centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 14.12.2011 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Bogdan Fischer

Bogdan Fischer

Bogdan Fischer

Doktor nauk prawnych, radca prawny, partner w kancelarii prawnej Chałas i Wspólnicy, adiunkt na Uniwersytecie Jagiellońskim, arbiter w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz przy Krajowej Izbie Gospodarczej; od kilkunastu lat specjalizuje się w problematyce prawa komputerowego, prawa mediów, prawa technologii informacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych oraz prawem własności intelektualnej; w tym zakresie jest doradcą szeregu firm, wykładowcą na licznych seminariach i konferencjach; autor ponad stu publikacji z powyższego zakresu.

Prelegenci | Marcin Gosiewski

Marcin Gosiewski

Marcin Gosiewski

Od 17 lat w branży informatycznej jako założyciel, współwłaściciel i wizjoner firmy BiG Vent, a po jej sprzedaży niezależny konsultant w tej dziedzinie. Obecnie związany z Warszawską firmą BV Systemy a jednocześnie prowadzi działalność konsultingową w ramach firmy MGDZ należącej do tej grupy. Specjalizuje się w rozwoju rynku IT, w szczególności rynku infrastruktury informatycznej: centrów obliczeniowych, pamięci masowych i bezpieczeństwa danych.
Posiada duże doświadczenie konsultingowe w zakresie strategii informatycznej, budowy architektury i wdrożeń infrastruktury informatycznej. Typowo techniczną wiedzę uzupełnia dobra znajomość zagadnień z zakresu zarządzania, marketingu, finansów i ekonomi.

Prelegenci | Arkadiusz Lach

Arkadiusz Lach

Arkadiusz Lach

Doktor nauk prawnych, pracownik naukowy w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, adwokat Izby Adwokackiej w Bydgoszczy,. Autor kilkudziesięciu opracowań naukowych w tym monografii Dowody elektroniczne w procesie karnym.
W pracy naukowej specjalizuje się w prawnych zagadnieniach nowych technologii, nadużyciach w sieciach informatycznych, ochronie danych osobowych oraz europejskim prawie karnym.

Prelegenci | Adam Matuszyk

Adam Matuszyk

Adam Matuszyk

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydziału EAiE, kierunku Telekomunikacja. Od ponad 15 lat związany z rynkiem IT w Polsce. W trakcie pracy zawodowej zajmował się systemami okablowania strukturalnego, systemami ERP/CRM, systemami składowania i zabezpieczania danych (storage), a dzisiaj zajmuje się systemami przetwarzania w chmurze. Obecnie zajmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki STORIO.

Prelegenci | Krzysztof Młynarski

Krzysztof Młynarski

Krzysztof Mlynarski

Z wykształcenia i zamiłowania informatyk. Specjalizuje się w bezpieczeństwie systemów operacyjnych i sieci rozległych. Pierwszą pracę zawodową podjął w CI CUP jako programista w roku 1988. Od 1991 roku silnie związany z rozwojem sieci Internet w Polsce, początkowo tylko w środowiskach akademickich (Uniwersytet Warszawski, UMCS i KUL w Lublinie), a następnie również w środowiskach biznesu. W 1992 roku pracował we Francji dla tamtejszej giełdy papierów wartościowych, jako programista sieciowy. W roku 1993 założył własną firmę - Teleinformatica, która działa do dziś na rynku bezpieczeństwa systemów komputerowych, obsługując średnie i duże przedsiębiorstwa (w tym Narodowe Fundusze Inwestycyjne i banki). W roku 1995 bierze czynny udział w organizowaniu Stowarzyszenia Polska Społeczność Internetu (PSI), którego jest członkiem-założycielem. W 1996 był współzałożycielem Instytutu Bezpieczeństwa Sieciowego (obecnie ENSI) . Ze współpracy z IBS rezygnuje po sześciu miesiącach. W tym samym mniej więcej czasie pełni funkcję koordynatora sieci IRC w Polsce
Od lat czynnie popularyzuje wiedzę informatyczną poprzez szereg publikacji w czasopismach branżowych (wydawanych przez wydawnictwa: Lupus, Software i IDG), jak i współtworzenie programów telewizyjnych (cykl „Internet w Jedynce” w TVP1, „Telebajt” i „Pierwszomajowe spotkania z Internetem” (Warszawski Ośrodek Telewizyjny)). Jest też częstym gościem w audycjach telewizyjnych i radiowych poświęconych tematyce bezpieczeństwa informacji.

Prelegenci | Wiesław Wilk

Wiesław Wilk

Wiesław Wilk

Ukończył studia na wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Z branżą IT związany jest od ponad 16 lat. Jako wiceprezes Polcom jest odpowiedzialny za działalność firmy w obszarze oferowanych technologii oraz świadczonych usług. W trakcie kariery przeprowadził z powodzeniem kilkadziesiąt innowacyjnych, jednocześnie pionierskich na Polskim rynku, przedsięwzięć w zakresie infrastruktury dla dużych środowisk przetwarzania informacji. Obecnie, wraz ze współpracownikami czyni intensywne starania zmierzające do popularyzacji modelu przetwarzania w chmurze (Cloud Computing) na bazie Polcom Data Center.
Jest członkiem zarządu organizacji EuroCloud w Polsce.

Prelegenci | Piotr Zydorowicz

Piotr Zydorowicz

Absolwent wydziału Budownictwa Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami IT na tejże uczelni. Na przełomie wieku jako współpracownik publikował swoje artykuły w miesięczniku Enter. Zmiana zainteresowań w szeroko pojętej technologii cyfrowej poskutkowała rozwojem w kierunku zarządzania i administrowania infrastrukturą serwerową, a w konsekwencji aspektami jej bezpieczeństwa. Od 12 lat związany z tematyką ochrony danych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych. W ramach analizy zagadnień związanych z prywatnością i bezpieczeństwem jednym z najważniejszych obszarów nad którym aktualnie pracuje jest aspekt prywatności i bezpieczeństwa dzieci w cyberświecie.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78