branży FMCG. Posiada również doświadczenie w sektorze bankowym (PKO BP, Alior Bank). Zrealizowane projekty obejmują wdrożenia hurtowni danych i systemów raportowych oraz transformacje bankowych departamentów IT w zorientowane na usługi jednostki organizacyjne.


Dr Przemysław Polak

Przemysław Polak

Kierownik Zakładu Technologii Oprogramowania w Katedrze Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularyzatorskich. Niezależny analityk i konsultant w dziedzinie systemów informacyjnych zarządzania. Stypendysta British Council (Strathclyde University, Glasgow), Canadian Consortium of Management Schools (University of Calgary) i programu Tempus (Preston Polytechnic, obecnie - University of Central Lancashire). Prowadził także gościnnie wykłady na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, dla Canadian Executive MBA w Warszawie, w Fachhochschule Nordostniedersachsen (University of Applied Sciences), Lueneburg, Niemcy, oraz na Hasselt University, Belgia.


Jędrzej Wieczorkowski

Wykładowca akademicki i konsultant w projektach informatycznych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej specjalności Przetwarzanie Danych oraz Rachunkowość. Od 1994 roku pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Informatyki Gospodarczej SGH. Zajmuje się naukowo tematyką zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP oraz BI, zagadnieniami integracji systemów, zarządzaniem przedsięwzięciami informatycznymi oraz zastosowaniem informatyki w rachunkowości i finansach. W karierze zawodowej pełnił również funkcje głównego księgowego oraz analityka i projektanta systemów informatycznych. W szczególności szeroko zajmował się zagadnieniami bankowości, controllingu i konsolidacji danych finansowych. Obecnie współpracuje także z Krajową Szkołą Administracji Publicznej, wykłada na studiach podyplomowych i szkoleniach oraz pełni rolę konsultanta w różnych projektach informatycznych. Autor kilkunastu publikacji dotyczących systemów informatycznych w biznesie, członek Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78