centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 21.07.2010 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Dr inż. Grzegorz Bliźniuk

Grzegorz Bliźniuk

Pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Systemów Informatycznych Wydziału Cybernetyki WAT. Główne zainteresowania naukowe skupione wokół inżynierii oprogramowania. Dotyczy to w szczególności interoperacyjności systemów informacyjnych i informatycznych, oprogramowania współbieżnego oraz badań jakości oprogramowania. Autor wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi przedsięwzięciami informatycznymi i informatyzacyjnymi o zasięgu krajowym i europejskim. W latach 2005-2007 wiceminister spraw wewnętrznych i administracji odpowiedzialny za informatyzację administracji publicznej i Pełnomocnik Rządu do spraw SIS i VIS, odpowiedzialny za przygotowanie Polski do wejścia do strefy Schengen.
Laureat nagrody im. Marka Cara w roku 2008.


Dr inż. Maciej Górkiewicz

Maciej Górkiewicz

Miejsce pracy: Uniwersytet Jagielloński; Collegium Medicum; Wydział Nauk o Zdrowiu; Instytut Zdrowia Publicznego. Dziedzina KBN: zastosowania informatyki -> systemy wspomagania decyzji -> statystyka medyczna. Wybrane publikacje z ostatnich lat: Górkiewicz M. Using Propensity Score with Receiver Operating Characteristics (ROC) and Bootstrap to Evaluate Effect Size in Observational Studies. Biocybernetics and Biomedical Engineering 2009, 29, 4, 41-61; Wilczek-Rużyczka E, Górkiewicz M. Zmienne decyzyjne w psychologicznym modelu nastawienia pielęgniarki do pacjentów. W: Człowiek i jego decyzje. Kłosiński KA, Biela A (red.n.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, 179-186; Czerwiński E, Osielec J, Kumorek A, Milert A, Górkiewicz M, Barłowska M, Domagała M, Górna A, Jewiarz J, Jurgielan A, Król D (2009). Evaluation of efficacy in identification of fracture risk using FRAX method in 10-year observation. Ortopedia, 11 (Suplement 2): 72-74; Brzostek T, Dekkers W, Zalewski Z, Januszewska A, Górkiewicz M. Perception of palliative care and euthanasia among recently graduated and experienced nurses. 2008; 15; 761-776 Nurs Ethics; Chmiel I, Górkiewicz M, Czupryna A, Brzostek T. Multiple comparisons procedures in analysis of health-related quality of life outcomes., in: Balcerar-Nicolau H, Bobrowski L, Doroszewski J, Kulikowski C. (eds). Lecture Notes of the VII-th ICB Seminar: Statistics and Clinical Practice, Warszawa 2008: 62-67; Górkiewicz M, Kreiner DS (2007). Gender Differenes in Creating False Memory under the DRM Paradigm. European Epi-Marker, v11, n2, pp 6-12.; Jasienska G, Ziomkiewicz A, Górkiewicz M, Pajak A. Body mass, depressive symptoms and menopausal status: an examination of the "Jolly fat" hypothesis. Women's Health Issues 15 (2005) 145-151.


Lek. med. Wojciech Lorens

Wojciech Lorens

Jest lekarzem chorób wewnętrznych z wieloletnią praktyką szpitalną i ambulatoryjną, informatykiem i kierownikiem projektów - posiadaczem certyfikatu Prince2 Practitioner. Obecnie pełni funkcję kierownika ds. rozwoju informatycznych systemów medycznych w firmie Medicover, gdzie prowadzi, integruje i wspiera przedsięwzięcia medyczno-informatyczne.
Zrealizował m.in. projekt wdrożenia EMR (Electronic Medical Record) w zintegrowanej sieci placówek ambulatoryjnych Medicover oraz wdrożenia szpitalnego systemu informatycznego (HIS/RIS/PACS) w Szpitalu Medicover. Współtworzy i rozwija elektroniczną platformę usług on-line dla pacjentów - Medicover On-line.


