centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 16.06.2010 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Robert Firmhofer

Prowadzi projekt Centrum Nauki Kopernik od początku, od 2006 roku jest dyrektorem instytucji. Od 1997 roku organizuje Pikniki Naukowe w Warszawie. W czasie wieloletniej pracy w Polskim Radiu kierował redakcją popularyzacji wiedzy i był wiceszefem edukacyjnego Radia BIS. Jest członkiem zarządu europejskiego stowarzyszenia Ecsite, grupującego muzea i centra nauki, Rady Programowej Festiwalu Nauki w Warszawie i Rady Upowszechniania Nauki PAN. Z wykształcenia jest historykiem filozofii.


Alicja Knast

Ukończyła muzykologię na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza. W latach 1995-2003 pracowała jako adiunkt w Muzeum Narodowym w Poznaniu. W latch 2005-6 była wykładowca London Metropolitan University oraz pracownikiem naukowym na University of Plymouth (2005-2008). Od stycznia 2009 roku objęła stanowisko Kuratora Muzeum Fryderyka Chopina w Nardowym Instytucie Fryderyka Chopina w Warszawie.
Jest stypendystką Museumvereniging The Netherlads (2000), London Metropolitan University (2003) oraz The Metropolitan Museum w Nowym Jorku (2004-5). Od 1998 roku jest członkiem International Council of Museums (ICOM), a także Polskiego Komitetu Narodowego ICOM i International Committee of Museums and Collections of Musical Instruments (ICOM-CIMCIM) gdzie w latach 2000-2003 pełniła rolę Członka Zarządu a także: Museums Association UK i Society for Education, Music and Psychology Research UK (SEMPRE) oraz American Musical Instruments Society i Academy of Higher Education UK.
Działalność naukowa skupia się wokół instrumentologii, percepcji muzyki oraz strategii uczenia implicite. Brała udział w projektach badawczych "Polska Szkoła Lutnicza. Miejsce w kuturze polskiej i europejskiej" finansowanego przez Komitet Badań Naukowych (Muzeum Narodowe w Poznaniu: koordynator i główny wykonawca) oraz "Emergent Cognition Through Active Perception" (University of Plymouth: asystent naukowy).
Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z dziedziny muzykologii, psychologiii muzyki i muzeologii.


Jarosław Kołcun

Jarosław Kołcun

Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Przez wiele lat pracował jako i menadżer kontraktu, konsultant, projektant, a następnie projektant wiodšcy specjalizujšcy się w systemach audiowizualnych, multimedialnych i interaktywnych. Obecnie dyrektor Działu Systemów Multimedialnych w firmie Microtech International SA.


Małgorzata Kot

Od dwóch lat koordynuje prace nad galerią Re: generacja w Centrum Nauki Kopernik. Od 2000 roku we współpracy m.in. z Muzeum Archeologicznym w Biskupinie, Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, Museumsdorfes Düppel w Berlinie realizuje projekty dotyczące popularyzacji archeologii. Jest doktorantką Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii "Artes Liberales".


Krzysztof Lang

Kierownik zespołu projektowego pracowni Maksa sp z o.o. z siedziba w Warszawie, działającej w ramach PROMUZEUM - WYSTAWIENNICTWO.
Zajmuje się projektowaniem oraz realizacją stałych i czasowych ekspozycji muzealnych (ekspozycje stałe m.in.: Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, Muzeum Mazowieckie w Płocku - "X wieków Płocka", Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie - "NATO vs. Układ Warszawski", Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli - "COP dla przyszłości"; wystawy czasowe m.in.: Muzeum Historii Polski - "Wojenne rozstania", Narodowe Centrum Kultury - "Zaczęło się w Polsce", Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli - "Książęca kolekcja - skarby ze zbiorów Fundacji Czartoryskich w Krakowie"). Posiada długoletnie doświadczenie w pracy projektowo-wykonawczej związanej z konserwacją zabytków architektury i sztuki, aranżacją wnętrz, projektowaniem i realizacją ekspozycji muzealnych.


Janusz Wałek

Kierownik Działu Malarstwa Europejskiego Muzeum XX Czartoryskich i Muzeum Narodowego w Krakowie. Współorganizator, jako asystent Marka Rostworowskiego wystaw: "Romantyzm i romantyczność w sztuce polskiej XIX i XX wieku" (1975) "Polaków portret własny" (1979), "Żydzi - Polscy" (1987), autor wystaw: "Matejko: Rzeczywistość - wizja" (1993), "Rafael, Tycjan - Książęta malarzy (1998), "Ludzie. Czasy. Ich dzieła. Teatr obrazów księżnej Izabeli Czartoryskiej" (2001) "Stanisława Wyspiańskiego teatr ogromny" (2007), "Goya. Gdy rozum śpi..." (2009). Opublikował m.in. Dzieje Polski w malarstwie i poezji (1987, 1991), Świat Wyspiańskiego (1994), Portrety kobiece Leonarda da Vinci (1994), Kwartety kopenhaskie (zeszyt poezji -1998). Wykładowca historii sztuki w Krakowskiej ASP w latach 1986 - 1989 i 1994 - 1997, od. 2009 r. wykładowca studium podyplomowego Muzealnictwo na Uniwersytecie Jagiellońskim.


Wojciech Wiza

Ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej - w 1992 roku na kierunku Elektronika i Telekomunikacja, a w 1994 na kierunku Informatyka. W 2005 roku otrzymał stopień doktora informatyki na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
W latach 1992 - 1996 pracował jako asystent we Francusko-Polskiej Wyższej Szkole Nowych Technik Informatyczno-Komunikacyjnych. Od roku 1996 pracuje w Katedrze Technologii Informacyjnych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Brał udział w projektach przemysłowych i naukowych dotyczących projektowania procesów biznesowych, aplikacji internetowych i intranetowych, baz multimedialnych i rzeczywistości wirtualnej.
Od 2007 roku kieruje pracami Centrum ARCO - jednostką wdrażającą system ARCO Jest niezależnym ekspertem Unii Europejskiej, niezależnym ekspertem programu Foresight Poland 2020 oraz recenzentem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78