centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 13.01.2010 Koordynator: Iwona Nowosielska

Koordynatora działań logistycznych

PROGRAM

13 stycznia 2010 r.
10:00 Wykład: Zarządzanie medycznym laboratorium diagnostycznym - organizacja i wdrożenie systemu jakości w medycznych laboratoriach diagnostycznych w Polsce
 • Badanie laboratoryjne w ujęciu procesowym.
 • Zarządzanie przez jakość w medycznym laboratorium diagnostycznym.
 • Organizacja i wdrażanie systemu jakości w medycznych laboratoriach diagnostycznych.
 • Rola systemu jakości w zapewnieniu wiarygodności wyników badań laboratoryjnych.
prof. dr hab. Zygmunt Kopczyński
(Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
10:40 Wykład: Normy, regulacje prawne i rekomendacje jako element stymulujący rozwój medycznych laboratoriów diagnostycznych
 • Norma ISO 15189 - podstawowy wzorzec struktury działalności medycznego laboratorium Diagnostycznego.
 • Rola przepisów Ustawy o diagnostyce laboratoryjnej i rozporządzeń Ministra Zdrowia w zapewnieniu wiarygodności wyników badań laboratoryjnych.
 • Zagadnienia ciągłości kształcenia podyplomowego diagnostów laboratoryjnych.
 • Znaczenie zaleceń i rekomendacji dla merytorycznego uzasadnienia zakresu wykonywanych badań.
prof. dr hab. Jan Kanty Kulpa
(Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie, konsultant krajowy ds. diagnostyki laboratoryjnej)
11:20 Prezentacja: Laboratoryjny System Informatyczny FILAB
Aleksander Guszczin, Wojciech Nowicki
(Pomorska Grupa Informatyczna)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Case study: System informatyczny wspomagający diagnostykę laboratoryjną - jako istotny element Zintegrowanego Szpitalnego Systemu Informatycznego - i problemy związane z wdrażaniem tego systemu
 • Główne funkcjonalności systemów informatycznych wspomagających diagnostykę laboratoryjną (LIS - Laboratory Information System).
 • Potrzeby i możliwości integracji z punktu widzenia technologii, pacjenta, jednostki służby zdrowia.
 • Dlaczego protokół HL7.
 • Elementy logistyki stosowane w systemach informatycznych wspomagających diagnostykę laboratoryjną.
 • Wyniki badań laboratoryjnych, jako element ERP (Elektronicznego Rekordu Pacjenta).
 • Integracja LIS z HIS (Hospital Information System) i innymi systemami szpitalnymi (np.: rozliczanie kosztów) - wdrożenie w Świętokrzyskim Centrum Onkologii.
 • Możliwości wykorzystania podpisu elektronicznego w systemach typu LIS.
Ryszard Mężyk
(kierownik Działu Informatyki w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach)
13:10 Wykład: Systemy informatyczne w diagnostyce laboratoryjnej
 • Technologia informatyczna (TI) w procesie diagnostycznym pacjenta.
 • Standardy i zalecenia dla laboratoryjnych systemów informatycznych (LSI).
 • Przepływ informacji pomiędzy szpitalnym systemem informacji a LSI.
 • TI jako jako narzędzie zmiany w nowoczesnej organizacji laboratoriów - procesy konsolidacji i integracji.
dr Zenon Jakubowski
(Uniwersyteckie Centrum Medycyny Laboratoryjnej)
14:00 Wykład: Wymagania ochrony medycznych danych osobowych w systemach informatycznych MLD. Praktyka i trendy stosowania dokumentacji elektronicznej w ochronie zdrowia
 • Szczegółowe wymogi formalno-prawne.
 • Organizacja procesu przetwarzania danych w systemach rozproszonych.
 • Powierzanie czy udostępnianie danych w systemach MLD.
 • Zapewnienie nadzoru nad dokumentacją medyczną MLD.
 • Dokumentacja elektroniczna - trendy i praktyka.
Jarosław Malec
(Dyrektor Zarządzający MEMEX Consulting)
15:00 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji - proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78