centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 21.09.2010 Koordynator: Agata Soboń

PROGRAM

21 września 2010 r.
10:00 Wykład i dyskusja: Kreowanie wizerunku w biznesie i polityce z wykorzystaniem elektronicznych narzędzi
 • Cele kreowania wizerunku w biznesie i polityce
 • Narzędzia elektroniczne w kreowaniu wizerunku osób publicznych oraz prowadzenia kampanii wyborczych
 • Kampania wyborcza Baracka Obamy
 • Jak pozyskiwać sympatyków i zwolenników?
 • Co robić, by emocje, jakie wywołujemy u innych, sprzyjały nam?
 • Jak ubrać się, by być odebranym, jako osoba zdecydowana, pewna siebie, rzeczowa i kompetentna?
Grażyna Białopiotrowicz
(autorka książki "Kierowanie wizerunku w biznesie i polityce")
11:00 Wykład: Uwarunkowania i możliwości zastosowania potencjału Internetu/Sieci w aktywności politycznej
 • uwarunkowania możliwości wykorzystania Internetu do diagnozy/oceny stanu i efektów działalności politycznej oraz do aktywnej promocji
 • narzędzia diagnozy/oceny stanu i efektów działalności politycznej w Sieci. Ilościowa analiza sentymentów, popularności. Wykorzystanie narzędzi marketingowych na przykładzie Google Analytics, AdWords i AdSense
 • możliwości personalizacji w kampaniach politycznych. Inne formy manipulacji w Sieci
 • Web 2.0/Social networking i nowe media jako narzędzia aktywnej promocji politycznej
 • konstrukcja witryn internetowych partii politycznych, zasady oceny i wyniki badań witryn
prof. dr hab. Włodzimierz Gogołek
(Instytut Dziennikarstwa UW)
11:40 Wykład: Strategie marketingowe na rynku politycznym

Wykład poświęcony zostanie charakterystyce współczesnego rynku politycznego, w szczególności identyfikacji procesów, które powodują upowszechnianie się nowej formy ustrojowej, mianowicie cyberdemokracji. W jego trakcie wskazane i omówione zostaną także różnorodne opcje strategiczne, które mogą być realizowane w środowisku wirtualnym przez podmioty polityczne, zarówno w oparciu o wykorzystanie dzisiejszych możliwości technicznych, prawnych i organizacyjnych, jak i w przyszłości.

 • Ewolucja rynków w drodze do cyberdemokracji
 • Foresight rynku politycznego
 • Główne opcje strategiczne w cyberprzestrzeni
 • Adaptacja instrumentów marketingu politycznego w środowisku wirtualnym
 • Marketing wirusowy w polityce

Michał Jaśniok
(Akademia Ekonomiczna w Katowicach)
12:30 Przerwa na lunch
13:00 Wykład: Rola blogów, mini blogów oraz sms-ów w marketingu wyborczym i w budowaniu relacji z otoczeniem politycznym i potencjonalnymi wyborcami
Krzysztof Urbanowicz
(Prezes Mediapolis)
13:40 Wykład: Segmentacja rynku wyborczego
Segmentacja rynku wyborczego jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających dokonanie skutecznej wymiany sformowanego produktu politycznego na głos wyborcy.
Działanie to umożliwia:
 • Dostosowanie oferty politycznej do potrzeb wybranego elektoratu
 • Świadome dotarcie do wyborców, których preferencje wyborcze są zarówno jednoznacznie pozytywne w stosunku do pomiotu dokonującego segmentacji jak również obojętne czy nieprzychylne
 • Uwzględnianie w cechach formowanego produktu oczekiwań wyborców
 • Dobór właściwych metod i instrumentów marketingu, stosowanych w kampanii
 • Zwiększenie efektywności wydatkowanie środków finansowych
 • Szybkie reagowanie na zmiany występujące na rynku wyborczym dzięki jego ciągłemu monitorowaniu
 • Adaptację do zmian
Prawidłowy proces segmentacji rynku wyborczego w sposób właściwy określa i ocenia poszczególnych jego obszary. Wybrane segmenty rynku winny być mierzalne, a stosowane wobec nich metody i instrumenty indywidualnie dobrane.
Michał Jaśniok
(Akademia Ekonomiczna w Katowicach)
14:30 Przerwa na kawę
14:50 Wykład: Spam polityczny (e-maile, sms-y) - aspekty prawne i wizerunkowe
 • spam polityczny a przetwarzanie danych osobowych
 • przesyłanie niechcianych komunikatów w kampanii wyborczej a naruszenie dóbr osobistych, w szczególności prawa do prywatności
 • zagrożenie kradzieżą tożsamości
Przesyłanie drogą elektroniczną niezamówionych informacji handlowych doczekało się w Polsce regulacji ustawowej. Komunikaty tego typu są uznane za delikty nieuczciwej konkurencji oraz za wykroczenia w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Komunikaty o charakterze politycznym (społecznym), a więc komunikaty o charakterze innym, niż handlowe, znajdują się poza tą regulacją. Nie oznacza to jednak, że w przypadku takiej aktywności nie dojdzie do inwazji w sferę prawa do prywatności. Istnieją również inne zagrożenia związane z naruszeniem dóbr osobistych, a sygnały z wcześniejszych kampanii wyborczych pokazują, że istnieje pokusa dyskredytowania kandydatów w ten sposób, że niejako w ich imieniu przesyła się wyborcze materiały. Nie koniecznie o takiej treści, pod która chciałby się rzeczywiście podpisać kandydat.
Oznacza to zatem, że w środowisku cyfrowym nie tylko w sferze gospodarczej istotne znaczenie może mieć kwestia tak zwanego phishingu (kradzieży tożsamości). Piotr Waglowski
(Vagla.pl)
15:30 Zakończenie seminarium, wręczenie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78