centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 28.09.2010 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Mariusz Godlewski

Od 1997 roku zatrudniony w Macrologic (MacroSoft) związany z wdrożeniami systemów klasy ERP dla średnich firm. Od 2006 roku uczestniczy w projektach związanych z doradztwem oraz wdrażaniem systemów rachunkowości zarządczej. Konsultant w wielu projektach handlowych i wdrożeniowych rozwiązań do zarządzania przedsiębiorstwem. Od 2007 roku specjalizuje się we wdrożeniach systemów Business Intelligence.


Witold Kilijański

Witold Kilijański

Prezes CONTROLLING SYSTEMS, ma 36 lat, jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (dyplom w 1995 z wyróżnieniem), od 1995 zawodowo zajmuje się oprogramowaniem dla przedsiębiorstw - początkowo systemami typu ERP i HR (w latach 1995 - 2002 pracował w TETA SA kolejno jako Handlowiec, Dyrektor ds. Marketingu, Dyrektor ds. Strategii, Członek Zarządu).
Od 2002 Prezes i współzałożyciel CONTROLLING SYSTEMS - firmy software'owej, wyspecjalizowanej w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań informatycznych, wspomagających prowadzenie controllingu i analiz ekonomicznych w przedsiębiorstwie. Klientami CONTROLLING SYSTEMS są takie Firmy, jak np. TORFARM SA, TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLSKA, THYSSENKRUPP ENERGOSTAL, BASELLORLEN POLIOLEFINS, TVN SA, czy KOELNER SA.
W ciągu niecałych 3 lat CONTROLLING SYSTEMS zdobył status MICROSOFT GOLD CERTIFIED PARTNER (najwyższy możliwy poziom partnerstwa technologicznego MICOROSOFT, potwierdzający wysokie kompetencje w tworzeniu oprogramowania). Do końca 2007 roku firma przeprowadziła z sukcesem ponad 50 wdrożeń swojego rozwiązania - systemu EURECA w firmach, działających w całej Europie.
Artykuły Witolda Kilijańskiego systematycznie ukazują się w mediach fachowych (przede wszystkim CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĽDCZA), w miarę wolnego czasu prowadzi także zajęcia ze studentami. Jego hobby to narciarstwo, turystyka górska i kajakowa, a przede wszystkim... gotowanie.
Jego dewizą jako Prezesa jest "primus inter pares" - twierdzi, że inaczej nie da się zarządzać innowacyjną Firmą.


Przemysław Mastalerz

Przemysław Mastalerz

Absolwent Wydziału Zarządzania Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ponad 13 letnie doświadczenie w finansach i controllingu. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów IVC - Internationaler Controller Verein.
Swoją karierę rozpoczął od małej firmy handlującej produktami stalowymi, gdzie z sukcesem wdrożył system zarządzania jakością ISO 9002. Następnie w Centrum Systemów Teleinformatycznych Telekomunikacji Polskiej SA wdrażał od początku analizy opłacalności usług i kontrolę kosztów. Przygotowywał także materiały na potrzeby prywatyzacji spółki córki TP SA. W Alcatel Polska miał okazję zajmować się kontrolą finansową, konsolidacją danych grupy spółek i sprawozdań finansowych wg MSR oraz raportowaniem do centrali firmy. W Makro Cash and Carry miał okazję zebrać doświadczenie jako controller projektów optymalizujących działania operacyjne, zarządzanie łańcuchami dostaw i restrukturyzacji działów w jednostkach handlowych. Wdrażał także system EVA (Ekonomicznej Wartości Dodanej). Po awansie do centrali firmy Metro Cash and Carry w Niemczech, jako international financial controller miał okazję rozpocząć międzynarodową przygodę zawodową. Współpracował z 29 krajami , w których obecna była firma, od Europy Zachodniej i Wschodniej po Azję. Był odpowiedzialny za ocenę i rekomendacje biznes planów otwierania lub przebudów obiektów handlowych, analizując aspekty finansowe, rynkowe, prawne i budowlane. Roczny budżet inwestycji do alokacji przekraczał 2 mld euro. Pełnił także funkcję doradczą dla kierownictwa w poszczególnych krajach w zakresie inwestycji. W firmie Praktiker jako szef działu Controllingu był odpowiedzialny za raportowanie finansowe oraz wsparcie firmy w realizacji celów i przyjętej strategii w zakresie operacyjnym i finansowym.
Aktualnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie controllingu, budżetowania, wdrażania systemu informatycznego do planowania i analiz.


