centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 24.11.2011 Koordynator:

PRELEGENCI

Grzegorz Sibiga

Grzegorz Sibiga

Dr prawa, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie, adwokat w Kancelarii Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy. Ekspert prawny m.in. w Zespole ds. Usuwania Barier Prawnych i Proceduralnych w e-Administracji przy Komitecie Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności oraz w Stowarzyszeniu Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Brał udział jako ekspert sejmowy w pracach m.in. nad ustawami o ewidencji ludności, nowych dowodach osobistych, informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznej.
Autor licznych publikacji dotyczących prawnych zagadnień dostępu do informacji, ochrony danych osobowych oraz postępowania administracyjnego.
W przeszłości m.in. dyrektor Departamentu Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych oraz inspektor ochrony danych osobowych w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.


Łukasz Wrona

Łukasz Wrona

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, specjalność systemy i sieci komputerowe, ukończył studia podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalność ochrona danych osobowych oraz Zarządzanie Projektami na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.
Jako kierownik departamentu IT współtworzył Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA, gdzie obecnie pracuje jako ABI, specjalista w zakresie administracji oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych, zarządzania projektami oraz wdrażania i utrzymania norm bezpieczeństwa w szczególności ISO 27001.
Od dziesięciu lat prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której zajmuje się ochroną danych osobowych.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78