Bogdan Michałek

Bogdan Michałek

Prezes Zarządu BMM Sp. z o.o. Wykształcenie kierunkowe Informatyka. Zainteresowania: controlling, rachunkowość zarządcza, informatyczne narzędzia wspomagające analizę kosztów i efektywności, systemy organizacyjne, benchmarking i zarządzanie projektami.
Od 1995 roku zarządza firmą BMM. Trzy lata później w 1998 rozpoczyna przygodę z rachunkiem kosztów oraz controllingiem w szpitalach i przedsiębiorstwach. Wynikiem tych zainteresowań jest wdrożenie przez BMM Sp. z o.o. oprogramowania wspomagającego zarządzanie w ponad 100 szpitalach oraz przedsiębiorstwach południowej i wschodniej Polski. Kieruje pracami zespołu tworzącego i wdrażającego narzędzia informatyczne do analiz ekonomicznych szpitali oraz controllingu w przedsiębiorstwach. Opracowywał, a także koordynował projekty szkoleniowe z tematyki controllingu i rachunkowości zarządczej. W ramach tych przedsięwzięć firma BMM przeszkoliła ponad 1000 osób z zakresu controllingu, rachunkowości zarządczej oraz zarządzania projektami.


Krzysztof Nyczaj

Krzysztof Nyczaj

Związany z systemem ochrony zdrowia od 1998 roku. Brał aktywny udział w tworzeniu polskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych, w tym w organizowaniu Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych. Od 2001 do 2008 związany z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Kierował kilkoma ważnymi dla polskiego systemu opieki zdrowotnej projektami informatycznymi: "Rejestr Zakładów Opieki Zdrowotnej", "Platforma udostępniania on-line usług rejestru zakładów opieki zdrowotnej - e-RZOZ" oraz "System Rejestracji Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej". Współautor wielu aktów prawnych dotyczących zarządzania informacją w ochronie zdrowia oraz dokumentów strategicznych, w tym Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia. Obecnie pracuje w Głównym Urzędzie Statystycznym jako konsultant w Gabinecie Prezesa. Ekspert Polskiego Towarzystwa Szpitalnictwa oraz Rady Ekspertów Instytutu Polityki Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Publikuje m.in. Służbie Zdrowia, Menedżerze Zdrowia, Rynku Zdrowia, IT w Administracji.
Hobby: Historia II wojny światowej, snowboard.


Leszek Sikorski

Leszek Sikorski

Dyplom lekarza medycyny uzyskał w 1980 r., w 1986 r. zaś tytuł doktora nauk medycznych. W latach 1994-2000 był dyrektorem Szpitala Klinicznego nr 1 AM w Poznaniu, zaś w latach 2000-2003 dyrektorem Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Od 2002-2003 pełnił funkcję członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego w 2 kolejnych kadencjach. W 2003 był sekretarzem stanu i ministrem zdrowia RP. Pełnił funkcje członka Komitetu Badań Naukowych i Komisji Wspólnej Episkopatu i Rządu RP. Od 2003 roku był radnym Sejmiku Wielkopolskiego pełniąc funkcje członka Komisji Budżetowej i Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Sejmiku. Od lipca 2004 r do października 2006 r. był przewodniczącym Komisji Zdrowia Związku Województw. Obecnie jest Dyrektorem Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia - jednostki odpowiedzialnej za realizację polityki Ministerstwa Zdrowia w zakresie informatyzacji systemu ochrony zdrowia. Specjalizuje się m.in. w zakresie problemów związanych z kodowaniem, zapisywaniem, przechowywaniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych medycznych. W ramach resortu Zdrowia odpowiada za szeroką pojętą współpracę w ramach Unii Europejskiej w zakresie eZdrowia. Przewodniczy Zespołowi powołanemu przez Ministra Zdrowia do opracowania projektu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Wdrożenie ustawy będzie miało decydujący wpływ na rozwój informatyzacji w ochronie zdrowia w Polsce.


Dariusz Wałachowski

Dariusz Wałachowski

Absolwent Wydziału Matematyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Warsaw-Illinois Executive MBA. Posiada 15 letnie doświadczenie w projektowaniu, tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań dla rynku Opieki Medycznej, zdobywane zarówno po stronie dostawców rozwiązań informatycznych, jak i klientów takich rozwiązań (dostawców usług medycznych). Uczestniczył w projekcie projektowania i tworzenia systemu dla jednostek medycznych na rynek holenderski (współpraca z firmą SMS Cendata) oraz w projektach wdrożeń systemów informatycznych dla szpitali w Polsce.
Od 2002 roku pracuje w Medicover, obecnie na stanowisku Dyrektora IT Medicover. Odpowiedzialny za planowanie, rozwój, utrzymanie i synchronizację rozwoju systemów biznesowych w jednostkach Dywizji Medicover w regionie. W czasie pracy w Medicover brał udział lub odpowiadał za kluczowe projekty: wdrożenie głównego systemu biznesowego (CIS), zbudowanie i wdrożenie systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej Pacjenta, wdrożenie systemu informatycznego dla Szpitala Medicover w Wilanowie.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78