centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 13.01.2010 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Dr n. przyr. Zenon Jakubowski

Zenon Jakubowski

Kierownik Uniwersyteckiego Centrum Medycy Laboratoryjnej UCK w Gdańsku - największego zespołu laboratoriów medycznych w Polsce, wykonującego badania laboratoryjne w zakresu chemii klinicznej hematologii, immunologii, mikrobiologii, genetyki i cytomorfologii. Wieloletni pracownik naukowy i nauczyciel akademicki, kierownik Pracowni Organizacji i Zarządzania Laboratorium, Katedry Analityki Klinicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Stypendysta Instytutu Biofizyki Maxa Plancka we Frankfurcie nad Menem. Polski Koordynator programu Tempus Joint European Project Clinical Biochemistry Education In Poland, pierwszego programu w tej dziedzinie pomiędzy 3 partnerami europejskimi: University of Glasgow, Trinity College Dublin, Gdański Uniwersytet Medyczny (Akademia Medyczna). Specjalista w zakresie informatyzacji Szpitala Klinicznego i Laboratorium. Autor zalecanych standardów dla Laboratoryjnych Systemów Informatycznych. Doświadczenie w zarządzaniu potwierdzone dyplomem MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów i Rotterdam School of Management. Członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej i Kolegium Medycyny Laboratoryjnej-przewodniczący komisji komputeryzacji. Działalność naukową prowadzi w dziedzinach: farmakokinetyki, metabolizmu i toksyczności leków oraz zastosowania technologii informatycznych w zarządzaniu i organizacji laboratorium oraz szpitala.


Prof. zw. dr hab. n. med. Zygmunt Kopczyński

Zygmunt Kopczyński

Kierownik Katedry i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Konsultant wojewódzki w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej w województwie wielkopolskim. Zainteresowanie naukowe: poszukiwanie wskaźników biochemicznych we wczesnej diagnostyce choroby nowotworowej , biochemia przerzutów nowotworowych, hiperhomocysteinemia u chorych na pierwotne nadciśnienie tętnicze.
W latach 2002-2007 przewodniczący zespołu ds. Organizacji i Wdrażania Systemu Jakości w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym i Mikrobiologicznym w Ministerstwie Zdrowia.
Inicjator tworzenia systemu jakości w medycznych laboratoriach diagnostycznych w Polsce. Współautor standardów jakości.


Mgr inż. Jarosław Malec

Jarosław Malec

Dyrektor zarządzający MEMEX Consulting. Ekspert w zakresie e-marketingu, ochrony i przetwarzania danych osobowych w sektorze medycznymi i farmaceutycznym. Praktyk zarządzania, wieloletni pracownik naukowy i nauczyciel akademicki, współtwórca portalu medycznego Esculap.pl oraz specjalistycznego Call Center "MediCall". Stypendysta Fundacji: Berthy von Suttner oraz Ministerium für Wissenschaft und Forschung w Wiedniu. Szlify menedżerskie zdobyte w Instytucie badawczym GfK Polonia. Od 1997 roku związany z ośrodkiem informacji medycznej i farmaceutycznej MDM (obecnie Cegedim-Dendrite).
Przez ostatnie 12 lat specjalista w zakresie wdrażania i rozwoju nowych przedsięwzięć wykorzystujących nowe technologie w biznesie. Autor przewodników internetowych: "Zdrowie mężczyzny w sieci", "Zdrowie kobiety w sieci" oraz publikacji o tematyce związanej z Internetem medycznym Ekspert Zewnętrzny Narodowego Programu Foresight Polska 2020. Członek Stowarzyszeń: ISOC - Internet Society Poland, ISACA - Information Systems Audit & Control Association oraz Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych.


Ryszard Mężyk

Ryszard Mężyk

Kierownik Działu Informatyki Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Przeprowadził informatyzację szpitala: budowa infrastruktury sieciowej, aplikacje użytkowe w poszczególnych obszarach działalności Centrum, w tym system monitorowania instalacji technicznych szpitala. Nadzoruje utrzymanie w ruchu szpitalnego systemu informatycznego (sieć okablowania strukturalnego, aplikacje użytkowe, sprzęt komputerowy). Przeprowadza analizy statystyczne w zakresie badań medycznych, głównie epidemiologii nowotworów. Współpracuje z International Agency Research on Cancer, International Association of Cancer Registries oraz European Network of Cancer Registries. Uczestniczył w projektach Cancer Incidence on Five Continents (edycja VII, VIII, IX), EUROCIM, ACISS, EUROCARE, EUROCHIP. Uczestniczył z ramienia ŚCO w realizacji projektu "e-świętokrzyskie" obejmującego zadania: dostęp szerokopasmowy i radiowy do internetu, elektroniczny obieg dokumentów, portal wojewódzki.
Nagrody:
Lider Informatyki 2006 w Kategorii organizacje użyteczności publicznej.
CIO 2006 - Finalista i wyróżnienie specjalne w kategorii sektor publiczny CIO.
Lider OSOZ 2007 w kategorii współpraca międzynarodowa dla zdrowia (II miejsce).

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78