Edyta Szarska

Edyta Szarska

Absolwentka studiów doktoranckich SGH w Warszawie. Ekspert w dziedzinie finansów i controllingu z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym głównie w branży Yellow Pages, telefonii stacjonarnej i komórkowej.
Nadzorowała projekty wdrożenia zaawansowanych narzędzi controllingu w zakresie merytorycznym i informatycznym działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej. Uczestniczyła w procesie tworzenia i sprzedaży spółki akcyjnej największej w Polsce grupy kapitałowej.
Autorka artykułów publikowanych w prasie fachowej ("Controlling i Rachunkowość Zarządcza", "CFO Magazyn Finansistów"), redaktor prowadząca Klubu CFO przy wydawnictwie International Data Group Poland SA, przygotowująca merytoryczne tematyki spotkań najwyższego szczebla finansów. Wykładowca w firmie szkoleniowo-doradczej Nord Controlling. Sympatyk Koła Praktyków Controllingu w Warszawie, działającego przy Międzynarodowym Stowarzyszeniu Controllerów ICV.


Marcin Zaliwski

Marcin Zaliwski

Od początku swojej kariery zawodowej był związany z sektorem finansowym. W ciągu 4 lat pracy w Citigroup w Polsce (Citibank i Bank Handlowy) zdobywał doświadczenie w sprzedaży produktów finansowych, zarządzaniu relacjami z klientami oraz budowaniu i zarządzaniu zespołem. Swoją drogę rozpoczął, jako Business Developer, aby finalnie pełnić funkcję National Acquisition Manager zarządzając kilkudziesięcioosobowym zespołem. Zajmował się również projektowaniem i wdrażaniem systemów klasy CRM dla banku.
W 2001 roku objął funkcję Dyrektora Sprzedaży i Marketingu we wchodzącej na rynek polski, wiodącej, brytyjskiej grupie faktoringowej - Bibby Financial Services. Spędził 6 miesięcy w Wielkiej Brytanii pracując w jednym z oddziałów grupy i odbierając intensywne szkolenie. Z wyróżnieniem ukończył Foundation Course Brytyjskiego Stowarzyszenia Faktorów FDA (obecnie ABFA). Będąc odpowiedzialnym za tworzenie procesów, wdrażanie systemów oraz budowanie struktur organizacyjnych jak również późniejsze prowadzenie Departament Sprzedaży i Marketingu był współtwórcą sukcesu spółki Bibby Factors Polska, jako kluczowy członek zespołu zarządzającego.
W 2006 roku zaangażował się w projekt stworzenia pierwszego w Polsce brokera faktoringowego. Związał się z wiodącym na rynku brytyjskim niezależnym doradcą finansowym Hilton-Baird Group najpierw, jako Country Manager, później, jako Dyrektor Generalny Hilton-Baird Polska. Firma zajmuje się aranżowaniem finansowania dla przedsiębiorstw opartego na aktywach (ABL) - głównie faktoringiem. Świadczy również usługi konsultingowe.
Marcin w 2010 związał się na kilka miesięcy z firmą doradczą gdzie był odpowiedzialny za rozwój rynku w zakresie rozwiązań zarządzania ryzykiem i controllingu.
Marcin został uznany i zarejestrowany przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), jako Wykwalifikowany Ekspert ds. Faktoringu, (qualified expert for the Factoring Advisory Services) i w tym charakterze prowadził projekt wdrażania usług faktoringowych w bankach Republiki Mołdawii, jako Project Leader.
Marcin studiował japonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, później ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Zarządzanie i Marketing.


