centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 29.04.2010 Koordynator: Agata Soboń

Internet z roku na rok staje się coraz ważniejszym kanałem przepływu informacji. Od ponad 5 lat znaczenie Internetu w komunikacji zwiększa się coraz szybciej. Przyczyną tego jest Web 2.0. Nowa, społeczna forma aktywności internetowej, nie tylko zdobywa coraz to kolejne branże i pola naszego życia, ale tworzy także kolejną płaszczyznę naszej elektronicznej tożsamości. W tym masywnym zjawisku pojawia się zatem miejsce dla kultury, dla komunikacji instytucji kultury. IV seminarium z cyklu Nowoczesne muzea i galerie dotyczy właśnie zjawiska Web 2.0.
Czy dziś możemy wyobrazić sobie bowiem komunikację internetową (promocję, informowanie, organizację) bez Facebooka, YouTube, bez aktualnego bloga i odpowiedniej pozycji na liście wyników w wyszukiwarce Google?
Na seminarium gościmy ekspertów, m.in. profesora Ryszarda Kluszczyńskiego - wybitnego specjalistę od mediów elektronicznych i zmian kulturowych wywołanych przez nie. Specjalista - Bartosz Berliński - przedstawi potęgę pozycjonowania w Google. Praktycy - Marcin Wójcik (Małopolski Instytut Kultury) i Katarzyna Toczko (CSW w Toruniu) - opowiedzą jak obchodzić się z multimediami w dobie Web 2.0, jak skutecznie i ciekawie prowadzić bloga, redagować go, a także w jaki sposób organizować forum dyskusyjne. Zobaczymy również w jaki sposób wykorzystać można w instytucjach kultury największe portale społecznościowe.

Redakcja programu, przewodniczenie obradom: Dominik Pokornowski (Centrum Sztuki Współczesnej)

PROGRAM

29 kwietnia 2010 r.
10:00 Przedstawienie założeń merytorycznych programu seminarium, objęcie prowadzenia obrad
 • Nowoczesna instytucja kultury musi prowadzić aktywną komunikację internetową, poprzez serwisy internetowe Web 2.0
 • Web 2.0 to konkretne korzyści
 • Web 2.0 jako wsparcie informatyczne w zarządzania projektami i komunikacji w instytucji
Dominik Pokornowski
(Centrum Sztuki Współczesnej)
10:15 Wykład wprowadzający: Od Do It Yourself do Do It With Others. Transformacje współczesnej kultury oraz sztuki nowych mediów
Rozwój technologii cyfrowych i wynikające zeń ukształtowanie się platformy internetowej określanej jako Web 2.0 sprzyja procesowi przeobrażeń, które nadają współcześnie nową postać strukturom społecznym i porządkom kulturowym. Wiele działań rozwijanych wokół Sieci wydaje się realizować scenariusz przygotowany niegdyś przez Michela de Certeau, aczkolwiek nie zawsze aktualizując radykalny, subwersywny charakter tej koncepcji. Najczęściej wykorzystywane dla opisania tej sytuacji kategorie: kultura partycypacji, prosument czy też wyłaniające się z tego ostatniego - na gruncie języka angielskiego - pojęcie produsage, wskazują jednoznacznie na charakter rozpatrywanych procesów. Dynamika przeobrażeń charakteryzuje również obszar samej kultury partycypacji. Wśród licznych charakteryzujących ją procesów jako szczególnie ważny obecnie jawi się obecnie ten, w ramach którego partycypacyjne działania nabierają charakteru kolektywnego. Obok znanych już wcześniej działań społecznych rozwijanych wokół idei open source, w ostatniej dekadzie obserwujemy również kształtowanie się analogicznych zjawisk na obszarze sztuki. Szczególnie ciekawy kształt proces ten przybiera na terenie sztuki interaktywnej. Tym przede wszystkim zjawiskom chcę poświęcić swoje wystąpienie. Omówię szereg wybranych prac artystycznych, analizując ich partycypacyjny i przede wszystkim kolektywny charakter aby wykazać, że współczesna sztuka nowych mediów w szczególny sposób organizuje się wokół idei sieci i wokół niej właśnie buduje kolektywne procesy twórcze znoszące ważność dystynkcji: twórca - odbiorca i zastępując ją koncepcją (artystycznej) współpracy. Szczególną w tym zakresie uwagę chcę skierować na zjawiska określane mianem sztuki mediów lokacyjnych.
prof. dr hab. Ryszard Kluszczyński
(Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej, Uniwersytet Łódzki)
11:00 Wykład: Blogowanie, mikro blogowanie, newsletering. Dobry blog instytucjonalny, zasady redakcji testów
 • Jak stworzyć dobry blog, który spełnia nie tylko funkcje informacyjne, ale przede wszystkim integruje wokół działań instytucji wirtualną społeczność?
 • Czym powinien charakteryzować się newsletter instytucji kultury?
 • Jakiego języka należy używać, aby przykuć uwagę użytkowników sieci?
 • Jak używać mikroblogów w promocji wydarzeń kulturalnych?
W trakcie prezentacji nie tylko padną odpowiedzi na podobne pytania, ale przede wszystkim okaże się, że korzystanie z internetowych narzędzi promocji jest dziecinnie proste i niezwykle skuteczne.
Katarzyna Drewnowska-Toczko
(Centrum Sztuki Współczesnej)
11:45 Prezentacja: Formy przekazu audiowizualnego w erze Web 2.0

