centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 29.09.2010 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Piotr Gawrysiak

Uzyskał stopień doktora habilitowanego bibliologii i informacji naukowej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz doktora inżyniera informatyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej; jest także absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest zastępcą dyrektora Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej. Pracował także jako konsultant w dziedzinie ICT, prowadząc projekty dla przemysłu oraz organizacji międzynarodowych, w tym dla ONZ i Banku Światowego, zarówno w kraju jak i za granicą. Jego zainteresowania naukowe dotyczą problematyki przetwarzania i przeszukiwania dokumentów w języku naturalnym oraz sieci Internet, mobilnych technologii IT, odkrywania i zarządzania wiedzą oraz sztucznej inteligencji. Interesują go także związki techniki z procesami społecznymi i kulturowymi.


Justyna Hofmokl

Doktor socjologii, absolwentka Szkoły Nauk Społeczych przy IFiS PAN. Autorka książki "Internet jako dobro wspólne". Współzałożycielka i koordynator projektu Creative Commons Polska. Angażuje się w działania na rzecz promocji idei otwartego dostępu do publikacji naukowych. Współorganizatorka konferencji oraz współautorka raportu Kultura 2.0, poświęconych przemianom kultury i mediów pod wpływem technologii cyfrowych. Zajmuje się społecznymi aspektami nowych technologii, interesują ją przemiany rynku mediów i związane z nimi nowe możliwości tworzenia i dzielenia się dobrami kultury.


Dr Marek Jerzy Minakowski

Marek Jerzy Minakowski

Od roku 1997 związany z portalem Onet.pl, kierował różnymi działami i serwisami (m.in. Biznes, Poczta, Komórki, Wyszukiwarka, SEO), obecnie zajmuje się przewidywaniem przyszłości Internetu (i w ogóle mediów) i doradzaniem strategicznym. Oprócz tego intensywnie pracuje naukowo na pograniczu nauk ścisłych i humanistycznych - doktoryzował się na UJ wyszukując zastosowań logiki matematycznej w tekstach greckich przed połową IV w. p.n.e., a obecnie pracuje nad grafem relacji rodzinnych wśród setek tysięcy osób tworzących elity polskie X-XXI wieku.


Krzysztof Siewicz

Prawnik w kancelarii Grynhoff Woźny i Wspólnicy. Specjalizuje się w prawnych aspektach nowych technologii (w kwietniu 2010 r. obronił na Uniwersytecie w Lejdzie rozprawę doktorską poświęconą wolnemu oprogramowaniu). Koordynator prawny Creative Commons Polska, autor bloga o prawnych aspektach wolnego oprogramowania (http://ksiewicz.net).


Piotr Waglowski

Piotr Waglowski

Prawnik, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet (www.vagla.pl), ukończył studia doktoranckie prowadzone w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Członek Założyciel, a następnie członek zarządu stowarzyszenia Internet Society Poland (http://www.isoc.org.pl). Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, Członek Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Członek Rady Programowej Fundacji Panoptykon.
Uczestniczy w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego oraz Forum "Aktywny Obywatel", działającego przy Instytucie Spraw Publicznych. W latach 2006-2007 członek Rady Informatyzacji pierwszej kadencji - organu opiniodawczo-doradczego ministra właściwego do spraw informatyzacji.
Autor książki Prawo w sieci. Zarys regulacji Internetu, Gliwice 2005.


Paweł Żerański

Jest doświadczonym prawnikiem, aplikantem radcowskim, absolwentem studiów podyplomowych LL. M w Berlinie. Pracował w renomowanych kancelariach polskich i zagranicznych udzielających pomocy prawnej średnim i dużym przedsiębiorcom. Paweł Żerański specjalizuje się we wszelkich działach pomocy prawnej podmiotom gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, zwalczania nieuczciwej konkurencji i prawa znaków towarowych, jak również prawa IT i telekomunikacyjnego. Paweł Żerański przygotował projekt pracy doktorskiej na temat umów autorskich i jest autorem licznych publikacji w prasie fachowej. Zna biegle angielski i niemiecki oraz dobrze francuski.
Znajomość języków obcych i dodatkowe wykształcenie socjologiczne Pawła Żerańskiego stanowią znakomity fundament do prowadzenia na najwyższym poziomie sporów sądowych, jak również do rozwiązywania złożonych problemów prawnych w szczególności w zakresie prawa autorskiego, nieuczciwej konkurencji i prawa znaków towarowych.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78