Tomasz Zieliński

Tomasz Zieliński

Prezes Zarządu firmy ABC Akademia Sp. z o.o. producenta oprogramowania Profit Management System® oraz lidera we wdrażaniu rozwiązań controllingowych klasy ABC/M do zarządzania kosztami i rentownością przedsiębiorstw.
Autor przełomowej książki pt. "Odkrywanie prawdy o zyskach. Teoria i praktyka systemów ABC/M". oraz ekspert w zakresie systemów controllingowych do zarządzania kosztami i rentownością.
Charyzmatyczny wykładowca najlepszych uczelni ekonomicznych w obszarze zarządzania procesowego i rachunkowości zarządczej.
Co roku wykładów Tomasza M. Zielińskiego słucha kilkaset osób. Jego wystąpienia to połączenie najnowszej wiedzy z zakresu zarządzania kosztami, doświadczenia praktycznego oraz aktywnej dyskusji.
Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań controllingowych oraz procesowego rachunku kosztów (ABC/M) w przedsiębiorstwach z wielu branż.


Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński

Nauka: Ukończył Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej ze specjalnością Łączność. Laureat Nagrody Dziekana za działalność w kole naukowym oraz w 1986 roku zdobywca jednej z głównych nagród na Konferencji Młodych Pracowników Nauki w Zielonej Górze. Po ukończeniu studiów przez dwa lata etatowy wykładowca akademicki.
Od 1991 roku pracuje w branży IT uczestnicząc w projektach z zakresu wdrożeń systemów IT, analiz systemowych i doradztwa organizacyjnego. Od 1998 roku prowadzi działalność doradczą, publikuje eseje, autorskie prace analityczne i opracowania branżowe w prasie specjalistycznej i gospodarczej oraz w uruchomionym w tym samym roku własnym portalu IT-Consulting.pl. Studiuje metody analiz, modelowanie strukturalne i obiektowe, wykorzystanie metod i notacji modelowania (między innymi BPMN i UML) w zastosowaniach biznesowych. Prowadzi szkolenia z całego zakresu swoich kompetencji i doświadczenia.
Od roku 2003 Członek Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych. Od 2005 roku wykładowca Katedry Systemów Informacyjnych na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni. Od roku 2006 prowadzi autorskie zdalne kursy dostępne w sieci pod adresem http://kursy.zelinski.biz.pl/. Od roku 2009 doktorant Katedry Informatyki Gospodarczej SGH.
Bezpieczeństwo i poufność: posiada poświadczenie bezpieczeństwa nr. 164/P/E-2/2004 wydane przez ABW.
Zrealizowane projekty doradcze i analityczne dla: APEXIM S.A., Elektrim S.A., Grupy kapitałowej TP S.A. i firmy Incenti S.A., Optimus S.A., Exatel S.A. (dawniej Telenergo S.A.), BE&W Agencja Fotograficzna, P.T., Centrum Mazur S.A., Darmex Casing Sp. z o.o., DATACOMP sp. z o.o., Echo Investment S.A., Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy s.j., Kolporter Info S.A., Milstar Sp. z o.o., Petrotel Sp. z o.o., Rigips Polska - Stawiany Sp. z o.o., Śląskie Towarzystwo Marketingowe, WKT Polska Sp. z o.o., Migut Media S.A. (szkolenia z zakresu strategii i marketingu), Telekomunikacja Polska S.A., Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, WestLB AG Bank Polska, PFRON. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Wiele projektów dla małych i średnich firm jako ekspert z zakresu modelowania biznesowego, wdrażania zmian, wdrożeń technologii IT podnoszących konkurencyjność.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78