centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 15.12.2010 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Marcin Gosiewski

Marcin Gosiewski

Od 17 lat w branży informatycznej jako założyciel, współwłaściciel i wizjoner firmy BiG Vent, a po jej sprzedaży niezależny konsultant w tej dziedzinie. Obecnie związany z Warszawską firmą BV Systemy a jednocześnie prowadzi działalność konsultingową w ramach firmy MGDZ należącej do tej grupy. Specjalizuje się w rozwoju rynku IT, w szczególności rynku infrastruktury informatycznej: centrów obliczeniowych, pamięci masowych i bezpieczeństwa danych.
Posiada duże doświadczenie konsultingowe w zakresie strategii informatycznej, budowy architektury i wdrożeń infrastruktury informatycznej. Typowo techniczną wiedzę uzupełnia dobra znajomość zagadnień z zakresu zarządzania, marketingu, finansów i ekonomi.


Mirosław Januszewski

Mirosław Januszewski

Ponad 12 letnie doświadczenie w realizacji projektów informatycznych dla administracji publicznej oraz firm komercyjnych (potwierdzone certyfikatami PRINCE2 oraz PMI). Uczestnictwo w kilkudziesięciu projektach Informatycznych na stanowisku kierownika projektu lub analityka m.in dla (Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Sportu, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Naczelnej Rady Adwokackiej, jednostek samorządu terytorialnego (JST), Telekomunikacji Polskiej SA, oraz wielu innych podmiotów z sektora bankowego, logistyki, telekomunikacji).
Rocznik 1978, absolwent politechniki zielonogórskiej specjalizacja PSI "przemysłowe systemy Informatyczne".
- od 2004 roku doradca techniczny Stowarzyszenia PEMI
- od 2006 roku prezes zarządu EC2 Sp. z o.o.
- od 2010 roku prezes Stowarzyszenia PEMI
Stowarzyszenie PEMI jest instytucją non-profit. Główne cele Stowarzyszenia to promocja i rozwój nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz edukacja i podnoszenie kompetencji IT w obszarze administracji publicznej. Zakładane cele są realizowane również przez -promowanie usług takich jak audyty zgodności oprogramowania, doradztwo, konsulting jak również udostępnianie bezpłatnych rozwiązań w ramach otwartej platformy dla eAdministracji.
Cechą Stowarzyszenia jest zrzeszanie specjalistów z różnych obszarów. W szczególności technologie informatyczne, prawo, administracja publiczna. Aktualnie Stowarzyszenie zrzesza około 60 osób zaangażowanych w prace statutowe Stowarzyszenia.


Sylwia Kotecka

Sylwia Kotecka

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Zespołu Ekspertów do spraw elektronicznego postępowania upominawczego przy Ministrze Sprawiedliwości RP.Dr Arwid Mednis

Arwid Mednis

Radca prawny, partner w Kancelarii Wierzbowski Eversheds. Specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnym i prawie ochrony danych osobowych. Stoi na czele zespołu zajmującego się klientami francuskojęzycznymi. W latach 1991 - 2000 reprezentował Polskę w Komitecie ds. Ochrony Danych Osobowych w Radzie Europy w Strasbourgu, w latach 1998-2000 r. był przewodniczącym tego Komitetu. Jest autorem wielu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych, e-biznesu, prawa telekomunikacyjnego i prawa administracyjnego.
Wiesław Paluszyński

Wiesław Paluszyński

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Akademii Obrony Narodowej. Elektronik, informatyk, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członek AFCEA, członek Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Współtwórca Inspekcji Ochrony Środowiska i Systemu Informatycznego dla potrzeb Ochrony Środowiska w Polsce. W czasie procesu akcesyjnego związanego z wstępowaniem Polski do NATO był Dyrektorem Departamentu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. W końcu lat 90. zrealizował, jako członek Zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, powrót druku do Polski banknotów, oraz system produkcji i dystrybucji nowoczesnych dokumentów identyfikacyjnych. Był członkiem Rady Teleinformatyki przy Prezesie Rady Ministrów, oraz ekspertem Komisji Sejmowej ds. rozpatrzenia projektu ustawy o podpisie elektronicznym z ramienia Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz inicjatorem prac nad ustawą o podpisie elektronicznym. Od 2000 roku był Dyrektor Pionu Technologii i Bezpieczeństwa w TP Internet Sp. z o.o. , a także od 2002 roku pełnomocnik Prezesa ARiMR ds. Systemu IACS. W 2003 roku zastępca Prezesa ARiMR. Obecnie od 2003 roku Prezes Trusted Information Consulting Sp. z o.o.
Laureat (dwukrotnie) nagrody środowiska Informatycznego InfoStar w kategorii wdrożenia informatyczne.


Jarosław Stakuń

Jarosław Stakuń

Pracuje jako Architekt rozwiązań middleware w firmie Oracle i jest odpowiedzialny za wsparcie sprzedaży produktów Oracle Fusion Middleware w Polsce. Wcześniej przez wiele lat pracował jako konsultant ds. sprzedaż odpowiedzialny między innymi za serwery aplikacji, SOA, BPM, zarządzanie treścią oraz bezpieczeństwo IT.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78