centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 27.05.2010 Koordynator: Iwona Brokowska

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?

 • Poznacie Państwo prawne aspekty twórczości naukowej
 • Dowiecie się Państwo o zagrożeniach związanych z naruszaniem cudzych praw autorskich
 • Zaprezentowane zostaną Państwu przykładowe postanowienia umów dotyczących twórczych dzieł, z przedstawieniem skutków tych postanowień
 • Wymienią Państwo doświadczenia z innymi osobami z branży
 • Będą mogli Państwo uczestniczyć w dyskusji i zadawać pytania ekspertowi
 • Uzyskają Państwo w ciągu jednego, efektywnie wykorzystanego dnia, praktyczną wiedzę, bardzo przydatną w codziennej pracy zawodowej

Kto powinien wziąć udział w warsztatach?

 • Pracownicy naukowi wyższych uczelni,
 • Pracownicy innych instytucji naukowych (badawczych),
 • Pracownicy przedsiębiorców prowadzących własną działalność naukową lub korzystających z cudzych dzieł naukowych, w tym wydawnictw naukowych,
 • Księgowi rozliczający obrót prawami do dzieł naukowych,
 • Kierownicy komórek zajmujących się działalnością naukową.

Warsztaty poprowadzi: mecenas Rafał Golat
Rafał Golat jest radcą prawnym w Departamencie Prawnym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, arbitrem Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, autorem licznych publikacji prasowych i książkowych na tematy związane z prawem kultury, własności intelektualnej i przemysłowej, prawa cywilnego, gospodarczego i podatkowego.

PROGRAM

27 maja 2010 r.
10:00 Dzieła naukowe jako jedna z kategorii utworów:
 1. Dzieło naukowe jako utwór - ogólne przesłanki ustawowe,
 2. Wyłączenia ustawowe z ochrony,
 3. Konieczność stosowania ogólnych zasad ochrony,
 4. Programy komputerowe wykorzystywane w działalności naukowej,
 5. Bazy danych stosowane w działalności naukowej,
11:00 Podmioty uprawnione:
 1. Naukowiec jako twórca,
 2. Aspekty współautorstwa dzieł naukowych,
 3. Zróżnicowanie praw do dzieł naukowych - prawa osobiste, prawa majątkowe,
 4. Dziedziczenie praw do dzieł naukowych,
 5. Naukowcy jako pracownicy - uprawnienia pracodawców,
 6. Relacje między uczelnią a studentami (prawa autorskie do prac dyplomowych).
12:00 Obrót umowny prawami do dzieł naukowych:
 1. Ograniczenia dotyczące praw osobistych,
 2. Dozwolony użytek dzieł naukowych (art. 27 ustawy o prawie autorskim, dozwolone prawo cytatu),
 3. Nabywanie uprawnień majątkowych - licencje albo nabywanie praw wyłącznych,
 4. Pola eksploatacji,
 5. Prawa zależne - opracowania dzieł naukowych,
 6. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówionego dzieła,
 7. Wynagrodzenia naukowca jako twórcy.
13:30 Przerwa, poczęstunek
14:00 Blok poświęcony odpowiedzialności prawnej i rozliczeniom podatkowym:
 1. Odpowiedzialność za wady prawne dzieła,
 2. Odpowiedzialność cywilna za naruszenie praw osobistych,
 3. Odpowiedzialność cywilna za naruszenie praw majątkowych,
 4. Ugodowe rozstrzyganie sporów z twórcą,
 5. Odpowiedzialność karna ze szczególnym uwzględnieniem plagiatu,
 6. Obrót prawami do dzieł naukowych a podatek VAT,
 7. Obrót prawami do dzieł naukowych a podatek od czynności cywilnoprawnych,
 8. Obrót prawami do dzieł naukowych a podatki dochodowe (rozliczanie autorów dzieł naukowych),
 9. Dyskusja - pytania.
16:00 Zakończenie warsztatu, wręczenie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78