centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 17.11.2010 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Piotr Bodył Szymala

Jest radcą prawnym, wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Dyrektorem Obsługi Prawnej Bankowości Inwestycyjnej Grupy BZ WBK SA, współpracownik działu prawnego w dzienniku Rzeczpospolita. Opublikował ok. 50 artykułów naukowych lub popularnonaukowych z zakresu prawa bankowego, dewizowego, handlowego i upadłościowego; napisał także książki "Klient w banku, czyli prawo bankowe z perspektywy odbiorcy usług banków", "Ryzyko prawne w działalności banków". Stały współpracownik działu prawnego "Rzeczpospolitej". Autor jest absolwentem UAM w Poznaniu, stypendystą Leopold Franzens University Innsbruck w Austrii, University of Aarhus w Danii i T.M.C. Asser Institut - Institute for Private and Public International Law, International Commercial Arbitration and European Law w Hadze w Holandii.


Joanna Charlińska

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Zarządzania oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej, o kierunku Zarządzanie Projektami.
W latach 2003-2005 pracownik Cetelem Bank. Od 2006 roku zatrudniona w Biurze Informacji Kredytowej w Departamencie Marketingu. W 2008 roku uzyskała dyplom w zakresie zarządzania projektami PRINCE2.


Andrzej M. Jastrzębski

Andrzej M. Jastrzębski

Studiował na Politechnice Wrocławskiej i Wyższej Szkole Technicznej w Ilmenau (Niemcy).
Na początku lat 90-tych dyrektor Biura Informatyki banku Interkrakbank, następnie współzałożyciel i prezes firmy E.B.S., która od 1995 roku wprowadzała do Polski produkty firmy Omikron Systemhaus GmbH&Co (w tym użytkowany w 12 bankach w Polsce system MultiCash).
Obecnie dyrektor Działu Rozwiązań dla Bankowości i Finansów firmy Andra.Krzysztof Opolski

Prof. zw. ekonomii, kierownik Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydz. Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, autor wielu publikacji z obszaru funkcjonowania organizacji w kontekście jakości, ryzyka strategicznego, finansów i marketingu strategicznego. Członek Rady Nadzorczej City Handlowego, Komitetu Doradczego New Connect przy Giełdzie Papierów Wartościowych, członek Kapituły Konkursu Teraz Polska. Wchodzi w skład międzynarodowego konsorcjum badawczego Consortium for Higher Education w Kassel. Jest redaktorem naczelnym pisma Ekonomia.


Robert Siuchno

Absolwent Wydziału Finansów i Statystyki SGH oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW.
W latach 1996-99 pracownik PKOBP i kierownik projektów w Funduszu PHARE. Od 1999 roku zatrudniony w Biurze Informacji Kredytowej. Uczestniczył w budowie i pracach wdrożeniowych SI BIK "Klient Indywidualny" i SI BIK "Przedsiębiorca".


Emil Ślązak

Dr nauk ekonomicznych, absolwent Szkoły Głównej Handlowej z podwójnym tytułem magistra, autor rozprawy doktorskiej nagrodzonej przez Rektora SGH. Adiunkt w Zakładzie Regulacji Instytucjonalnych i Analiz Bankowych w Katedrze Bankowości SGH. Wykładowca na studiach podyplomowych na m.in. Podyplomowe Studia Bankowości oraz Podyplomowe Studia dla Analityków Bankowych. Specjalista ds. ewaluacji i monitoringu studiów MBA. Prelegent na kursach szkoleniowych z zakresu innowacji bankowych i strategii we współczesnym otoczeniu rynkowym.
Ekspert Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową oraz Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Uczestnik szeregu programów szkoleniowych (m.in. McKinsey oraz Iaccoca Institute w Lehigh University w USA). Członek Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, Alumni Global Village Programme Lehigh University oraz The European Money and Finance Forum. Autor kilkudziesięciu opracowań i publikacji naukowych wydanych w kraju i zagranicą.


Sami Uski

Sami Uski

Sami Uski, 37, Advisor in Financial Services special focus on front end solutions and innovations. He has 14 years experience on helping Nordic banks and insurers to serve their customer in digital channels, and transforming self service oriented internet and mobile solutions to customer service.Dirk Voelkel

Dirk Voelkel

Prior to joining Omikron Systemhaus in 1998, Dirk studied Business Information Technology, with a focus on Banking, Organizational Design and Operations Research.
At Omikron, Dirk is Head of International Product Development, a role which includes overall responsibility for the various payment products, as well as localization and release management for Omikron products in the many markets in which Omikron is active. Poland has long been one of Omikron's key markets.
In addition, Dirk is responsible for specialist Research and Development tasks, ensuring Omikron remains at the forefront of developments, for instance in database technology, middleware and security.


Elżbieta Włodarczyk

Elżbieta Włodarczyk

Absolwentka Wydziału Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1995 roku zajmuje się kryptografią i PKI. Współtworzyła Centrum Certyfikacji SZAFIR w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A. wpisane do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne. Obecnie jest dyrektorem linii biznesowej podpis elektroniczny w KIR S.A.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78