centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 30.11.2010 Koordynator: Iwona Nowosielska

Prowadzenie obrad: Andrzej Jabłoński, prezes Centrum Promocji Informatyki

PROGRAM

30 listopada 2010 r.
10:00 Wykład: Nowe nośniki informacji w społeczeństwie sieciowym. Czy portale społecznościowe mogą mieć funkcje pro-edukacyjne?
Współczesna szkoła i wywodzące się z niej metody edukacyjne powstała w epoce przemysłowej, odpowiadając na potrzeby nowoczesnego społeczeństwa przemysłowego i korzystając z dostępnych w tym społeczeństwie technik komunikacyjnych i informacyjnych: druku, a także później fal radiowych. Społeczeństwo przemysłowe odeszło jednak w przeszłość, jego miejsce zajęło mobilne społeczeństwo sieciowe bogatsze o nowe technologie teleinformatyczne, zwłaszcza internet i telefonię mobilną oraz oparte na nich aplikacje. Absolutnym hitem pierwszej dekady XXI wieku jest eksplozja serwisów społecznościowych, zarówno tych popularnych, przeznaczonych dla szerokiej publiczności, jak i specjalizowanych. Sfera edukacji nie mogła pozostać obojętna wobec tej zmiany.
 • Peer learning (uczenie koleżeńskie) jako dominująca metoda zdobywania umiejętności i kompetencji
 • Serwisy Web 2.0 (Wikipedia, Ściąga.pl, Wolne lektury) jako sieciowe narzędzia edukacyjne
 • Edukacja 2.0, czyli specjalizowane serwisy wspomagające edukację
 • Edukacja w naszej klasie, czyli edukacyjna rola popularnych serwisów społecznościowych
 • Ewolucja czy rewolucja? Przyszłość edukacji
Red. Edwin Bendyk
(Polityka)
10:40 Wykład: Jak IT umożliwia humanizację nauczania, której e-edukacja była zaprzeczeniem
prof. dr hab. Łukasz Turski
(Centrum Fizyki Teoretycznej PAN)
11:20 Wykład: e-Szkoła - Szkoła w środowisku nowych technologii. Model e-szkoły i krajowe przykłady realizacji
 • e-Szkoła - szkoła wzbogacona nowymi technologiami mobilnymi służącymi do współpracy
 • od pracowni komputerowej, przez platformę edukacyjną, po komputery w chmurach
 • realizacja modelu jeden-uczeń: jeden-komputer
 • standardy przygotowania nauczycieli w zakresie stosowania nowych technologii i ich realizacja
 • krajowe przykłady dobrej praktyki wykorzystania technologii w edukacji
prof. dr hab. Maciej M. Sysło
(Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informatyki, UMK w Toruniu)
12:00 Prezentacja Sponsora konferencji: Nowe technologie w edukacji - dobre praktyki
Tomasz Hodakowski
(Menadżer ds. Edukacji na Europę Centralną i Wschodnią Intel)
12:40 Przerwa, poczęstunek
13:00 Wykład: Dydaktyka w szkole 2.0 - technologia i Internet
 • szkoła organizacją hipertekstową
 • projekt edukacyjny 2.0
 • nauczyciel w szkole ery postindustrialnej
Witold Kołodziejczyk
(redaktor naczelny miesięcznika "Edukacja i Dialog", dyrektor Collegium Futurum)
13:40 Prezentacja: Nowoczesne narzędzia poprawiające styl i jakość uczenia - interaktywne ekrany piórkowe
Grzegorz Prusinowski
(Wacom)
14:10 Przerwa
14:30 Wykład: Prawa autorskie w szkolnych opracowaniach i prezentacjach, tworzonych z wykorzystaniem Internetu
 • Istota rozpowszechnienia utworu w prawie autorskim
 • Internetowe pole eksploatacji
 • Zakres dozwolonego użytku osobistego - art. 23 prawa autorskiego
 • Istotne w działalności edukacyjnej przypadki dozwolonego użytku publicznego:
  1. Użytek instytucji oświatowych - art. 27 prawa autorskiego
  2. Użytek biblioteczno-szkolny - art. 28 prawa autorskiego
  3. Dozwolone prawo cytatu - art. 29 prawa autorskiego
 • Konsekwencje naruszenia cudzych praw autorskich - odpowiedzialność prawna
mec. Rafał Golat
(Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
15:15 Wykład: Ochrona danych osobowych w edukacji w świetle znowelizowanej ustawy o ochronie danych osobowych
 • Zakres stosowania przepisów o ochronie danych osobowych w edukacji
 • Rodzaje danych osobowych przetwarzane w działalności edukacyjnej
 • Problemy przetwarzania danych osobowych w Internecie
 • Klasyfikacja obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych
 • Nowelizacja 2010 ustawy o ochronie danych osobowych oraz planowane kierunki dalszych zmian w przepisach o ochronie danych osobowych
dr Grzegorz Sibiga
(Instytut Nauk Prawnych PAN)
16:00 Zakończenie programu konferencji, wręczenie certyfikatów

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji - proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78