centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 19.10.2010 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Robert Gierek

Ekspert Izby Gospodarczej Medycyna Polska (zrzeszonej w Krajowej Izbie Gospodarczej) w zakresie zarządzania projektami IT w ochronie zdrowia, zarządzania strategicznego, systemów Business Intelligence i MIS dla medycyny. Problematyką wdrożeń systemów IT zajmuje się zawodowo od 16 lat, w tym 4 lata pracy w Niemczech, Austrii i Belgii. Kierownik ponad 100 projektów IT w tym w latach 2004-2009 pracując na stanowisku Kierownika Działu IT, a następnie Kierownika Biura Strategii Informatyzacji na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym gdzie zaprojektował i przeprowadził kompleksową informatyzację uczelni.


Maciej Miłkowski

Maciej Miłkowski

Zastępca dyrektora ds. ekonomicznych Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył Szkołę Główną Handlową Kierunek Menedżerski a także WSPiZ im. Leona Koźmińskiego MBA Zarządzanie i Ekonomika Technologii Medycznych. Posiada Certyfikat PRINCE II Practitioner. Rozpoczynał pracę w bankowości inwestycyjnej w Polskim Banku Inwestycyjnym, a następnie wraz dwoma innymi osobami organizował Mazowiecką Regionalną Kasę Chorych będąc jej pierwszym członkiem zarządu ds. ekonomiczno-administracyjnych. Przez 3 lata prowadził Niepubliczny Zakład Rehabilitacji i Terapii Hiperbarycznej. Był zastępcą dyrektora ds. finansowych Instytutu Matki i Dziecka. Od ponad 3 lat w Instytucie Kardiologii. Oprócz typowych spraw dyrektora ekonomicznego, zarządza zespołami Zamówień Publicznych oraz Systemów Informatycznych. Odpowiada za pozyskiwanie finansowania dla projektów pozanaukowych i dla większości z nich jest Kierownikiem Projektu.


Krzysztof Nyczaj

Krzysztof Nyczaj

Związany z systemem ochrony zdrowia od 1998 roku. Brał aktywny udział w tworzeniu polskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych, w tym w organizowaniu Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych. Od 2001 do 2008 związany z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Kierował kilkoma ważnymi dla polskiego systemu opieki zdrowotnej projektami informatycznymi: "Rejestr Zakładów Opieki Zdrowotnej", "Platforma udostępniania on-line usług rejestru zakładów opieki zdrowotnej - e-RZOZ" oraz "System Rejestracji Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej". Współautor wielu aktów prawnych dotyczących zarządzania informacją w ochronie zdrowia, w tym projektu ustawy o informacji w ochronie zdrowia oraz dokumentów strategicznych, w tym Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia. Obecnie pracuje w Głównym Urzędzie Statystycznym jako konsultant w Gabinecie Prezesa. Ekspert ds. e-zdrowia Uniwersytetu w Białymstoku w ramach projektu "e-Podlaskie - kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego". Ekspert Polskiego Towarzystwa Szpitalnictwa oraz Rady Ekspertów Instytutu Polityki Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Publikuje m.in. w Wiadomościach Statystycznych, Służbie Zdrowia, Menedżerze Zdrowia, Rynku Zdrowia, IT w Administracji, Przeglądzie Organizacji.
Hobby: Historia II wojny światowej, snowboard.


Cezary Paprocki

Cezary Paprocki

W szkole podstawowej nauczycielka powiedziała, że jego kariera skończy się na zasadniczej szkole budowlanej. Nie uwierzył.
Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej i Międzynarodowej Szkoły Handlu (Southampton Institute of Higher Education). Autor prac naukowych publikowanych za granicą i dwóch patentów. Konstruktor układów scalonych w tym szef grupy budującej pierwszy polski procesor 16-to bitowy. Prowadził duże projekty inwestycyjne, restrukturyzacyjne i doradcze.
Jest jedyną osobą w Polsce będącą jednocześnie akredytowanym trenerem i certyfikowanym konsultantem w zakresie metodyk PRINCE2®, MSP®, M_o_R® i P3O®, posiadającym uprawnienia do prowadzenia oficjalnych audytów poziomu dojrzałości organizacji w zakresie zarządzania portfelem, programami i projektami w oparciu o model referencyjny P3M3TM.
Jako konsultant Centrum Rozwiązań Menedżerskich SA współpracuje głównie z klientami z sektora bankowo-finansowego i przemysłowego.
Wszechstronność zainteresowań znajduje swoje odbicie również w działalności pozazawodowej. Żeglarstwo morskie, nurkowanie i konne krosy terenowe są tym co wypełnia, nieliczne niestety (w jego mniemaniu), wolne od pracy chwile.
Ze szkoły podstawowej pamięta, że nie ma rzeczy niemożliwych.


Piotr Radliński

1993 - 1999 Radcomp - Właściciel (stworzenie systemu kompleksowej obsługi szpitali "Hipokrates", wygranie przetargu na informatyzację 50 szpitali - projekt Banku Światowego, w 1999 r. pozyskanie inwestora i przekształcenie firmy w Spółkę Akcyjną)
1999 - 2008 Radcomp S.A. - Prezes
2007 - 2008 ABG S.A. Dyrektor Pionu Systemów Informatycznych w Ochronie Zdrowia (nadzór nad budową nowych produktów dla szpitali, przychodni i NFZ).
2009- 2010 Wiceprezes ds. Innowacyjnych Technologii - Unikkon Integral Sp. z o.o.
01.06.2010 - Prezes Zarządu Unikkon Integral Sp. z o.o.


Monika Skiba

MSSTC (Master of Science in Science and Technology Commercialization) Dyplom Uniwersytetu Łódzkiego i Certyfikat Instytutu IC2 University of Texas at Austin, USA
MEconSc. University College Dublin w Irlandii;
Magister Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na specjalności zarządzanie międzynarodowe;
studia podyplomowe na kierunku Integracja Europejska - fundusze w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera;
Program dla Kadry Zarządzającej w University St. Andrews w Szkocji;
Obecnie:
Kierownik Biura Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny;
Wykładowca na kierunku Stosunki międzynarodowe - zarządzanie projektami międzynarodowymi na Wyższej Szkole Europejskiej im ks. J.Tischnera


Mariusz Skrzypek

Pełni funkcję Naczelnika Wydziału Informatyki w Lubelskim OW NFZ. Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie. Od 14 lat związany z informatyką w ochronie zdrowia. Członek zespołu wdrażającego Rejestr Usług Medycznych w województwie Lubelskim. Jeden ze autorów założeń Portalu Świadczeniodawców NFZ. W kręgu zainteresowań zawodowych główne miejsce zajmuje dostarczanie informacji zarządczej. Obecnie pracuje nad opracowaniem Systemu Informowania Kierownictwa w oparciu o narzędzia klasy Business Intelligence.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78