centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 19.08.2010 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Rafał Golat

Rafał Golat

Radca prawny w Departamencie Prawnym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, arbiter Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, autor licznych publikacji prasowych i książkowych na tematy związane z prawem kultury, własności intelektualnej i przemysłowej, prawa cywilnego, gospodarczego i podatkowego.


Prof. dr hab. Wojciech Wiktor Kowalski

Kierownik Pracowni Prawa Własności intelektualnej i na Dobrach Kultury w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor ponad 80-ciu publikacji w języku polskim i obcych. Visiting professor w University of Edinburgh i University of Georgia ( Athens, USA), a także wykładał w Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego. Reprezentował Polskę na licznych konferencjach naukowych za granicą, był także wiceprzewodniczącym Komitetu Dziedzictwa Kulturowego Rady Europy.


Piotr Łada

Piotr Łada

Ukończył aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Warszawie, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Jego zainteresowania zawodowe, także z racji ukończonych studiów kulturoznawczych na specjalizacji promocja i krytyka sztuk plastycznych, obejmują zagadnienia prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego. Publikował artykuły eksperckie między innymi w "Rzeczpospolitej", "Gazecie Finansowej", "Renowacje i Zabytki", zaś w magazynie "Sztuka.pl" prowadzi stałą rubrykę "Sztuka w oPrawie" poświęconą prawu sztuki. Współpracuje z Kancelarią Radcy Prawnego Agnieszki Rabenda - Ozimek.


Jan Tajchman

Prof. dr hab. inż. architekt - konserwator, jest pedagogiem, pracownikiem i wykładowcą oraz kierownikiem Studiów Podyplomowych Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Dziedzictwa Architektonicznego na UMK w Toruniu. Jest b. dziekanem Wydziału Sztuk Pięknych UMK i b. pracownikiem PP Pracowni Konserwacji Zabytków w Toruniu. W swojej działalności zawodowej szczególną uwagę poświęcił: historii technik budowlanych, problematyce histo-rycznej i konserwatorskiej architektury zabytkowej, zagadnieniom teoretycznym i praktycznym ochrony i konserwacji zabytków architektury. W pracy twórczej m.in. poszu-kuje nowych form właściwie komponujących się z dawnymi dziełami architektury.


Dr Kamil Zeidler

Kamil Zeidler

Prawnik, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autor przeszło stu publikacji w zakresie prawa ochrony dziedzictwa kultury oraz teorii i filozofii prawa, prawa międzynarodowego oraz europejskiego. Występował na wielu krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych (w tym Chiny, Czechy, Korea Południowa). Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na pracę naukowo-badawczą w zakresie ochrony dóbr kultury (2003, 2007), jak też stypendysta Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (2004-2005) oraz DAAD w Bonn (1997). W 2008 roku otrzymał Nagrodę Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena w kategorii nauk humanistycznych za pracę z zakresu prawa ochrony dziedzictwa kultury. Członek Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS oraz Polskiego Komitetu Narodowego ICOM.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78