centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 12.01.2010 Koordynator: Iwona Nowosielska

Organizator: Związek Banków Polskich
Realizator: Centrum Promocji Informatyki

Celem konferencji jest dostarczenie uczestników odpowiedzi na kluczowe pytania w związku z wdrażaniem w poszczególnych instytucjach przepisów dyrektywy oraz projektu ustawy o usługach płatniczych a także przełożenia nowych regulacji na codzienną praktykę biznesową.
Prelegenci skupią się na aspektach dotyczących:

 • implementacji dyrektywy w Polsce,
 • szansach dla instytucji finansowych
 • lokalizacji kluczowych ryzyk związanych z wejściem w życie nowej ustawy
 • a także skutków opóźnień w implementacji

Przedstawiciele banków podzielą się doświadczeniem na temat projektu PSD na poziomie dużego banku krajowego oraz międzynarodowej grupy bankowej. Swoją wiedzą w zakresie nowych ram prawnych dot. usług płatniczych dzielić się będą przedstawiciele banków (koordynatorzy projektów PSD), Związku Banków Polskich bezpośrednio zaangażowani w proces wdrażania dyrektywy PSD do prawa polskiego, firm konsultingowych i technologicznych oraz regulatorów -Narodowego Banku Polskiego. Uczestnicy będą mieli unikalną możliwość poznania problematyki zarówno z perspektywy rynku jak i organów nadzorczych.

Konferencja skierowane jest do przedstawicieli podmiotów sektora publicznego i prywatnego zaangażowanych w świadczenie usług płatniczych lub usług wspierających świadczenie usług płatniczych. W szczególności banków, agentów rozliczeniowych i innych dostawców usług płatniczych a także przedstawicieli firm technologicznych. W gronie podmiotów zainteresowanych są także alternatywni dostawcy usług płatniczych, tacy jak operatorzy telekomunikacyjni, integratorzy płatności, sieci handlowe. Konferencja przeznaczone jest dla prawników, przedstawicieli departamentów bankowości detalicznej, bankowości elektronicznej, kart płatniczych, rozliczeń.

PROGRAM

12 stycznia 2010 r.
09:30 Rejestracja
BLOK PRAWNY
10:00 Wpływ dyrektywy PSD na rynek usług płatniczych w Polsce
 • wpływ instytucji płatniczych na rynek usług płatniczych
 • wyzwania i zagrożenia dla banków i agentów rozliczeniowych
 • zmiany na rynku kart i płatności elektronicznych
dr hab. Remigiusz Kaszubski
(Dyrektor w Związku Banków Polskich)
10:30 Rola Narodowego Banku Polskiego po wdrożeniu dyrektywy PSD
Robert Klepacz
(Naczelnik Wydziału Nadzoru Departamentu Systemu Płatniczego, Narodowy Bank Polski)
11:00 Wdrażanie dyrektywy PSD do prawa polskiego
 • analiza sposobu implementacji dyrektywy do prawa polskiego
 • opcje narodowe w Projekcie ustawy o usługach płatniczych
 • skutki niewdrożenia dyrektywy na czas
 • szczegółowa analiza katalogu ryzyk
Paweł Widawski
(Sekretarz Rady Wydawców Kart Bankowych, Związek Banków Polskich)
11:30 The impact of the PSD on the cards business
Caroline Louveaux
(MasterCard Europe)
12:00 Przerwa
BLOK TECHNOLOGICZNY
12:30 Wdrożenie PSD - doświadczenia Accenture
 • Segmentacja klientów
 • Zlecenia płatności - przyjmowanie, zwrot kosztów, informacje przekazywane przed i po otrzymaniu zlecenia
 • Banki korespondenci
Maciej Szkopek (Manager, Accenture Polska)
Luigi Zanghellini (Manager, Accenture Wielka Brytania)
13:30 SEPA i PSD - implementacja w systemach Krajowej izby Rozliczeniowej SA
Tomasz Jończyk
(Dyrektor Departamentu Rozliczeń, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.)
14:00 Przerwa na lunch
BLOK PRAKTYKÓW BANKOWYCH
15:00 Nowe możliwości biznesowe związane z wdrożeniem Dyrektywy o usługach płatniczych
Tomasz Pękosławski
(Sales Manager Secure Transactions Poland, Gemalto)
15:30 Wyzwania banku związane z wdrożeniem Dyrektywy o usługach płatniczych na przykładzie Banku PKO BP
 • charakter i zakres prac dostosowawczych do wymogów PSD
 • obszary podlegające zmianom w kontekście PSD
Małgorzata Sawicka
(Zastępca Dyrektora, Departament Operacji Krajowych i Zagranicznych, Bank PKO BP)
16:00 Ryzyko prawne w Projekcie PSD realizowanym w ING Banku Śląskim S.A.
 • cel i założenia Projektu PSD
 • ryzyko prawne w Projekcie PSD
 • działania projektowe podjęte w celu zmniejszenia ryzyka prawnego
Małgorzata Lachiewicz-Kowalska
(Kierownik Projektu ING Bank Śląski S.A., Przewodnicząca Zespołu ds. PSD w ZBP)
16:30 Zakończenie konferencji
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78