centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 15.12.2010 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Radosław Maćkowski

Radosław Maćkowski

Licencjonowany doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował także w na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Lund (Szwecja) oraz w Centrum Prawa Amerykańskiego utworzonym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Floryda.
Od sześciu lat zdobywa doświadczenie w doradztwie podatkowym. Specjalizuje się w podatkach pośrednich, w tym w tematyce VAT, m.in.: w przeglądach z zakresu tego podatku, identyfikacji potencjalnych optymalizacji oraz ewentualnych ryzyk podatkowych, a także konsekwencji w zakresie opodatkowania VAT różnorodnych rozwiązań biznesowych. Autor publikacji w prasie codziennej oraz specjalistycznej prasie medycznej na temat stosowania przepisów VAT dla usług medycznych.


Dr inż. Robert Mołdach

Robert Mołdach

Założyciel eFabrica Strategie Ochrony Zdrowia, dostarcza strategicznego wsparcia sektorowi opieki zdrowotnej w zakresie oceny rynku, rozwoju biznesu i efektywności operacyjnej.
Silne podstawy akademickie i doświadczenie jako zarządzający przedsiębiorstwami lub jednostkami biznesowymi na poziomie krajowym i europejskim takich firm jak IBM Lotus, Sun Microsystems, GTECH, Citibank, Hays, Carolina Medical Center, nadaje wiarygodności jego rekomendacjom i ocenom.
W ochronie zdrowia dr Mołdach wspiera wiodące prywatne przedsięwzięcia medyczne a także startapy. Promuje dialog społeczny pomiędzy świadczeniodawcami a regulatorami, bierze aktywny udział w posiedzeniach Sejmowej Komisji Zdrowia, Komisji Trójstronnej, publikuje artykuły i prowadzi wykłady poruszając kluczowe problemy sektora.
Robert Mołdach posiada tytuł magistra inżyniera Politechniki Warszawskiej w zakresie podstawowych problemów techniki oraz doktora nauk technicznych Polskiej Akademii Nauk w dziedzinie modelowania matematycznego. Uzyskał również nominację Certified Medical Practice Executive w American College of Medical Practice Executives. Życie prywatne poświęca rodzinie i lotnictwu jako pilot.


Dr Jowita Pustuł

Jowita Pustuł

Licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 10154), doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2005r. prowadzi działalność doradczą w ramach spółki J.Pustuł, M.Przywara Doradztwo podatkowe. W latach 1998-2004 pracowała w dziale podatkowym KPMG, ostatnio na stanowisku Menedżera. Zajmuje się świadczeniem usług bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie wszystkich podatków, a w szczególności podatku dochodowego od osób prawnych praz podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym przy restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Zajmuje się w szczególności opracowaniem strategii restrukturyzacji zapewniającej optymalizację podatkową. Posiada duże doświadczenie w reprezentowaniu podatników w postępowaniu podatkowym i sądowo-administracyjnym. Jest autorem licznych artykułów poświęconych zagadnieniom podatkowym oraz glos do wyroków sądów administracyjnych.


Krzysztof Wilk

Krzysztof Wilk

Starszy Menedżer w dziale podatków pośrednich Deloitte w Warszawie i licencjonowany doradca podatkowy. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim a także Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego przy Uniwersytecie Warszawskim.
Ma ponad 9-letnie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych z zakresu podatków pośrednich. Jego Klientami są największe podmioty na polskim rynku, głównie firmy z sektora farmaceutycznego, ochrony zdrowia, badań klinicznych, nieruchomości oraz producenci dóbr szybkozbywalnych.
Krzysztof uczestniczył w wielu projektach podatkowych prowadzonych dla branży farmaceutycznej, prowadząc m.in.: projekty typu due diligence, przeglądy podatkowe, analizy podatkowe restrukturyzacji, szkolenia.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78