centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 12.01.2010 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Dr inż. Tomasz Jończyk

Tomasz Jończyk

Dyrektor Departamentu Rozliczeń w Centrali Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. odpowiedzialny za biznesowe funkcjonowanie i rozwój systemów rozliczeniowych ELIXIRŽ i EuroELIXIR a także innych powiązanych z rozliczeniami systemów np. witryny KIR S.A. do wymiany informacji związanych z rozliczeniami.
Członek Prezydium Rady Bankowości Elektronicznej przy Związku Banków Polskich. Uczestnik zespołów problemowych w ZBP.
Ukończył informatykę w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Doktor nauk ekonomicznych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki Stosownej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie. Zainteresowania naukowe obejmują m.in. handel elektroniczny, w szczególności bankowość elektroniczną.


Dr hab. Remigiusz Witold Kaszubski

Remigiusz Witold Kaszubski

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany nauk prawnych, absolwent studiów podyplomowych The George Washington University, adiunkt na Wydziale Prawa UW, autor ponad 90 publikacji /książek, broszur, artykułów i felietonów/ z zakresu prawa bankowego, podatkowego, gospodarczego, nowoczesnych technologii, członek kolegium redakcyjnego Przeglądu Prawa Gospodarczego "Glosa", Dyrektor ZBP, Koordynator Krajowy i Członek Prezydiów: Rady Wydawców Kart Bankowych, Rady Bankowości Elektronicznej, Forum Technologii Bankowych, Forum Bezpieczeństwa Transakcji Elektronicznych, Komitetu Agentów Rozliczeniowych, Programu SEPA.PL (SEPA - Single Payments Euro Area - Jednolity Obszar Płatności w Euro).
Członek Rady Nadzorczej First Data Poland SA (dawniej POLCARD SA).
Stały uczestnik posiedzeń Rady ds. Systemu Płatniczego działającej przy Zarządzie NBP.
Członek Komitetu Prawniczego i Komitetu Płatniczego Europejskiej Federacji Bankowej.
Wieloletni pracownik Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego NBP. Pełnił funkcje doradcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego Zastępującego Dyrektora Biura Polityki Nadzorczej w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego NBP.
Pełnił funkcję członka zarządu i członka rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Pełnił funkcję Członka Grupy Wsparcia Prawnego i Grupy Kart Płatniczych Europejskiej Rady ds. Płatności w okresie tworzenia założeń SEPA (Jednolitego Obszaru Płatności w Euro).
Pełnił funkcję Członka Komisji Doradczej Ministra Finansów do spraw organizacji nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi.
Prowadził wykłady w Szkole Głównej Handlowej, Polskiej Akademii Nauk, Warszawskim Instytucie Bankowości.
Ekspert z zakresu prawa bankowego, nadzoru bankowego, bankowości elektronicznej, bezpieczeństwa transakcji elektronicznych, systemów płatniczych i gospodarki elektronicznej.
Autor systemu pieniądza elektronicznego w Polsce.
Współtwórca leasingu tenencyjnego - srebrny medal na Targach Instrumentów Finansowych.
Uczestniczył w pracach legislacyjnych nad ustawami regulującymi rynek usług finansowych, m.in. ustawy Prawo bankowe, ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych, ustawy o podpisie elektronicznym.


Robert Klepacz

Robert Klepacz

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Polsko-Holenderskich Podyplomowych Studiów Europejskich organizowanych przez Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet w Maastricht.
Naczelnik Wydziału Nadzoru w Departamencie Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim.
W pracy zawodowej zajmuje się głównie problematyką nadzoru (ang. oversight) nad systemami płatności oraz systemami autoryzacji i rozliczeń prowadzonymi przez agentów rozliczeniowych, analizami z zakresu funkcjonowania systemów płatności detalicznych oraz elektronicznych instrumentów płatniczych.
Uczestniczył w przygotowywaniu regulacji prawnych wprowadzających do naszego systemu prawnego dyrektywy i zalecenia obowiązujące w Unii Europejskiej, m.in. ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych, projektu ustawy o usługach płatniczych. Członek grupy roboczej ds. nadzoru nad systemami płatności (Working Group on Oversight) przy Europejskim Banku Centralnym. Współpracuje z EBC w zakresie przygotowania opisu oraz danych statystycznych do publikacji dot. systemów płatności w krajach Unii Europejskiej tzw. Blue Book.


