centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 14.10.2010 Koordynator: Jakub Nawrocki

PARTNER MERYTORYCZNY


Koordynator warsztatu: dr Andrzej Krasuski, Radca Prawny

Przedmiotem warsztatów jest omówienie wybranych zagadnień prawnych powstałych na tle ostatnich zmian do ustawy Prawo telekomunikacyjne, w tym zmian wprowadzonych na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne, związanych z implementacją dyrektywy 2006/24/WE w sprawie zatrzymywania przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem usług łączności elektronicznej oraz dostarczaniem publicznych sieci komunikacji elektronicznej ("Dyrektywa 2006/24/WE"). W trakcie warsztatów omawiane będą również zmiany wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne, których celem jest wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 22 stycznia 2009 r. (sprawa C-492/07). W trakcie warsztatów omówione zostaną również najważniejsze zmiany wprowadzone do Pakietu Dyrektyw Łączności Elektronicznej 2002.

Prowadzący: Andrzej Krasuski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radcą prawnych i doktorem nauk prawnych.
Andrzej Krasuski kieruje praktyką prawa telekomunikacyjnego i mediów oraz ochrony danych osobowych w biurze warszawskim kancelarii prawniczej CMS Cameron McKenna. Doradza klientom w wielu aspektach prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na rynku telekomunikacyjnym.
Jest autorem szeregu publikacji naukowych, w tym komentarza do ustawy z dnia 16 lipca 2004 prawo telekomunikacyjne, monografii na temat umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, oraz monografii na temat danych osobowych w przedsiębiorstwie. Andrzej Krasuski często występuje jako prelegent na konferencjach poświęconych prawu telekomunikacyjnemu oraz ochronie danych osobowych.

PROGRAM

14 października 2010 r.
10:00 Usługa telekomunikacyjna
 • Definicja usługi telekomunikacyjnej
 • Zmiana definicji abonenta i skutki prawne
 • Usługa telekomunikacyjna a usługa poczty elektronicznej
 • Treść umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
 • Zmiany umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
 • Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych
 • Orzecznictwo sądów i decyzje regulacyjne w tym zakresie
11:30 Przerwa kawowa
11:45 Obowiązki dostawcy usług telekomunikacyjnych na gruncie zmienionego unijnego pakietu dyrektyw łączności elektronicznej 2009
 • Obowiązki informacyjne
 • Na czym polega "price transparency"?
 • Obowiązki w zakresie jakości usług telekomunikacyjnych
 • Obowiązki w zakresie numerów alarmowych
 • Obowiązki w zakresie przenoszenia numerów
 • Obowiązki w zakresie dostępu osób niepełnosprawnych do usług telekomunikacyjnych
13:15 Przerwa obiadowa
14:00 Rola regulatora na gruncie zmienionego unijnego pakietu dyrektyw łączności elektronicznej 2009
 • Zalecenia dotyczące zasad funkcjonowania
 • Separacja funkcjonalna
 • Ochrona konsumentów
 • Gospodarowanie częstotliwościami
 • Analiza rynków
 • Współdziałanie z Komisją Europejską oraz BEREC
15:30 Przerwa kawowa
15:10 Obowiązki przedsiębiorcy telekomunikacyjnego dotyczące obronności, bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • Podstawa wprowadzenia zmian w zakresie przechowywania i udostępniania danych
 • Podstawowe zmiany związane z implementacją Dyrektywy 2006/24/WE
 • Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych
 • Kompetencje Prezesa UKE
 • Obowiązki przedsiębiorcy telekomunikacyjnego dotyczące obronności, bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • Sytuacje poszczególnych zagrożeń w Prawie telekomunikacyjnym i stany nadzwyczajne w Konstytucji
 • Plany działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń
 • Uprawnienia organów władzy w sytuacji wystąpienia szczególnego zagrożenia
 • Omówienie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego wykazu danych oraz rodzaje operatorów publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych obowiązanych do ich zatrzymywania i przechowywania
16:00 Zakończenie
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78