centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 19.04.2011 Koordynator: Iwona Brokowska

Przechowywanie danych cyfrowych stało się jednym z ważniejszych problemów zarządzania dokumentami elektronicznymi. Z tego powodu znajomość norm i standardów archiwizacji danych elektronicznych jest podstawowym warunkiem optymalizacji dostępu do cyfrowego archiwum. W tym zakresie istotne są zarówno problemy technologiczne jak i wszelkie uwarunkowania prawne.
Proponowane seminarium ma zadanie przybliżenia różnorodnych zagadnień backupu danych cyfrowych.

Prowadzenie obrad: dr hab. Remigiusz Sapa, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

PROGRAM

19 kwietnia 2011 r.
10:00 Wykład: Podstawowe narzędzia backupu danych cyfrowych
 • Optymalizacja zasobów dyskowych - eliminowanie danych nieaktywnych. Nieuzasadniona duplikacja danych
 • Procedury i technologie archiwizacji danych cyfrowych
 • Backup: całościowy, przyrostowy, różnicowy
 • Backup lokalny i sieciowy
 • Replikacja danych: migawkowa, transakcyjna, dwukierunkowa
Marcin Gosiewski
(ekspert w dziedzinie backupu)
10:45 Wykład: Sposoby przechowywania zasobów elektronicznych w bibliotekach cyfrowych - zalety i ograniczenia
 • Dyski twarde
 • Macierze dyskowe
 • Nośniki taśmowe
 • Dyski Optyczne BD
Sławomir Żabicki
(Bałtycka Biblioteka Cyfrowa)
11:30 Prezentacja: Archiwum elektroniczne - pokaz "na żywo" oprogramowania ELO uwzględniający nową instrukcję kancelaryjną
 • Nowa instrukcja kancelaryjna i oprogramowanie ELO
 • Formularze słów kluczowych pod ELO
 • Uprawnienia do wykonania czynności w ELO
 • Jak rejestrować pocztę, znak sprawy
Elke Schönemann
(ELO Digital Office Sp. z o.o.)
12:00 Przerwa
12:30 Wykład: Zarządzanie dostępem do cyfrowego archiwum. Normy i standardy archiwizacji danych elektronicznych
 • Pojęcia dokumentu elektronicznego i jego metadanych
 • Wybrane aspekty archiwizacji dokumentów elektronicznych (rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, instrukcja kancelaryjna)
 • Definiowanie ról i uprawnień użytkowników cyfrowego archiwum
dr Sylwia Kotecka
(CBKE, Uniwersytet Wrocławski)
13:10 Case study: Archiwizacja zbiorów audio-wizualnych
Zapisy audiowizualne można podzielić na dwie grupy w odniesieniu do terminu przechowania. W pierwszej grupie znajdują się treści A/V przechowywane przez określony, skończony czas. W drugiej grupie znajdują się treści audiowizualne uznane za dobro narodowe lub dziedzictwo kulturowe ludzkości. Wówczas czas przechowania treści z tej grupy nie jest zdefiniowany w praktyce. Co oznaczają słowa "przechowanie na zawsze" dla Filmoteki Narodowej, Narodowego Instytutu Audiowizualnego czy Archiwów PR S.A. oraz TVP S.A. zostanie przedstawione w krótkim studium wykonalności technicznej systemu archiwizacji bezterminowej. W niniejszej prezentacji zostaną przedstawione aspekty konstrukcji opatentowanych, automatycznych zasobników archiwów dla długoterminowego przechowania zbiorów cyfrowych (nie tylko binarnych) w praktyce. Ponadto prezentowany mechanizm zostanie zilustrowany poprzez prawa naturalne, które definiują użytkowy zakres techniczny i ekonomiczny takiej konstrukcji.
Jerzy Piotr Walczak
(konsultant ds projektów technicznych)
14:00 Przerwa, poczęstunek
14:20 Case study: Usługa Powszechnej Archiwizacji (zabezpieczanie i archiwizacja danych)
Usługa powszechnej archiwizacji realizowana jest w ramach projektu PLATON Platforma Obsługi Nauki (Projekt nr POIG.02.03.00-00-028/08). Usługa polega na udostępnieniu w skali kraju funkcjonalności zdalnej archiwizacji i backupu danych, jako wartości dodanej do ogólnopolskiej akademickiej sieci naukowej PIONIER. Usługa ta jest jednym z elementów koniecznych do zwiększenia niezawodności funkcjonowania instytucji, a skierowana została do środowiska akademickiego, w tym uczelni wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych oraz szpitali zależnych od uniwersytetów oraz akademii medycznych. Zapewnienie wysokiej jakości usługi realizowane jest przez przedstawicieli jednostek MAN oraz KDM w największych środowiskach akademickich. W dziesięciu lokalizacjach miejskich rozmieszczone zostały węzły przechowywania danych oraz węzły usługowe. Ośrodki te są rozproszone geograficznie, jednak są one połączone z optycznymi sieciami miejskimi (zapewniając odpowiednią przepustowość tzw. 'ostatniej mili') oraz siecią PIONIER (zapewniając odpowiedniej, jakości połączenia szkieletowe). Usługa oparta jest na oprogramowaniu Krajowego Magazynu Danych.
Rafał Mikołajczak
(PCSS)
15:00 Wykład: Cyfrowa archiwizacja publikacji naukowych - cyfrowe repozytoria nauki
 • Publikacja naukowa i jej specjalny status w systemie komunikacji naukowej
 • Funkcje publikacji naukowych i cele ich archiwizowania z perspektywy naukowca
 • Cyfrowa publikacja naukowa wśród innych cyfrowych obiektów informacyjnych wykorzystywanych w komunikacji naukowej
 • Zmiana paradygmatu bibliotekarstwa akademickiego: dostęp zamiast kolekcji. Dezintegracja dotychczasowego systemu archiwizowania publikacji naukowych
 • Komercyjne archiwa i koncepcje alternatywne
 • Cyfrowe repozytoria nauki: efektywny model archiwizowania czy nauka dla ubogich?
 • Wady i zalety cyfrowych repozytoriów nauki z perspektywy naukowca-autora i naukowca-czytelnika
 • Kluczowe bariery rozwoju cyfrowych repozytoriów nauki
dr hab. Remigiusz Sapa
(Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego)
15:45 Zakończenie programu

Firmy zainteresowane udziałem w programie seminarium
- proszę o kontakt - Iwona Brokowska tel. 509 014 789

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78