centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 15.06.2010 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Krzysztof Młynarski

Z wykształcenia i zamiłowania informatyk. Specjalizuje się w bezpieczeństwie systemów operacyjnych i sieci rozległych. Pierwszą pracę zawodową podjął w CI CUP jako programista w roku 1988. Od 1991 roku silnie związany z rozwojem sieci Internet w Polsce, początkowo tylko w środowiskach akademickich (Uniwersytet Warszawski, UMCS i KUL w Lublinie), a następnie również w środowiskach biznesu. W 1992 roku pracował we Francji dla tamtejszej giełdy papierów wartościowych, jako programista sieciowy. W roku 1993 założył własną firmę - Teleinformatica, która działa do dziś na rynku bezpieczeństwa systemów komputerowych, obsługując średnie i duże przedsiębiorstwa (w tym Narodowe Fundusze Inwestycyjne i banki). W roku 1995 bierze czynny udział w organizowaniu Stowarzyszenia Polska Społeczność Internetu (PSI), którego jest członkiem-założycielem. W 1996 był współzałożycielem Instytutu Bezpieczeństwa Sieciowego (obecnie ENSI) . Ze współpracy z IBS rezygnuje po sześciu miesiącach. W tym samym mniej więcej czasie pełni funkcję koordynatora sieci IRC w Polsce.
Od lat czynnie popularyzuje wiedzę informatyczną poprzez szereg publikacji w czasopismach branżowych (wydawanych przez wydawnictwa: Lupus, Software i IDG), jak i współtworzenie programów telewizyjnych (cykl "Internet w Jedynce" w TVP1, "Telebajt" i "Pierwszomajowe spotkania z Internetem" (Warszawski Ośrodek Telewizyjny)). Jest też częstym gościem w audycjach telewizyjnych i radiowych poświęconych tematyce bezpieczeństwa informacji.


Wojciech Muras

Wojciech Muras

Absolwent Politechniki Śląskiej kierunku Elektronika i telekomunikacja oraz studiów podyplomowych kierunku "Sieci Komputerowe i Bazy Danych".
W branży IT od 11 lat. Obecnie Dyrektor ds. Rozwoju w firmie net-o-logy Sp. z o.o. odpowiedzialny za rozwój organizacji w zakresie oferty rynkowej i grup kompetencyjnych.
Prelegent konferencji tematycznych m.in. "Internet w Energetyce" organizowane przez spółkę energetyczną Enio, "Praktyczne aspekty implementacji systemów bezpieczeństwa informacji ISO 27001" organizowane przez TUV Rheinland oraz seminariów technicznych organizowanych przez net-o-logy Sp. z o.o.
Posiada doświadczenia we wdrożeniach oraz projektowaniu i koordynacji złożonych projektów budowy:
- sieci rozległych
- informatyzacji przedsiębiorstw
- Centrum Przetwarzania Danych
- audytów bezpieczeństwa informacji


Jakub Rzymowski

Prawnik. Zajmuje się prawnymi aspektami informatyzacji służby zdrowia i administracji publicznej. Współautor komentarza do ustawy o podpisie elektronicznym, oraz książki "Ochrona osobowych danych medycznych w gabinecie lekarskim w pytaniach i odpowiedziach". Pisze doktorat o ochronie osobowych danych medycznych.


Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński

Nauka: Ukończył Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej ze specjalnością Łączność. Laureat Nagrody Dziekana za działalność w kole naukowym oraz w 1986 roku zdobywca jednej z głównych nagród na Konferencji Młodych Pracowników Nauki w Zielonej Górze. Po ukończeniu studiów przez dwa lata etatowy wykładowca akademicki.
Od 1991 roku pracuje w branży IT uczestnicząc w projektach z zakresu wdrożeń systemów IT, analiz systemowych i doradztwa organizacyjnego. Od 1998 roku prowadzi działalność doradczą, publikuje eseje, autorskie prace analityczne i opracowania branżowe w prasie specjalistycznej i gospodarczej oraz w uruchomionym w tym samym roku własnym portalu IT-Consulting.pl. Studiuje metody analiz, modelowanie strukturalne i obiektowe, wykorzystanie metod i notacji modelowania (między innymi BPMN i UML) w zastosowaniach biznesowych. Prowadzi szkolenia z całego zakresu swoich kompetencji i doświadczenia.
Od roku 2003 Członek Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych. Od 2005 roku wykładowca Katedry Systemów Informacyjnych na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni. Od roku 2006 prowadzi autorskie zdalne kursy dostępne w sieci pod adresem http://kursy.zelinski.biz.pl/. Od roku 2009 doktorant Katedry Informatyki Gospodarczej SGH.
Bezpieczeństwo i poufność: posiada poświadczenie bezpieczeństwa nr. 164/P/E-2/2004 wydane przez ABW.
Zrealizowane projekty doradcze i analityczne dla: APEXIM S.A., Elektrim S.A., Grupy kapitałowej TP S.A. i firmy Incenti S.A., Optimus S.A., Exatel S.A. (dawniej Telenergo S.A.), BE&W Agencja Fotograficzna, P.T., Centrum Mazur S.A., Darmex Casing Sp. z o.o., DATACOMP sp. z o.o., Echo Investment S.A., Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy s.j., Kolporter Info S.A., Milstar Sp. z o.o., Petrotel Sp. z o.o., Rigips Polska - Stawiany Sp. z o.o., Śląskie Towarzystwo Marketingowe, WKT Polska Sp. z o.o., Migut Media S.A. (szkolenia z zakresu strategii i marketingu), Telekomunikacja Polska S.A., Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, WestLB AG Bank Polska, PFRON. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Wiele projektów dla małych i średnich firm jako ekspert z zakresu modelowania biznesowego, wdrażania zmian, wdrożeń technologii IT podnoszących konkurencyjność.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78