centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 13.04.2010 Koordynator: Agata Soboń

W obecnych czasach szybkość i możliwości rozpowszechniania informacji prasowych spowodowały konieczność wyposażenia spółek w narzędzia, które umożliwiają obronę w sytuacji działania na szkodę ich wizerunku i interesów.
Znajomość kluczowych zasad i narzędzi prawnych w tym zakresie jest zatem podstawowym gwarantem bezpieczeństwa dla prowadzonych działań medialnych oraz skutecznej obrony przed działaniami konkurencji na szkodę spółki i jej autorskich produktów.
Centrum Promocji Informatyki zaprasza do udziału w warsztatach podczas których dowiedzą się Państwo m. in.

 • Jaki jest zakres ochrony prawno-autorskiej?
 • Jakie są zasady wykorzystywania utworów chronionych prawem autorskim?
 • Jakie obowiązują normy rozpowszechniania informacji w działalności PR?
 • Jak chronić markę przed działaniem na jej szkodę?
 • Jakie są możliwości dochodzenia roszczeń?
 • Jakie stosować zasady, aby zabezpieczyć spółkę przed roszczeniami wobec własnej działalności PR?
 • Kiedy możemy żądać sprostowania prasowego?
 • Co możemy zrobić, gdy publikacje prasowe naruszają wizerunek i interes spółki?

Na warsztaty zapraszamy: Specjalistów ds. PR, Rzeczników Prasowych, Autorów, Specjalistów ds. Komunikacji Korporacyjnej, Dziennikarzy, Specjalistów ds. Marketingu, Brand Managerów, Członków Zarządu oraz wszystkich tych, którzy w swojej codziennej pracy odpowiadają za wizerunek medialny, a tym samym interes firmy.

PROGRAM

13 kwietnia 2010 r.
09:30 Wykład: Prawo Autorskie w działaniach marketingowych i PR
1. Zakres ochrony autorsko-prawnej
 • co podlega ochronie w ramach prawa autorskiego (zdjęcia, publikacje, grafika itp.)
 • czy "pomysły" na kampanię PR podlegają ochronie prawnej?
 • czy mozna wykorzystać "wzory" dokumentów, materiałów promocyjnych, ofert itp. stworzonych przez innego przedsiębiorcę
 • osobiste i majątkowe prawa autorskie
2. Zasady wykorzystywania utworów chronionych prawem autorskim
 • komu przysługują prawa do utworów stworzonych przez pracownika (np. materiałów promocyjnych, zdjęć itp.)?
 • korzystanie z utworów (artykułów, fotografii itp.) stworzonych przez zewnętrznych współpracowników (agencje reklamowe, PR)
 • zasady negocjowania i zawierania umów o przeniesienie majątkowych praw autorskich oraz umów licencji
 • zasady wykorzystania utworów muzycznych w ramach imprez firmowych
 • kiedy można wykorzystać utwór bez zgody twórcy (prawo cytatu)
 • zasady monitoringu mediów (przeglądów prasy itp.)
Mec. Roman Bieda
11:00 Przerwa
11:15 Wykład: Zasady rozpowszechnienia informacji w działalności PR
 • Zakres udzielanych informacji (jakie informacje nie musimy lub nie możemy podawać dziennikarzom) Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, prawa do prywatności osób trzecich itp.
 • Prawa i obowiązki dziennikarzy w zakresie dostępu do informacji
 • Czy dziennikarz może żądać udzielenie informacji bezpośrednio od pracowników firmy?
 • Prawo do autoryzacji
 • Rozpowszechnienia nieprawdziwych lub nieścisłych informacji o swoim lub konkurencyjnym przedsiębiorstwie jako czyn nieuczciwej konkurencji (np. podawanie nieprawdziwych informacji o pozycji rynkowej, kadrze zarządzającej itp.)
prof. dr hab. Ewa Nowińska
12:15 Przerwa na lunch
12:45 Wykład: Naruszenie praw firmy jej zarządu lub pracowników poprzez wypowiedzi oraz publikacje prasowe (prasa tradycyjna/TV/Internet itp.)
 • naruszenie prawa do wizerunku. Kiedy można zamieścić wizerunek osoby w prasie, na stronie internetowej itp.
 • naruszenie renomy przedsiębiorcy
 • naruszenie prawa do prywatności, czci (pracowników/członków organów spółki, osób pełniących funkcje publiczne itp.)
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
 • możliwości dochodzenia roszczeń (praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń, zakres roszczeń, zabezpieczenie dowodów, współpraca z kancelarią prawną)
prof. dr hab. Ewa Nowińska
13:45 Wykład: Prawne aspekty e-PR
 • Wymagania prawne dotyczące firmowej strony internetowej
  1. czy strona internetowa podlega rejestracji jako tytuł prasowy?
  2. jakie informacje muszą znaleźć się na firmowej stronie www
  3. regulamin strony WWW
  4. zasady linkowania do materiałów na innych stronach WWW (linking, deep linking, framing)
 • Zasady rozpowszechniania elektronicznych biuletynów firmowych (newsletter, przesyłanie informacji prasowych itp.). Problematyka propozycji zmian w przepisach dotyczących rozpowszechnienia informacji handlowych (informacji niezamówionych)
 • Prawne aspekty pozycjonowania stron www oraz ochrony domen internetowych
Mec. Roman Bieda
15:00 Przerwa na kawę
15:10 Wykład: Ochrona brandu (marki)
 • Co może być znakiem towarowym. Znaki towarowe słowne, słowno - graficzne, przestrzenne, zapachowe, dźwiękowe. Czy hasło reklamowe lub pojedynczy kolor można chronić jako znak towarowy?
 • Zasady ochrony znaków towarowych. Jaki model ochrony znaków towarowych wybrać?
  1. krajowe znaki towarowe
  2. wspólnotowe znaki towarowe
  3. międzynarodowe znaki towarowe
 • Kiedy możemy wykorzystywać znaki towarowe innego przedsiębiorcy, bez jego zgody?
 • Jak przeciwdziałać utracie prawa ochronnego na znak towarowy oraz przeciwdziałać naruszeniom praw do znaków towarowych
 • Ochrona brandu na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Mec. Roman Bieda
16:20 Przerwa
16:30 Wykład: Sprostowania i odpowiedzi prasowe
 • W jakich sytuacjach można wystąpić o publikację sprostowania prasowego (do kogo kierować wniosek, treść wniosku, terminu itp.).
 • W jakich sytuacjach można wystąpić o publikację odpowiedzi prasowej (do kogo kierować odpowiedź, treść odpowiedzi, długość tekstu itp.)
 • Terminy wnoszenia oraz publikacji sprostowań oraz odpowiedzi prasowych
 • Odmowa publikacji sprostowania lub odpowiedzi prasowej
Mec. Roman Bieda
17:30 Zakończenie programu seminarium. Wręczenie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78