centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 13.10.2010 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Marcin Bogusz

Od 12 lat związany z branżą nowoczesnych technologii. Jest absolwentem automatyki i robotyki na wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Od lipca 1999 roku do kwietnia 2006 roku, pracując w firmie OPTIMUS S.A., pełnił funkcję handlowca ds. obsługi sieci ZETO, a następnie product managera kategorii: komputery LCDPC, komputery biznesowe, serwery SMB/terminale sieciowe, PDA/systemy nawigacji oraz notebooki marki OPTIMUS.
Od maja 2006 roku do maja 2009 roku pracował na stanowisku Pełnomocnika Zarządu/Dyrektora Działu Produktów Własnych w NTT System S.A., gdzie do jego głównych obowiązków należało wprowadzenie i rozwój notebooków pod marką NTT Corrino oraz usystematyzowanie oferty komputerów stacjonarnych.
Obecnie pełni funkcję Pełnomocnika Prezesa Zarządu ds. Zaawansowanych Technologii w firmie ACTION S.A.


Paweł Fornalski

Paweł Fornalski

Magister inżynier informatyki, którą ukończył na Wydziale Informatyki Politechniki Szczecińskiej na kierunku sieci komputerowe. Ukończył również studia doktoranckie na tym samym wydziale. Od roku 2000 tworzy dwa duże projekty internetowe - IAI-Shop.com i Portal Hip-Hop.pl. Aktualnie prezes zarządu IAI S.A., ale nadal główny architekt największej polskiej platformy SaaS (ang. Software as a Service) do prowadzenia sklepu internetowego o nazwie IAI-Shop.com. IAI-Shop.com to ogromne wyzwanie zarówno programistycznie jak i sprzętowo.


Rafał Janus

Dziennikarz IT, od 10 lat pracujący dla największych polskich wydawnictw. Zaczynał jako dziennikarz w magazynie PC World, obecnie redaktor naczelny serwisów Virtualfocus.pl i Netfocus.pl. Od 5 lat zafascynowany technologiami wirtualizacji serwerów i desktopów. Ma na swoim kącie wiele artykułów poświęconych tym zagadnieniom, przeprowadził też wywiady z wieloma ekspertami z tej dziedziny, w Polsce i za granicą.


Andrzej Krasuski

Andrzej Krasuski

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radcą prawnych i doktorem nauk prawnych.
Andrzej Krasuski kieruje praktyką prawa telekomunikacyjnego i mediów oraz ochrony danych osobowych w biurze warszawskim kancelarii prawniczej CMS Cameron McKenna. Doradza klientom w wielu aspektach prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na rynku telekomunikacyjnym.
Jest autorem szeregu publikacji naukowych, w tym komentarza do ustawy z dnia 16 lipca 2004 prawo telekomunikacyjne monografii na temat umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, oraz monografii na temat danych osobowych w przedsiębiorstwie. Andrzej Krasuski często występuje jako prelegent na konferencjach poświęconych prawu telekomunikacyjnemu oraz ochronie danych osobowych. Aktualnie Andrzej Krasuski przygotowuje aktualizację do komentarza do prawa telekomunikacyjnego.


Krzysztof Łuka

Od 13 lat w branży IT, z czego połowę spędził zajmując się technicznym wsparciem sprzedaży procesorów do partnerów handlowych AMD. Odpowiedzialny za projekty w obszarze rozwiązań biznesowych, w szczególności oparte na serwerach z procesorami AMD Opteron. Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej.


Mirosław Mamczur

Mirosław Mamczur

Magister inżynier fizyki technicznej. Ukończył Wydział Chemii i Fizyki Technicznej w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Pracownik IBM Polska od 1996r. Konsultant w dziedzinie Data Centers - Ośrodków Przetwarzania Danych. Pracuje w dziale Global Technology Services wspierając sprzedaż, rozwój oraz wdrożenia rozwiązań w zakresie szeroko pojętej fizycznej ochrony urządzeń IT i nośników danych. Uczestniczy również w projektach związanych z usługami w zakresie ciągłości działania i odtwarzania po katastrofie.


Marcin Zawacki

Absolwent Politechniki Warszawskiej wydziałów Inżynierii Środowiska oraz Zarządzania Produkcją. Posiada uprawnienia projektowe oraz wykonawcze w branży instalacyjnej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w biurach projektowych i przedsiębiorstwach budowlanych uczestnicząc w projektowaniu i realizacji obiektów przemysłowych (centra przetwarzania danych, laboratoria, hale produkcyjne i magazynowe) oraz komercyjnych (biura, hotele, centra handlowe) w Polsce i zagranicą. W HP zajmuje się doradztwem i projektowaniem w zakresie instalacji mechanicznych dla centrów danych.


Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński

Nauka: Ukończył Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej ze specjalnością Łączność. Laureat Nagrody Dziekana za działalność w kole naukowym oraz w 1986 roku zdobywca jednej z głównych nagród na Konferencji Młodych Pracowników Nauki w Zielonej Górze. Po ukończeniu studiów przez dwa lata etatowy wykładowca akademicki.
Od 1991 roku pracuje w branży IT uczestnicząc w projektach z zakresu wdrożeń systemów IT, analiz systemowych i doradztwa organizacyjnego. Od 1998 roku prowadzi działalność doradczą, publikuje eseje, autorskie prace analityczne i opracowania branżowe w prasie specjalistycznej i gospodarczej oraz w uruchomionym w tym samym roku własnym portalu IT-Consulting.pl. Studiuje metody analiz, modelowanie strukturalne i obiektowe, wykorzystanie metod i notacji modelowania (między innymi BPMN i UML) w zastosowaniach biznesowych. Prowadzi szkolenia z całego zakresu swoich kompetencji i doświadczenia.
Od roku 2003 Członek Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych. Od 2005 roku wykładowca Katedry Systemów Informacyjnych na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni. Od roku 2006 prowadzi autorskie zdalne kursy dostępne w sieci pod adresem http://kursy.zelinski.biz.pl/. Od roku 2009 doktorant Katedry Informatyki Gospodarczej SGH.
Bezpieczeństwo i poufność: posiada poświadczenie bezpieczeństwa nr. 164/P/E-2/2004 wydane przez ABW.
Zrealizowane projekty doradcze i analityczne dla: APEXIM S.A., Elektrim S.A., Grupy kapitałowej TP S.A. i firmy Incenti S.A., Optimus S.A., Exatel S.A. (dawniej Telenergo S.A.), BE&W Agencja Fotograficzna, P.T., Centrum Mazur S.A., Darmex Casing Sp. z o.o., DATACOMP sp. z o.o., Echo Investment S.A., Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy s.j., Kolporter Info S.A., Milstar Sp. z o.o., Petrotel Sp. z o.o., Rigips Polska - Stawiany Sp. z o.o., Śląskie Towarzystwo Marketingowe, WKT Polska Sp. z o.o., Migut Media S.A. (szkolenia z zakresu strategii i marketingu), Telekomunikacja Polska S.A., Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, WestLB AG Bank Polska, PFRON. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Wiele projektów dla małych i średnich firm jako ekspert z zakresu modelowania biznesowego, wdrażania zmian, wdrożeń technologii IT podnoszących konkurencyjność.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78