centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 15.09.2010 Koordynator: Jakub Nawrocki

W chwili obecnej na świecie istnieje ogromny rynek aplikacji czy systemów informatycznych, które wypełniają niemal każdy z obszarów życia. Wielu użytkowników zadaje sobie pytanie, czy nie można uprościć tego złożonego świata informatyki i zastąpić wielu systemów jednym? Z oczywistych powodów, odpowiedź na to pytanie jest negatywna.
Jednak ta różnorodność, poza uciążliwością dla użytkownika - objawiającą się np. w konieczności nauki nowego interfejsu, ma ogromne oddziaływanie w obszarze serwisu, utrzymania a przede wszystkim integracji tych systemów. Integracja jest naturalną potrzebą wynikającą np. z faktu iż dane istotne dla użytkownika powinny być spójne niezależnie od systemów w jakich są przetwarzane.
Pozornie wydaje się, iż nie ma nic prostszego jak uzgodnić dane pomiędzy dwoma systemami informatycznymi. Jednak to nie prawda, istnieje wiele problemów związanych z transformacją danych, ich dopasowaniem, wpływem specyfiki organizacyjnej, poufnością, spójnością. Co więcej, aby mówić o integracji danych należy wpierw zapewnić poprawną komunikację danych pomiędzy tymi systemami, czy to poprzez szynę danych, SOA, Web Service, czy inne rozwiązania. To z kolei implikuje, że musimy mieć poprawnie zbudowaną architekturę systemów informatycznych, tak by nie było łatwo do niej się włamać, a jednocześnie by wymiana danych nie była nadmiernie utrudniona. Wszystkie te zagadnienia powodują, że integracja jest obecnie jednym z największych wyzwań wdrożeń i eksploatacji systemów informatycznych.

Koordynator merytoryczny: dr inż. Ścibór Sobieski, Dyrektor Centrum Informatyki, Uniwersytet Łódzki

PROGRAM

15 września 2010 r.
10:00 Wykład wprowadzający: O wieloaspektowości problematyki integracji danych w systemach informatycznych
 • Modele integracji danych
  1. integracja materializująca
  2. integracja wirtualna
  3. przepływy danych
  4. modele mieszane
 • Architektury systemów integracji danych
  1. systemy klient-serwer
  2. systemy P2P
  3. systemy gridowe
 • Odwzorowywanie schematów i transformacja danych
  1. metody definiowania dopasowań i odwzorowań schematów
  2. specyfikowanie transformacji danych
 • Przegląd wybranych rozwiązań (BizTalk, Clio, SixP2P, ...)
dr hab. Tadeusz Pankowski
(Politechnika Poznańska)
10:40 Case study: pgSVN autorski system wersjonowania danych i ich schematu jak system integrujący systemy informatyczne
 • pgSVN - omówienie autorskiego rozwiązania do wersjonowania danych oraz ich modelu
 • zastosowania rozwiązania pgSVN jako swoistej szyny wymiany danych
 • wady i zalety omawianego rozwiązania
dr inż. Ścibór Sobieski
(Dyrektor Centrum Informatyki, Uniwersytet Łódzki)
11:20 Wykład: Optymalizacja infrastruktury IT pod kątem integracji usług - omówienie problematyki optymalizacji infrastruktury IT
 • Przedstawienie metod analizy i oceny sprawności
 • Wytyczenie kierunków rozwoju
 • Zwiększenie sprawności dostarczanych przez działy IT usług
 • Zaprezentowanie zależności pomiędzy technologiami IT zaimplementowanymi w infrastrukturze oraz ich wpływowi na optymalizację procesów biznesowych
Przedstawione podczas wystąpienia dobre praktyki oparte są o zasady zdefiniowane w bibliotece ITIL oraz modelach optymalizacji MIT, Gartner Group oraz Microsoft IOM.
dr inż. Marek Pyka
(Katedra Informatyki, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Competency Manager, ABC Data IT Consulting)
12:00 Przerwa, lunch
12:30 Case study:BUSINESS INTELLIGENCE - wartość informacji oraz ich interpretacji w biznesie
 • "Business Intelligence" jako proces
 • dane jako element wejściowy procesu BI
 • zasadność stosowania Hurtowni Danych
 • zasadność zastosowania rozwiązania IBM Power Cube w miejsce "klasycznej" hurtowni danych
 • wykorzystanie analityczne narzędzi BI, na przykładzie analizy kosztów w przedsiębiorstwie
 • zasadność stosowania prekonfigurowanych rozwiązań BI
 • podsumowanie
Zbigniew Wyszomierski
(SAS Institute)
13:20 Wykład:Specyfika problematyki integracji systemów informatycznych w uczelniach wyższych
 • odmienność uwarunkowań organizacyjnych
 • identyfikacja obszarów wymagających integracji
 • problematyka integracji międzynarodowej uczelni i wpływ na systemy informatyczne
 • przykład rozwiązania dotyczącego integracji systemów w obszarze zarządzania tożsamością
Dorota Nicewicz-Modrzewska
(z-ca Dyrektora Centrum Informatycznego, Uniwersytet Adama Mickiewicza)
14:20 Wykład: Usługi sieciowe REST - wprowadzenie, projektowanie interfejsów REST, architektura zasobowa, porównanie REST z SOAP
 • zasady REST
 • architektura zasobowa
 • projektowanie interfejsów zgodnych z REST i architekturą zasobową
 • porównanie usług sieciowych REST z usługami typu RPC (SOAP)
 • modele hybrydowe REST/RPC
 • zastosowanie REST i SOAP
Bartłomiej Kołakowski
15:00 Zakończenie
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78