centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 13.04.2010 Koordynator: Agata Soboń

PRELEGENCI

Roman Bieda

Roman Bieda

Prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Maruta i Wspólnicy spółka jawna.
Rzecznik patentowy oraz aplikant radcowski.
Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. W ramach pracy zawodowej zajmuje się między innymi negocjowaniem umów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, umów serwisowych oraz innych umów dotyczących oprogramowania komputerowego. Na co dzień zajmuje się również doradztwem prawnym w projektach związanych z handlem elektronicznym, marketingiem internetowym oraz ochroną danych osobowych. Posiada doświadczenie w obsłudze projektów związanych z transferem technologii.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył między innymi Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumenta (Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ) oraz Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej (Uniwersytet Warszawski).
Wykładowca prawa autorskiego i prasowego w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Od kilku lat regularnie występuje na szkoleniach i konferencjach poświęconych różnym aspektom prawa nowych technologii oraz prowadzi zajęcia w ramach szeregu studiów podyplomowych (np. Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, Wyższa Szkoła Europejska im ks. Józefa Tischnera w Krakowie). Autor artykułów prawniczych w prasie specjalistycznej. Prowadzi serwis www.prawnik.net.pl.


Dr hab. Ewa Nowińska, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Specjalista prawa konkurencji i prawa mediów.
Autorka 120 prac naukowych z tego zakresu, recenzent projektów legislacyjnych ( prawo prasowe, prawo konkurencji, ustawa o radiofonii i telewizji ), uczestnik szeregu badań naukowych z tego zakresu wykonywanych w ramach projektu PHARE.
Do najważniejszych publikacji należą monografie: Prawo prasowe dla dziennikarzy prasy lokalnej, 1998, Prawo dla dziennikarzy. Poradnik kieszonkowy, Warszawa 1998, Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (Prawo Handlowe t. 5), 2000, współaut. M. du Vall, Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 2001, (wyd. popr. i uzupełn.) współaut. M. du Vall, Zwalczanie nieuczciwej reklamy. Zagadnienia cywilnoprawne, 2002.
Kierownik Zakładu Prawa Środków Masowego Komunikowania, kierownik podyplomowego studium prawa autorskiego, wydawniczego i konkurencji w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej.
Laureatka nagrody Prezesa Urzędu Patentowego za rozprawę doktorską, odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78