centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 28.09.2010 Koordynator: Iwona Brokowska

WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA


Dynamiczny rozwój polskiej gospodarki stawia coraz większe wymagania zarówno przedsiębiorstwom prywatnym, jak i jednostkom sektora publicznego. Prywatyzacja branży medycznej, szkolnictwa, mediów czy bankowości diametralnie zmieniła jakość zarządzania. Coraz odważniej podejmowane decyzje wspierane są przez nowoczesne metody i narzędzia controllingu.
Kolejna edycja seminarium z cyklu CONTROLLING - skuteczne narzędzie zarządzania tym razem będzie poświęcona zarządzaniu kosztami i będzie pokazywać jak codzienne decyzje budują strategie wzrostu wartości jednostki. Wychodzimy tym samym naprzeciw potrzebom nowoczesnych menadżerów, którzy zarządzają budżetami różnej wielkości. Mamy nadzieję, że dyskusja na temat możliwości wykorzystania najnowszych metod controllingu przyczyni się do jeszcze większego rozwoju jakości zarządzania finansami w Państwa jednostce.
Do udziału zapraszamy menedżerów i pracowników, którzy chcą poznać narzędzia wspomagające analizy inwestycyjne np. pracowników controllingu, departamentów inwestycyjnych, finansowych, rozwoju produkcji, strategii i rozwoju oraz kontrolerów finansowych.

PROGRAM

28 września 2010 r.
10:00 Otwarcie seminarium i wykład wprowadzający: Jak redukować koszty w planach na 2011?
 • controlling kosztów jako wsparcie decyzji: "ciąć czy nie ciąć?"
 • praktyczne wskazówki do planowania kosztów
 • wpływ rachunku kosztów na wartość rynkową przedsiębiorstwa
Edyta Szarska
(Controlling Partner)
10:45 Wykład: Wyzwania stojące przed nowoczesnymi systemami do zarządzania kosztami i rentownością
Zyskowność przedsiębiorstwa jest rezultatem podjętych wielu decyzji menedżerskich dotyczących zasobów, organizacji procesów, portfela produktowego i klientów. Decyzje i wybory dokonane w przeszłości skutkują określonymi kosztami i zyskownością naszych przedsiębiorstw. Podstawowym zadaniem nowoczesnych systemów zarządzania kosztami i rentownością jest w takim razie skuteczne wsparcie menedżerów i pracowników firm w podejmowaniu poprawnych decyzji. Podczas wystąpienia zostaną zaadresowane następujące kwestie: Jakie wyzwania stoją przez systemami do zarządzania kosztami i rentownością? Czy posiadane przez menedżerów systemy i metodologie skutecznie wspierają zarządzanie? Jakie cechy powinien posiadać nowoczesny system do zarządzania kosztami i rentownością?
 • Piramida zysku - czyli, skąd się biorą zyski przedsiębiorstwa?
 • Procesy czy koszty? - oto jest pytanie...
 • Kalkulacja przyczynowo-skutkowa zamiast narzutów kosztów
 • Spirala śmierci kosztów stałych
 • Nowoczesne systemy do zarządzania kosztami i rentownością
Tomasz Zieliński
(ABC Akademia)
11:30 Prezentacja: Praktyczne aspekty wdrożenia systemu informatycznego dla controllingu
 • "Trudne dobrego początki" czyli kupujemy narzędzie dla controllingu
 • Jedno narzędzie informatyczne i wiele systemów dla controllingu w firmach - analiza przedwdrożeniowa
  1. koncepcja modeli dla controllingu
  2. pobieranie danych z wykonania
  3. procedury budżetowania
 • Przesłanki skutecznego wdrożenia systemu informatycznego dla controllingu - proces wdrożenia
  1. budowanie modeli dla controllingu
  2. pobieranie danych z wykonania
  3. procedury budżetowania
  4. szkolenia dla użytkowników
 • Podsumowanie
Mariusz Godlewski
(Konsultant Macrologic SA)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Faktoring czy kredyt? Jak oszczędnie gospodarować kosztami utrzymania płynności finansowej
 • faktoring i kredyt jako narzędzia poprawy płynności
 • porównanie zalet i wad faktoringu i kredytu
 • czy na pewno wiemy o wszystkim, co możemy zyskać dzięki factoringowi?
 • w jakiej sytuacji stosować faktoring a w jakiej kredyt - komplementarnie czy alternatywnie?
 • propozycja spojrzenia na koszty - ile i za co płacimy w przypadku każdej z dwóch form finansowania
Marcin Zaliwski
(ekspert ds. faktoringu MZ CONSULT)
13:10 Wykład: Jak dobierać narzędzia informatyczne, obsługujące proces tworzenia i kontroli budżetu
 • wieloprzekrojowość, wielowymiarowość i dowolny horyzont czasowy
 • łatwość obsługi
 • integracja z istniejącymi (użytkowanymi) systemami informatycznymi
 • możliwość pracy zdalnej (Internet)
 • bezobsługowość przez działy IT
 • koniec sklejania arkuszy kalkulacyjnych
Witold Kilijański
(Controlling Systems)
13:50 Wykład: Czy warto? - koszt wdrożenia nowoczesnego controllingu
 • controling jako całościowe podejście do zarządzania
 • controling jako projekt "odkrywania" wskaźników
 • controling jako użycie narzędzi IT dedykowanych do tego celu i ich koszt
Jarosław Żeliński
(IT consulting)
14:30 Przerwa na kawę
14:50 Wykład: Koszty kapitału w kalkulacji kosztów procesów
 • Cel doliczania kosztów kapitału w procesach kalkulacji
 • Koszty kapitału zamrożonego w środkach trwałych i obrotowych
 • Metody wyznaczania kosztów kapitału
Przemysław Mastalerz
(Ratio)
15:30 Wykład: Jak wdrożyć nowy rachunek kosztów?
 • analiza potrzeb informacyjnych o kosztach
 • wielowymiarowe analizy rentowności
 • ryzyka związane z niewłaściwą informacją o kosztach
Edyta Szarska
(Controlling Partner)
16:00 Zakończenie semiarium

Firmy zainteresowane udziałem w programie seminarium
- proszę o kontakt - Iwona Brokowska tel. 509 014 789

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78