centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 22.07.2010 Koordynator: Jakub Nawrocki

OMG Unified Modeling Language (UML) i Business Process Modeling Notation (BPMN) są obecnie najbardziej popularnymi metodami modelowania w inżynierii oprogramowania. W odpowiedzi na sugestie uczestników poprzednich seminariów z serii Modelowania w UML i Modelowania w inżynierii oprogramowania, w tym roku proponujemy mini-warsztaty z modelowania w BPMN oraz analizy systemów z zastosowaniem UML. Warsztaty będą się rozpoczynały wykładem prezentującym dany język modelowania, kontekst jego zastosowania oraz narzędzia wspomagające modelowanie w tym języku. Warsztaty będą się składały z krótkiego omówienia poszczególnych rodzajów diagramów, ćwiczenia praktycznego polegającego na wykonaniu kilku diagramów przez uczestników oraz prezentacji rozwiązania i dyskusji wariantów.
Warsztaty będą się rozpoczynały wykładem prezentującym dany język modelowania, kontekst jego zastosowania oraz narzędzia wspomagające modelowanie w tym języku. Warsztaty będą się składały z krótkiego omówienia poszczególnych rodzajów diagramów, ćwiczenia praktycznego polegającego na wykonaniu kilku diagramów przez uczestników oraz prezentacji rozwiązania i dyskusji wariantów.
Celem warsztatów jest praktyczne poznanie głównych etapów analizy potrzeb i projektowania aplikacji w inżynierii oprogramowania metodami zorientowanymi na modele. Uczestnicy seminarium otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w praktycznym projekcie z udziałem doświadczonych trenerów.

PROGRAM

22 lipca 2010 r.
10:00 Wykład: Wprowadzenie do modelowania w BPMN
 • Semantyka i syntaktyka notacji BPMN
  1. czynności i procesy
  2. przepływy
  3. zdarzenia
  4. sterowanie przepływem
  5. podmioty i role
 • Model biznesowy BPMN jako biznesowy kontekst przypadków użycia UML i modelu dziedziny - dedykowana pragmatyka modelowania w projekcie analizy wymagań
Jarek Żeliński
(IT-Consulting)
11:00 Warsztaty z modelowania biznesowego w BPMN odbywające się według planu:
 • Omówienie zasad modelowania poszczególnych przypadków
 • Model biznesowy BPMN jako kontekst modeli UML - dedykowana pragmatyka modelowania w projekcie analizy wymagań
 • Modelowanie przez uczestników
 • Prezentacja rozwiązania i dyskusja
W czasie warsztatu analizowane będzie zastosowanie diagramu procesów biznesowych w kilku przypadkach o rosnącej złożoności.
Jarek Żeliński
(IT-Consulting)
12:00 Przerwa, lunch
13:30 Wprowadzenie do modelowania w UML i narzędzia UML
 • Założenia standardu OMG UML i taksonomia diagramów UML
 • Zastosowanie UML w procesie wytwarzania oprogramowania
 • Rola narzędzi UML w projekcie informatycznym
 • Kryteria oceny narzędzi UML i prezentacja możliwości wiodących narzędzi
dr inż. Anna Bobkowska
(Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska)
14:30 Przerwa, poczęstunek
15:00 Warsztaty z analizy systemu z zastosowaniem UML odbywające się według planu:
 • Omówienie zasad modelowania za pomocą danego diagramu
 • Modelowanie przez uczestników
 • Prezentacja rozwiązania i dyskusja
Warsztaty będą dotyczyły diagramu przypadków użycia, diagramu klas, diagramu sekwencji, diagramu maszyny stanów, diagramu pakietów.
dr inż. Anna Bobkowska
(Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska)
16:30 Dyskusja wyników, podsumowanie i wnioski
17:00 Zakończenie, wręczenie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78