centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 16.11.2010 Koordynator: Agata Soboń

PRELEGENCI

Anna Błachnio-Parzych

Doktor nauk prawnych, pracuje jako adiunkt w Zakładzie Prawa Karnego Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz asystent - specjalista do spraw orzecznictwa, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Ukończyła aplikację sędziowską i adwokacką. Specjalizuje się w prawie karnym gospodarczym. Prowadziła wykłady dla sędziów z zakresu prawa karnego gospodarczego oraz z zakresu przestępczości giełdowej w ramach Podyplomowego Studium Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego dla Prokuratorów prowadzonego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autorka wielu publikacji naukowych.


Dr Jan Byrski

Jan Byrski

Doktor nauk prawnych. Adwokat współpracujący z Kancelarią Prawną Traple Konarski Podrecki.
Wykładowca studiów podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego "Społeczeństwo Informacyjne" oraz starszy wykładowca i kierownik bloku "e-administracja" PWSZ w Tarnowie, współpracownik naukowy Instytutu Allerhanda.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetów w Heidelbergu i Moguncji (2004) oraz Szkoły Prawa Austriackiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Wiedeńskiego (2005). Stypendysta Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na Ruhr-Universität Bochum (2008). Pobyty stypendialne na Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald i Johann Gutenberg Universität Mainz. W latach 2004-2008 doktorant w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego UJ.
Prelegent na konferencjach, seminariach i szkoleniach w Polsce i zagranicą. Specjalizuje się w problematyce prawnej ochrony informacji (danych osobowych, tajemnic zawodowych), IT i TMT oraz prawie szeroko pojętego rynku finansowego, a w szczególności w prowadzeniu postępowań przed Prezesem NBP, Przewodniczącym KNF oraz Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
Autor lub współautor ponad 30 pozycji naukowych i popularnonaukowych, w tym pozycji książkowych: "Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej" (Warszawa 2010), "Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia" (Warszawa 2010), "Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania" (Warszawa 2007).
Członek Rady Konsultacyjnej miesięcznika "IT w Administracji".


Xawery Konarski

Xawery Konarski

Adwokat, wspólnik w Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki. Ekspert prawny Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego (SMB) oraz Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Arbiter Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT oraz Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego przy KIPA.
Autor lub współautor publikacji naukowych i poradników z zakresu prawa danych osobowych, prawa nowych technologii oraz prawa reklamy, w tym między: "Internet i prawo w praktyce" (2002), "Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną" (2004), Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania" (2007), "Prawo reklamy i promocji" (2008) oraz "Prawo marketingu bezpośredniego" (2009).
Od lat nadzoruje prace prawne dla kilkudziesięciu polskich i zagranicznych podmiotów z branży marketingowej i nowych technologii.


Bogusława Pilc

Radca prawny, Dyrektor Departamentu Inspekcji w Biurze GIODO, wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych na Uniwersytecie im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.


Piotr Przybysz

Piotr Przybysz

Prawnik - administratywista. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1980-1985). W 1994r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych w zakresie nauk administracyjnoprawnych w Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik Najwyższej Izby Kontroli (1993-1994) oraz Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (1994-2001).
Jest wykładowcą w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach postępowania egzekucyjnego w administracji oraz postępowania administracyjnego. Autor ponad 60 publikacji z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego ogólnego i egzekucyjnego oraz nauki administracji.


Grzegorz Sibiga

Grzegorz Sibiga

Dr prawa, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (KSAP) oraz doradca w Kancelarii Traple, Konarski, Podrecki. Aktualnie ekspert prawny m.in. w 1) Zespole ds. Usuwania Barier Prawnych i Proceduralnych w e-Administracji przy Komitecie Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności, 2) Stowarzyszeniu Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, 2) Komitecie Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej. Autor licznych publikacji dotyczących dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych oraz prawnych zagadnień e-urzędu. Członek rad programowych czasopism poświęconych problematyce zastosowania nowych technologii ("Prawo nowych technologii", "IT w administracji", "Elektroniczna Administracja"). W przeszłości m.in. inspektor oraz dyrektor departamentu rejestracji zbiorów danych osobowych w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Uczestniczył także jako ekspert w programach organizacji pozarządowych dotyczących dostępności informacji oraz zastosowania informatyki w administracji publicznej (Instytut Spraw Publicznych, Transparency International Polska).


Wojciech Rafał Wiewiórowski

Wojciech Rafał Wiewiórowski

Dr prawa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
Po ukończeniu studiów był redaktorem, a następnie wydawcą w wydawnictwach prawniczych. W 2002 r. rozpoczął pracę jako wykładowca w Gdańskiej Wyższej Szkole Administracji, a od 2003 r. jest adiunktem w Pracowni Informatyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, z którym związany jest od 1995 r. Od 2006 r. pracuje na rzecz administracji publicznej. Pełnił m.in. funkcję doradcy ds. informatyzacji w gabinecie politycznym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także współprzewodniczącego Komisji Regulacyjnej ds. Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. W latach 2008-2010 r. sprawował funkcję dyrektora Departamentu Informatyzacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W 2010 r. został powołany do składu Rady Archiwalnej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego.
Autor wielu opracowań, publikacji i wykładów z dziedziny ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii, informatyzacji oraz informatyki prawniczej.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78