centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 30.11.2010 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Edwin Bendyk

Dziennikarz, publicysta i pisarz, dyrektor Ośrodka Badań nad Przyszłością w Collegium Civitas, wykłada w Centrum Nauk Społecznych PAN. Członek zespołu pisma "Polityka". Publikuje także w "Przeglądzie Politycznym", "Krytyce Politycznej", tygodniku "Computerworld", magazynach "Mobile Internet" i "i-biz". Prowadzi blog "Antymatrix" (bendyk.blog.polityka.pl) i serwis "Makroskop" (www.makroskop.pl). Jest autorem zbioru esejów Zatruta studnia. Rzecz o władzy i wolności (W.A.B. 2002), a także zbioru Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci (W.A.B. 2004). W sierpniu ukaże się kolejna jego książka "Miłość, wojna, rewolucja. Szkice na czas kryzysu".


Rafał Golat

Rafał Golat

Radca prawny w Departamencie Prawnym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, arbiter Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, autor licznych publikacji prasowych i książkowych na tematy związane z prawem kultury, własności intelektualnej i przemysłowej, prawa cywilnego, gospodarczego i podatkowego.


Tomasz Hodakowski

Odpowiedzialny za działania Intela związane z rozwojem rynku technologii informacyjnych w edukacji na terenie Europy Środkowo-Wschodniej.
Prowadzi min. projekty związane z zastosowaniem komputerów w nauczaniu różnych przedmiotów szkolnych.
W Intelu od 2004 roku, zajmował się m. in. współpracą z instytucjami sektora publicznego, izbami gospodarczymi oraz przedsiębiorstwami sektora "Enterprise" w Polsce. Był również odpowiedzialny za budowanie relacji z dostawcami sprzętu i integratorami systemów w ramach projektów IT, które miały na celu rozwój rynku i rozszerzanie współpracy z klientami.
Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej.


Witold Kołodziejczyk

Redaktor naczelny miesięcznika Edukacja i Dialog, dyrektor i twórca Collegium Futurum - szkoły przyszłości powstającej w Słupsku. Autor licznych publikacji promujących innowacje w zarządzaniu oświatą, trener kadry kierowniczej oświaty, promotor wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji, prowadzi zajęcia na AGH.
Autor książki "Gra o szkołę. W poszukiwaniu zasad zarządzania w nowych czasach." Współpracownik w zespole doradcy Prezesa Rady Ministrów w rządzie Jerzego Buzka, były wicedyrektor CODN. Założyciel i długoletni dyrektor szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Słupsku i Człuchowie.


Grzegorz Prusinowski

Grzegorz Prusinowski

Od roku 1996 związany z branżą IT, z doświadczeniem na szczeblu dystrybutora (Tornado, ABC Data, TechData) oraz producenta (APC, Sony). Od ponad trzech lat jako Channel Development Manager opiekuję się polskim rynkiem z ramienia firmy Wacom - wiodącego producenta urządzeń wskazujących.Grzegorz Sibiga

Grzegorz Sibiga

Dr prawa, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (KSAP) oraz doradca w Kancelarii Traple, Konarski, Podrecki. Aktualnie ekspert prawny m.in. w 1) Zespole ds. Usuwania Barier Prawnych i Proceduralnych w e-Administracji przy Komitecie Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności, 2) Stowarzyszeniu Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, 2) Komitecie Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej. Autor licznych publikacji dotyczących dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych oraz prawnych zagadnień e-urzędu. Członek rad programowych czasopism poświęconych problematyce zastosowania nowych technologii ("Prawo nowych technologii", "IT w administracji", "Elektroniczna Administracja"). W przeszłości m.in. inspektor oraz dyrektor departamentu rejestracji zbiorów danych osobowych w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Uczestniczył także jako ekspert w programach organizacji pozarządowych dotyczących dostępności informacji oraz zastosowania informatyki w administracji publicznej (Instytut Spraw Publicznych, Transparency International Polska).