W prezentacji omówione zostaną, audiowizualne formy kontentu internetowego. Zaczynając od technologii, poprzez sposoby oraz zasady publikowania i wydawania takich materiałów. Celem omówienia będzie zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami związanymi z materiałami audiowizualnymi. Z sposobami ich pozyskiwania oraz prezentacji. W ramach podsumowania zostanie przedstawiony przykładowy sposób na rozszerzenie zawartości wystawy o treści pochodzące ze źródeł internetowych.

 • Sposoby publikacji i występowania materiałów audiowizualnych
  1. VOD
  2. Streaming
  3. Technologie Microsoftu oraz Adobe (Dwaj główni gracze na rynku)
  4. Transmisje internetowe
 • Pozyskiwanie oraz zarządzanie kontentem wideo
  1. Serwisy Web 2.0 jako źródła kontentu audiowizualnego
  2. Zasady wydawania materiałów audiowizualnych
 • Materiały wideo a zachowania internautów
  1. Forma przekazu multimedialnego
  2. Zachowania internautów
  3. Jak zapewnić zainteresowanie zawartością
 • Web 2.0 jako część ekspozycji

Stanisław Słomiński
(Stage & Design)
12:30 Przerwa na lunch
13:00 Wykład: Pozycjonowanie i reklama w Google. Synergia SEO i PPC. Techniki i Narzędzia Google

Zwiększ oglądalność swojego serwisu dzięki marketingowi w wyszukiwarkach. Dowiesz się jak zaistnieć w wyszukiwarkach i wykorzystać ich potencjał poprzez synergię działań PPC i SEO. Poznasz techniki i narzędzia wspierające pozycjonowanie i kampanie reklamowe.

Bartosz Berliński
(specjalista SEO i WebAnalytics, MaxROY.com)
13:30 Wykład: Eksperckie forum dyskusyjne - związane z tematem kultury
Koniec nickname'ów. Ekspert powinien posiadać internetowe CV.
Marcin Wójcik
(konsultant IT, Małopolski Instytut Kultury)
14:00 Wykład: Multimedia WEB. 2.0. - YouTube, Flick, Myspace
Otwórz się na społeczność. Pozwól internautom nadać Twoim treściom nowy kontekst, a przede wszystkim pozwól im rozpowszechniać Twoje multimedia.
Marcin Wójcik
(konsultant IT, Małopolski Instytut Kultury)
14:30 Przerwa na kawę
14:50 Wykład: Obecność na portalach społecznościowych (Facebook, GoldenLine, Nasza Klasa, Arttuba) - promocja poprzez profile, konta, grupy
 • W jaki sposób prowadzić użytkownika, jak tworzyć profil instytucji?
 • Jak skutecznie tworzyć i moderować grupę użytkowników skupionych wokół profilu instytucji?
 • Jak promować wydarzenia na portalach społecznościowych?
Dominik Pokornowski
(Centrum Sztuki Współczesnej)
15:50 Zakończenie seminarium, wręczenie certyfikatów

Firmy zainteresowane udziałem w programie
- proszę o kontakt - Agata Soboń

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78