centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 25.05.2010 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Dr Wojciech Kaliński

Wojciech Kaliński

Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych, kierujący praktyką kancelarii w tej dziedzinie. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa na etapie weryfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz składania ofert w trybie zamówień publicznych, a także reprezentowania uczestników przetargów przy składaniu protestów, odwołań oraz skarg do Sądu Okręgowego.
Ponadto specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem praw rzeczowych (obrót nieruchomościami, problematyką odrębnej własności lokali), kontraktów gospodarczych (umowy dotyczące systemów informatycznych i outsourcingowych) i praw na dobrach niematerialnych (umowy licencyjne). Wielokrotnie brał udział w audytach prawnych, jako osoba odpowiedzialna za stan prawny majątku i kontrakty gospodarcze. Autor wielu publikacji w prasie branżowej i naukowej. Stały wykładowca na licznych seminariach i szkoleniach z zakresu prawa cywilnego, prawa teleinformatycznego i zamówień publicznych.


Bartłomiej Wachta

Bartłomiej Wachta

Wyspecjalizowany doradca prawny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zajmujący się zarówno bieżącym doradztwem w trakcie przetargów, jak i reprezentacją stron przed Zespołem Arbitrów przy Prezesie UZP oraz przed sądem. Specjalizuje się również w dziedzinie umów gospodarczych, w szczególności w branży IT. Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu i negocjowaniu umów dot. wdrożeń i utrzymania zintegrowanych systemów informatycznych oraz w rozwiązywaniu sporów wynikłych w toku realizacji takich umów. Prowadzi ponadto projekty z zakresu prawa autorskiego (zwłaszcza obrót prawami do oprogramowania lub ich weryfikacja w ramach audytu prawnego), a także z zakresu administracyjnych regulacji obrotu gospodarczego (kontrola obrotu technologiami kryptograficznymi).

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78