centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 26.10.2010 Koordynator: Agata Soboń

PROGRAM

26 października 2010 r.
09:00 Rejestracja uczestników, poranna kawa
10:00 Wykład: Nowe rozwiązania prawne w zakresie napraw i serwisowania sprzętu medycznego - w ustawie o wyrobach medycznych z 20 kwietnia 2010 r. Zasady udzielania i realizowania gwarancji oraz rękojmi
Nowa ustawa o wyrobach medycznych wprowadza nowatorskie rozwiązania w zakresie serwisowania wyrobów medycznych. Wprowadza obowiązek wykonywania działań serwisowych przez autoryzowanych przedstawicieli wytwórcy lub dystrybutora. W ustawie dostawca wyrobu zobowiązany został do wskazania podmiotów uprawnionych do wykonywania działań serwisowych. Nowa ustawa nakłada na zakłady opieki zdrowotnej obowiązek przeprowadzania i dokumentowania działań serwisowych. Przepisy ustawy określają wymagania jakie powinien spełnić podmiot upoważniony przez wytwórcę do wykonywania działań serwisowych, a także sankcje za ich nie przestrzegania.
 • Unijne regulacja prawna sektora wyrobów medycznych w zakresie działań serwisowych
 • Obowiązki wytwórcy, importera i dystrybutora w nowej ustawie o wyrobach medycznych
 • Pojęcie serwisu autoryzowanego i wymagania dla podmiotów ubiegających się o autoryzację
 • Procedura autoryzacji
 • Testy specjalistyczne dla wyrobów medycznych
 • Nowe wymagania w zakresie dokumentacji serwisowej
 • Odpowiedzialność z art. 98 ustawy o wyrobach medycznych
 • Odpowiedzialność za szkody na gruncie prawa cywilnego i karnego
 • Rękojmia na wyroby medyczne
 • Gwarancja i serwis pogwarancyjny
Wojciech Szefke
(prawnik, Polmed)
11:00 Wykład: Specyfika trybu i procedur zamówień publicznych na sprzęt diagnostyczny i laboratoryjny - w warunkach nowej ustawy o wyrobach medycznych
 • Praktyczna dostępność trybów przetargowych w zamówieniach na wyroby medyczne
 • Regulacja nowej ustawy a dopuszczalność stosowania przetargowych kryteriów pozacenowych
 • Zakres dopuszczalnych środków marketingowych i promocyjnych w relacjach z zamawiającym
 • Bezpieczna komunikacja z zamawiającym
 • Przetargi na wyroby medyczne a raport NIK z lipca 2010 r.
Mec. Oskar Luty
(Domański Zakrzewski Palinka)
12:00 Przerwa na lunch
12:30 Wykład: Umowa serwisu sprzętu medycznego
 • Rodzaje umów serwisowych funkcjonujących na rynku ze względu na zakres oferowanych usług -przegląd pogwarancyjny, stały nadzór techniczny, doraźna naprawa sprzętu
 • Strona podmiotowa umowy serwisu - wymagania stawiane serwisantom i ich potwierdzanie
 • Elementy przedmiotowo istotne umowy serwisu - podstawowe zobowiązania stron: jakość części zamiennych, miejsce naprawy, ustalenie stawki roboczogodziny serwisanta i zwrotu kosztu dojazdu, gwarantowany czas reakcji na zgłoszenie usterki, maksymalny czas na usunięcie awarii sprzętu
 • Dodatkowe postanowienia umowne: zapewnienie urządzenia zastępczego, dokumentacja działań serwisowych
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy serwisowej, gwarancja na wykonaną usługę serwisową
 • Wypowiedzenie umowy serwisowej i prawo do odstąpienia
 • Ograniczenia swobody umów serwisowych zawieranych w trybie udzielenia zamówienia publicznego
 • Serwisowanie sprzętu medycznego w kontekście zapewnienia dostępności usług medycznych oraz odpowiedniego wykorzystania aparatury medycznej (raport NIK z lutego i września 2010 r.)
Tamara Zimna
(doktorantka Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)
13:30 Wykład: Odpowiedzialność cywilna i karna związana z korzystaniem ze sprzętu medycznego i laboratoryjnego oraz wykonywaniem umów serwisu i outsourcingu
 • Odpowiedzialność szpitali i innych placówek służby zdrowia
 • Odpowiedzialność pracowników służby zdrowia
 • Odpowiedzialność producentów sprzętu medycznego
 • Odpowiedzialność serwisantów
Adwokat Michał Wach
(Kancelarie Adwokackie Żórawski Czuba Wach)
14:30 Wykład: Jak wynegocjować optymalną umowę outsourcingu sprzętu diagnostycznego oraz laboratoryjnego
 • Konieczne i niezbędne elementy umowy outsourcingu sprzętu diagnostycznego i laboratoryjnego - wymogi ustawy o wyrobach medycznych
 • Konieczne załączniki do umowy outsourcingu sprzętu diagnostycznego i laboratoryjnego stosownie do ustawy o wyrobach medycznych
 • Co warto zamieścić u umowie na potrzeby negocjacji jako przynętę dla strony przeciwnej?
 • Konsekwencje zawarcia niewłaściwej umowy
Lidia Szczesna-Jędrych
(radca prawny, LSJ Kancelaria Prawna)
15:30 Zakończenie programu
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78