centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 19.04.2011 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Marcin Gosiewski

Marcin Gosiewski

Od 17 lat w branży informatycznej jako założyciel, współwłaściciel i wizjoner firmy BiG Vent, a po jej sprzedaży niezależny konsultant w tej dziedzinie. Obecnie związany z Warszawską firmą BV Systemy a jednocześnie prowadzi działalność konsultingową w ramach firmy MGDZ należącej do tej grupy. Specjalizuje się w rozwoju rynku IT, w szczególności rynku infrastruktury informatycznej: centrów obliczeniowych, pamięci masowych i bezpieczeństwa danych.
Posiada duże doświadczenie konsultingowe w zakresie strategii informatycznej, budowy architektury i wdrożeń infrastruktury informatycznej. Typowo techniczną wiedzę uzupełnia dobra znajomość zagadnień z zakresu zarządzania, marketingu, finansów i ekonomi.


Sylwia Kotecka

Sylwia Kotecka

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Zespołu Ekspertów do spraw elektronicznego postępowania upominawczego przy Ministrze Sprawiedliwości RP.Rafał Mikołajczak

Rafał Mikołajczak

Absolwent Politechniki Poznańskiej, od 15 lat pracuje w Poznańskim Centrum Superkoputerowo-Sieciowym obecnie na stanowisku zastępcy kierownika Działu Komputerów Dużej Mocy, w pracy zawodowej związany jest z aspektami zapewnieniem wysokiej dostępności infrastruktury pomieszczeń Data Center oraz systemami przechowywania danych, bierze udział w projektach badawczych i wdrożeniowych takich jak Krajowy Magazyn Danych oraz Usługa powszechnej archiwizacji projektu PLATON.Dr hab. Remigiusz Sapa

Remigiusz Sapa

Od roku 1991 jest pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Początkowo pracował w Bibliotece Jagiellońskiej, gdzie między innymi pełnił funkcję bibliotekarza systemowego, odpowiedzialnego za komputeryzację procesów zamawiania i udostępniania zasobów bibliotecznych. Od 1998 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, gdzie od roku 2008 pełni funkcję zastępcy dyrektora. Stopień doktora uzyskał w 2004 roku za pracę Zastosowanie metody porównawczej w doskonaleniu pracy bibliotek akademickich w środowisku internetowym, a doktora habilitowanego w 2011 roku po przedstawieniu rozprawy Metodologia badań obszaru pośredniczenia w komunikacji naukowej z perspektywy nauki o informacji. Prowadzi badania na temat różnych aspektów współczesnej komunikacji naukowej oraz funkcjonowania bibliotek akademickich i środowiska informacyjnego Internetu. Zajmuje się także zagadnieniami projektowania i oceny jakości produktów i usług informacyjnych. Podejmuje problematykę metodologii badań w obszarze bibliologii i informatologii, interesuje się wybranymi zagadnieniami naukoznawstwa oraz poszukiwaniem sposobów usprawniania systemów informacyjnych dla nauki. Opublikował dwie autorskie książki i kilkadziesiąt artykułów naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych.


Elke Schönemann

Elke Schönemann

Matematyk, Niemka pracująca od 10 lat w Polsce, odpowiedzialna za sieć Business Partnerów ELO w Polsce i koordynację projektów.
Jerzy Piotr Walczak

Jest absolwentem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat zajmował się fizyką ciała stałego oraz elektroniką, co zaowocowało wieloma publikacjami z tej dziedziny. O połowy lat 80tych ubiegłego wieku współpracował z Pracownią Rekonstrukcji Dźwięku założoną przez Janusza Piechurskiego w Polskim Radiu (wówczas PRiTV). Zainteresowania rekonstrukcją dźwięku oraz zaawansowaną reżyserią dźwięku doprowadziły go do realizacji pierwszej na świecie rekonstrukcji addytywnej nagrania akustycznego z roku 1940, w której zastosował metodę resyntezy cyfrowej, opracowaną według własnego pomysłu. Od 1993 roku jest związany z firmą ATM S.A. , a od 1995 roku był również stałym współpracownikiem TVP S.A. Zawodowo zajmuje się konstruowaniem i rozwijaniem systemów technicznych dla potrzeb telewizyjnych studiów produkcyjnych i post-produkcyjnych. Również zajmuje się zagadnieniami dystrybucji i archiwizacji audiowizualnych zasobów cyfrowych. Jest współautorem (razem z Krzysztofem Maraskiem) pierwszego na świecie kompletnego rozwiązania technicznego (EAW) dla długoterminowego (wieczystego) przechowania cyfrowych plików.


Sławomir Żabicki

W 2007 roku inicjator i współpomysłodawca utworzenia Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej. Obecnie specjalista ds. digitalizacji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku i kierownik Pracowni Digitalizacji. Były fotoreporter regionalnego dziennika Głos Pomorza - praktyk archiwizacji grafiki rastrowej.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78