centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 15.04.2010 Koordynator: Iwona Brokowska

PROGRAM

15 kwietnia 2010 r.
10:00 Wykład: Bezpieczeństwo banków i ich optymalna ochrona
 • Zagrożenia dla instytucji finansowej z punktu widzenia pionu bezpieczeństwa
  1. klasyfikacja zagrożeń
  2. statystyki i przykłady zdarzeń
 • Rodzaje zabezpieczeń w instytucjach finansowych
  1. zabezpieczenia a fizyczne
  2. zabezpieczenia techniczne
  3. zabezpieczenia organizacyjne
 • Rola pionu bezpieczeństwa instytucji finansowej w ograniczaniu poszczególnych zagrożeń oraz wdrożeniu systemu zabezpieczeń
dr Krzysztof Jan Jakubski
(ekspert - popularyzator idei polityki bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych)
10:45 Wykład: Wytyczne NBP dotyczące systemów zabezpieczeń elektronicznych w bankach
Andrzej Starnawski
(TECHOM Sp. z o.o.)
11:30 Wykład: Normy PN-EN 50131-1 oraz PN-93/E-08390/4 w projektowaniu nowych systemów alarmowych lub ich modernizacji
 • Porównanie kategoryzacji (stopniowania) systemów alarmowych wg obu norm
 • Projektowanie sygnalizacji zdarzeń w systemach alarmowych wg wymagań PN-93/E-08390/14 i PN-EN 50131-1:2009
 • Projektowanie wykrywania i sygnalizacji sabotażu w systemach alarmowych wg wymagań PN-93/E-08390/14 i PN-EN 50131-1:2009
 • Projektowanie transmisji alarmów w systemach alarmowych wg wymagań PN-93/E-08390/14 i PN-EN 50131-1:2009
 • Projektowanie dostępu do najważniejszych funkcji w systemach alarmowych wg wymagań PN-93/E-08390/14 i PN-EN 50131-1:2009
Maksymilian Majerski
(ekspert Polskiej Izby Systemów Alarmowych)
12:15 Przerwa, poczęstunek
12:45 Wykład: Elektroniczne systemy zabezpieczeń w polskich instytucjach finansowych - w ocenie biegłego sądowego
 • Sytuacja w systemach zabezpieczeń po wycofaniu normy PN E 08390/14 i wprowadzeniu normy PN EN 50131-1 oraz arkuszy 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 6 i 7 tej normy - zmiana klasyfikacji systemów alarmowych
 • Ocena stanu zabezpieczeń realizowanych za pomocą CCTV - odniesienia do normy PN EN 50132-7
 • Zmiany klasyfikacji zabezpieczeń mechanicznych - krótka informacja z podaniem miejsc konfliktu starych i nowych wymagań
 • Konflikty w wymaganiach i definicjach dotyczących branży security
Stefan Jerzy Siudalski
(biegły sądowy)
13:45 Wykład: Monitoring i elektroniczne systemy zabezpieczeń a ochrona danych osobowych, przy uwzględnieniu specyfiki instytucji finansowych i banków
 • Dane osobowe, a działalność instytucji finansowych i banków - tytułem wprowadzenia
 • Elektroniczne systemy zabezpieczeń przetwarzanych danych osobowych - specyfika rozproszonych systemów teleinformatycznych instytucji finansowych i banków
 • Monitoring wizyjny, a ochrona danych osobowych
 • Elektroniczne systemy zabezpieczeń tradycyjnej dokumentacji klientów instytucji finansowych i banków
 • "Case study" - wymogi prawne, a specyfika sektora i wymagania klientów
Łukasz Kister
(Ekspert European Association for Security)
14:30 Wykład i dyskusja panelowa: Uwarunkowania prawne monitoringu w instytucjach finansowych oraz przygotowanie i realizacja przetargu na systemy zabezpieczeń elektronicznych
 • Monitoring w instytucjach finansowych - wymagania prawne
 • O czym należy pamiętać przygotowując postępowanie
 • Wybór trybu postępowania - kiedy stosujemy ustawę - Prawo zamówień publicznych, a kiedy nie
 • Przetarg a informacje niejawne - jak pogodzić informacje niejawne z jawnością zamówień publicznych
 • Specyficzne uwarunkowania przetargu na na systemy zabezpieczeń elektronicznych
dr Wojciech Kaliński
(Kancelaria Radców Prawnych Maruta i Wspólnicy)
15:30 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów

Firmy zainteresowane udziałem w programie seminarium
- proszę o kontakt - Iwona Brokowska tel. 509 014 789

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78