Maciej Marek Sysło

Maciej Marek Sysło

Urodził się 3 listopada 1945 w Tarnowie.
Żona Mariola z d. Pulit - prawnik.
Synowie Tomasz (1973) - absolwent informatyki (Uniwersytet Wrocławski) i Akademii Sztuk Pięknych (we Wrocławiu), Bartosz (1985) - student prawa na Uniwersytecie we Wrocławiu.
Studia, stopnie i tytuły naukowe Uniwersytet Wrocławski, matematyka - 1968; dr - 1973; dr hab. - 1980; prof. - 1991.
Staże i stypendia zagraniczne University of Tokyo 1974-1976, Alexander von Humboldt Stifftung, Bonn 1982-1984, 1989; Fulbright Foundation Senior Research Grant, University of Oregon (USA) 1996-1997.
Praca naukowo-dydaktyczna Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informatyki od 1968, dyrektor Instytutu 1984-1991, 1993-1996; pełnomocnik rektora ds. informatyzacji uczelni (lata 80' i 2004-2005). Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu od 2005 roku; kierownik Zakładu Metodyki Nauczania Informatyki i Technologii Informacyjnej.
Członkostwa PTM, AMS, ACM, IEEE, IFIP (TC 3, on Education), Stowarzyszenie Nauczycieli Technologii Informacyjnej (prezes zarządu).
Funkcje z wyboru przedstawiciel Polski w Technical Committee 3 on Education, działającego w ramach IFIP; członek Rady ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej (MEN); Członek Rady Programowej przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Warszawa (2003-2005); członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej (2003-2004), Ekspert PKA (od 2002).
Nagrody nagroda NOT 1968, nagroda PTM im. H. Steinhausa 1986, nagrody MEN 1993, 1998, 2002.
Specjalizacja i działalność naukowa matematyka - kombinatoryka, teoria grafów, informatyka - matematyka dyskretna, dydaktyka informatyki. Autor koncepcji edukacji informatycznej w szkołach różnego typu, twórca i lider zespołu edukacji informatycznej w Instytucie Informatyki UWr. i na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK, Visiting professor w: Washington State University, Pullman 1981-1982; Uniwersytet w Kopenhadze 1987, 1992; Uniwersytet w Groningen, Holandia 1991-1992. Redaktor naczelny czasopisma Komputer w Edukacji (1994-1997); członek Komitetu Redakcyjnego czasopism: Discussiones Mathematicae. Graph Theory, Matematyka i komputery, Informatics In Education (Wilno). Organizator dwudziestu corocznych konferencji "Informatyka w szkole" w latach 1985-2004.
Publikacje ponad 150 publikacji matematycznych, informatycznych i dydaktycznych, blisko 30 książek (podręczników), m.in. książki: Discrete Optimization Algorithms with Pascal Programs, Prentice Hall 1983 oraz wydanie w jęz. polskim (współautor); Elementy informatyki. T. 1-3, PWN, Warszawa 1988-98 (wyd. 1-9, współautor, redaktor); Algorytmy, WSiP, Warszawa 1997; Piramidy, szyszki i inne konstrukcje algorytmiczne, WSiP, Warszawa 1998; programy nauczania, podręczniki i poradniki do informatyki dla szkół podstawowych (WSiP, Warszawa 1999), gimnazjów (WSiP, Warszawa 2000) i szkół średnich (WSiP, Warszawa 2002-04). Współautor podstaw programowych edukacji informatycznej. Twórca koncepcji oprogramowania edukacyjnego: pakiet EI (1993), oprogramowanie TI'99 (1999), e-podręcznik.
Dewizy robić lepiej to, co inni robią dobrze; łączą nas więzy ludzkie, nie maszyny.
Hobby praca, historia komputerów (kolekcja kalkulatorów mechanicznych i maszyn do pisania), muzyka, m.in. Chopin, Mozart oraz Enigma, Vangelis, Oldfield, Jarre.
Lektury literatura japońska (Haiku), F. Clifford, biografie, historia nauki i odkryć.
Adres Instytut Informatyki UWr., ul. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław, tel. 604-515-777
e-Adresy syslo@ii.uni.wroc.pl, syslo@mat.uni.torun.pl


Łukasz A. Turski

Łukasz A. Turski

Fizyk, profesor dr hab. Laureat nagrody im. H. Steinhausa oraz Złotego Medalu Europejskiego Towarzystwa Fizycznego. Oprócz stu kilkudziesięciu prac naukowych autor artykułów popularno-naukowych oraz publicyst: Wprost, Znak, Tygodnik Powszechny, Odra, Gazeta Wyborcza, Polska the Times, Rzeczpospolita. Autor audycji radiowych i programów telewizyjnych o nauce i społeczeństwie. Przewodniczący Kolegium ds. audycji edukacyjnych Polskiego Radia (do 2003r). Przewodniczący Komitetu Naukowego Pikników Naukowych oraz Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik. Członek Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk do rozwiązania Towarzystwa w 2010r. . Członek Rady Centrum im. Adama Smitha w Warszawie. Członek zagranicznych towarzystw naukowych. W latach 2000-2004 wybrany członek Komitetu Badań Naukowych. Współpracował jako profesor-gość z uniwersytetami i ośrodkami badawczymi w USA, Kanadzie, Niemczech, Szwecji, Szwajcarii i Belgii. Profesor zwyczajny w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN i na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Żonaty, ma syna i dwóch wnuków.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78