Małgorzata Lachiewicz-Kowalska

Absolwentka Wydziału Zarządzania UW, Kierownik Projektu w ING Banku Śląskim S.A., Przewodnicząca Zespołu ds. implementacji PSD przy ZBP.


Caroline Louveaux

Caroline Louveaux

Europe Region Counsel, at MASTERCARD EUROPE. Caroline has responsibility for European Regulatory Affairs with a focus on the Payment Services Directive and other legislative initiatives that may impact the card industry. Prior to joining MasterCard, Caroline worked as an associate at Linklaters in Brussels, where she specialized in EU and Competition Law. She holds a law degree from the U.C.L. (Belgium) and a LLM degree in International Trade Regulation from the New York University (NYU). Caroline is admitted to the NY Bar.Tomasz Pękosławski

Tomasz Pękosławski

Absolwent kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również dyplom ukończenia Paul V. Moore High School w Central Square, New York, USA.
Karierę zawodową rozpoczął w 1998 r. podejmując pracę w BRE Banku SA, gdzie zatrudniony był na stanowisku Specjalisty Bankowego. W 2005 roku współodpowiedzialny za uruchomienie wydawnictwa kart systemu VISA w DZ Bank Polska SA. W latach 2005-2009 Product Manager w First Data Polska gdzie odpowiadał za rozwój usług wydawniczych, personalizacyjnych, monitoringu transakcyjnego i przeciwdziałania oszustwom, a także wsparcie procesu migracji do EMV.
W Gemalto od lipca 2009 r. (Sales Manager). Odpowiada za kontakty z kilentami sektora bankowego, transportu oraz programów lojalnościowych.
Zainteresowania: żeglarstwo, piłka nożna (sędzia rzeczywisty MZPN), wędrówki górskie, film. Żonaty.


Małgorzata Sawicka

Małgorzata Sawicka

Prawnik. Współtwórca Ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych. Ekspert krajowy negocjujący ze strony polskiej zapisy Dyrektywy 2007/64/WE o usługach płatniczych (Payment Services Directive - PSD). Wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów, odpowiadający za kształtowanie polityki polskiej na forum europejskim w zakresie usług płatniczych. Aktywnie działająca na krajowych forach związanych z implementacją PSD. Specjalistka w zakresie regulacji prawnych w zakresie usług płatniczych. W chwili obecnej Zastępca Dyrektora Departamentu Operacji Krajowych i Zagranicznych w PKO Banku Polskim.


Maciej Szkopek

Maciej Szkopek

Menedżer w biurze Accenture w Warszawie, od wielu lat prowadzący projekty dla największych polskich i zagranicznych instytucji finansowych. Posiada bogate doświadczenie w definiowaniu modeli operacyjnych, re-inżynierii procesów, wprowadzaniu metodyki dostarczania masowych szkoleń oraz we wdrożeniach systemów informatycznych, głównie dla działalności skarbowej i powierniczej. Wspiera jeden z największych polskich banków w dostosowaniu do zgodności z nowymi regulacjami unii europejskiej.Pawel Widawski

Prawnik, Sekretarz Rady Wydawców Kart Bankowych w Związku Banków Polskich.
Sekretarz Zespołu ds. implementacji PSD przy ZBP. Członek Payment System Expert Market Group w Komisji Europejskiej oraz uczestnik Komitetu ds. Systemów Płatności Federacji Banków Europejskich.
Wcześniej zastępca koordynatora krajowego Programu SEPA w Polsce, członek Zespołu Wsparcia Prawnego Europejskiej Rady ds. Płatności (EPC).


Luigi Zanghellini

Luigi Zanghellini

Menedżer w biurze Accenture w Londynie pracujący w dziale strategii dla instytucji finansowych. Posiada bogate doświadczenie w definiowaniu strategii, analizie i modelowaniu zmian organizacyjnych, definiowaniu modeli operacyjnych, re-inżynierii procesów, analizach porównawczych, definicji business case głównie w obszarach płatności i finansowania handlu. Wspierał wiodącą europejską grupę finansową w definicji i wdrożeniu programu zapewnienia zgodności z dyrektywą PSD.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78